dicţionar Maghiar-Englez » szám meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
szám főnév

no (number)◼◼◼ noun
[UK: ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈnʌm.br̩]

number◼◼◼ noun
[UK: ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈnʌm.br̩]

act◼◻◻ noun
[UK: ækt] [US: ˈækt]

size◼◻◻ noun
[UK: saɪz] [US: ˈsaɪz]

song◼◻◻ noun
[UK: sɒŋ] [US: ˈsɒŋ]

badge noun
[UK: bædʒ] [US: ˈbædʒ]

numb (number) noun
[UK: ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈnʌm.br̩]

numero noun
[UK: njuːmˈeərəʊ] [US: nuːmˈeroʊ]

szám(ú) főnév

no noun
[UK: nəʊ] [US: ˈnoʊ]

szám

figural …[UK: fˈɪɡjʊrəl] [US: fˈɪɡjʊrəl]

numeral[UK: ˈnjuː.mə.rəl] [US: ˈnuː.mə.rəl]

szám (cirkuszi) főnév

number◼◼◼ noun
[UK: ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈnʌm.br̩]

szám (számjegy) főnév

figure (numeral)◼◼◼ noun
[UK: ˈfɪ.ɡə(r)] [US: ˈfɪ.ɡjər]

digit◼◼◻ noun
[UK: ˈdɪ.dʒɪt] [US: ˈdɪ.dʒət]

szám feletti melléknév

odd adjective
[UK: ɒd] [US: ˈɑːd]

szám szerint

in number◼◼◼[UK: ɪn ˈnʌm.bə(r)] [US: ɪn ˈnʌm.br̩]

szám szerint tízen

ten in number[UK: ten ɪn ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈten ɪn ˈnʌm.br̩]

szám szerinti

numeral[UK: ˈnjuː.mə.rəl] [US: ˈnuː.mə.rəl]

numerical adjective
[UK: njuː.ˈme.rɪk.l̩] [US: nuː.ˈme.rək.l̩]

szám telefonkészüléken

hash key[UK: hæʃ kiː] [US: ˈhæʃ ˈkiː]

szám-billentyűzet főnév

numeric-keypad noun
[UK: njuː.ˈme.rɪk ˈkiː.pæd] [US: nuː.ˈme.rɪk ˈkiː.ˌpæd]

száma (vmnek)

number of something[UK: ˈnʌm.bə(r) əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈnʌm.br̩ əv ˈsʌm.θɪŋ]

számadatok

figures◼◼◼[UK: ˈfɪ.ɡəz] [US: ˈfɪ.ɡjərz]

számadás főnév

account◼◼◼ noun
[UK: əˈk.aʊnt] [US: əˈk.aʊnt]

accounts◼◻◻ noun
[UK: əˈk.aʊnts] [US: əˈk.aʊnts]

rest noun
[UK: rest] [US: ˈrest]

statement noun
[UK: ˈsteɪt.mənt] [US: ˈsteɪt.mənt]

számadás (rég) főnév

compt (account, reckoning, computation) noun
[UK: kˈɒmpt] [US: kˈɑːmpt]

számadás szerint

as per account rendered[UK: əz pɜː(r) əˈk.aʊnt ˈren.dəd] [US: ˈæz ˈpɝː əˈk.aʊnt ˈren.dərd]

számadási kötelezettség főnév

accountability noun
[UK: əˌk.aʊn.tə.ˈbɪ.lə.ti] [US: əˈk.aʊn.tə.ˌbɪ.lə.ti]

számadásra kényszerít vkt

bring somebody to account[UK: brɪŋ ˈsʌm.bə.di tuː əˈk.aʊnt] [US: ˈbrɪŋ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː əˈk.aʊnt]

számadásra kötelezett melléknév

accountable adjective
[UK: əˈk.aʊn.təb.l̩] [US: əˈk.aʊn.təb.l̩]

számadásra kötelezhető melléknév

accountable adjective
[UK: əˈk.aʊn.təb.l̩] [US: əˈk.aʊn.təb.l̩]

számarány főnév

numerical ratio◼◼◼ noun

számba jövő melléknév

respectable adjective
[UK: rɪ.ˈspek.təb.l̩] [US: rə.ˈspek.təb.l̩]

számba vesz

muster[UK: ˈmʌ.stə(r)] [US: ˈmʌ.stər]

review[UK: rɪ.ˈvjuː] [US: ˌri.ˈvjuː]

számba vevő melléknév

enumerative adjective
[UK: ɪnjˈuːmərətˌɪv] [US: ɪnˈuːmɚrətˌɪv]

számbavehető melléknév

reviewable adjective
[UK: rɪˈvjuːəbl ] [US: ˌriˈvjuəbl ]

számbavétel főnév

enumeration◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˌnjuː.mə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ə.ˌnuː.mə.ˈreɪʃ.n̩]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies