dicţionar Maghiar-Englez » oldalán meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
oldalán

on side◼◼◼

a folyó túlsó oldalán lakik

live over the river[UK: laɪv ˈəʊv.ə(r) ðə ˈrɪ.və(r)] [US: ˈlaɪv ˈoʊv.r̩ ðə ˈrɪ.vər]

a Föld másik oldalán élők

perioeci[UK: pˈiərɪˌəʊsaɪ] [US: pˈiərɪˌoʊsaɪ]

a hajó oldalának befelé hajló része hajó ritk

tumble-home[UK: ˈtʌm.bl̩ həʊm] [US: ˈtʌm.bl̩ hoʊm]

a hajó széloldalán fekvő melléknév
hajó

weatherly adjective
[UK: ˈwe.ðərl.i] [US: ˈwe.ðər.li]

a ház az utca másik oldalán van

the house is on the other side of the street[UK: ðə ˈhaʊs ɪz ɒn ðə ˈʌð.ə(r) saɪd əv ðə striːt] [US: ðə ˈhaʊs ˈɪz ɑːn ðə ˈʌð.r̩ ˈsaɪd əv ðə ˈstriːt]

a ház az utca túlsó oldalán van

the house is on the other side of the street[UK: ðə ˈhaʊs ɪz ɒn ðə ˈʌð.ə(r) saɪd əv ðə striːt] [US: ðə ˈhaʊs ˈɪz ɑːn ðə ˈʌð.r̩ ˈsaɪd əv ðə ˈstriːt]

a tengerre néző oldalán nyitott pihenőkabin főnév

cabana noun
[UK: kə.ˈbæ.nə] [US: kə.ˈbæ.nə]

az elülső lába belső oldalán ínsérülést szenvedett ló főnév

overreacher noun
[UK: ˈəʊvəriːʧə ] [US: ˈoʊvərˌriʧər ]

az utca másik oldalán lakik

he lives across the street[UK: hiː laɪvz ə.ˈkrɒs ðə striːt] [US: ˈhiː ˈlɪvz ə.ˈkrɒs ðə ˈstriːt]

az út másik oldalán

across the way[UK: ə.ˈkrɒs ðə ˈweɪ] [US: ə.ˈkrɒs ðə ˈweɪ]

belső oldalán

on the inside◼◼◼[UK: ɒn ðə ɪn.ˈsaɪd] [US: ɑːn ðə ˌɪn.ˈsaɪd]

belső oldalán nyíló (botanika) melléknév

introrse adjective
[UK: ˌɪntrərəsˈe] [US: ˌɪntrəəsˈe]

brakteáta (egy oldalán éremképpel) főnév

bracteate noun
[UK: brˈaktiːˌeɪt] [US: brˈæktiːˌeɪt]

cuclisüveg oldalán skálával főnév

nurser noun
[UK: ˈnɜːsə ] [US: ˈnɜrsər ]

egyik oldalán simított pamutszövet főnév
tex

jaconet noun
[UK: ˈdʒæk.ə.net] [US: ˈdʒæk.ʌ.ˌnet]

egymás oldalán

side by side[UK: saɪd baɪ saɪd] [US: ˈsaɪd baɪ ˈsaɪd]

fedező cölöpsor (erődítés lejtős oldalának a tetején)

fraise[UK: frˈeɪz] [US: frˈeɪz]

folyó túlsó oldalán lakik

live over the river[UK: laɪv ˈəʊv.ə(r) ðə ˈrɪ.və(r)] [US: ˈlaɪv ˈoʊv.r̩ ðə ˈrɪ.vər]

félúton a hegy oldalán

half-way down the hill[UK: hɑːf ˈweɪ daʊn ðə hɪl] [US: ˈhæf ˈweɪ ˈdaʊn ðə ˈhɪl]

half-way up the hill[UK: hɑːf ˈweɪ ʌp ðə hɪl] [US: ˈhæf ˈweɪ ʌp ðə ˈhɪl]

gyenge oldalán közelít meg vkt

get on the blind side of somebody[UK: ˈɡet ɒn ðə blaɪnd saɪd əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ɑːn ðə ˈblaɪnd ˈsaɪd əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

get on the soft side of somebody[UK: ˈɡet ɒn ðə sɒft saɪd əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ɑːn ðə ˈsɑːft ˈsaɪd əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

hajó két oldalán levő árbocfeszítő kötél főnév
hajó

backstay noun
[UK: ˈbæk.steɪ] [US: ˈbæk.ˌsteɪ]

hajó oldalán levő kötélbika hajó

kevel-head[UK: kˈevəlhˈed] [US: kˈevəlhˈed]

hajó oldalán át határozószó

overboard adverb
[UK: ˈəʊv.ə.bɔːd] [US: ˈoʊv.r̩.bɔːd]

hajó oldalánál

on the broadside[UK: ɒn ðə ˈbrɔːd.saɪd] [US: ɑːn ðə ˈbrɒd.ˌsaɪd]

hajókötélből font ütközőpárna hajó oldalán főnév

puddening noun
[UK: ˈpʊ.də.nɪŋ] [US: ˈpʊd.nɪŋ]

járda belső oldalán

on the inside of the pavement[UK: ɒn ðə ɪn.ˈsaɪd əv ðə ˈpeɪv.mənt] [US: ɑːn ðə ˌɪn.ˈsaɪd əv ðə ˈpeɪv.mənt]

járda fal felőli oldalán

on the inside of the pavement[UK: ɒn ðə ɪn.ˈsaɪd əv ðə ˈpeɪv.mənt] [US: ɑːn ðə ˌɪn.ˈsaɪd əv ðə ˈpeɪv.mənt]

két oldalán nyílt fészer-garázs főnév

carport noun
[UK: ˈkɑː.pɔːt] [US: ˈkɑːr.ˌpɔːrt]

két oldalán viselhető melléknév

reversible adjective
[UK: rɪ.ˈvɜː.səb.l̩] [US: rɪ.ˈvɝː.səb.l̩]

lap hátsó oldalán

fv (folio verso)

lemezpénz (egy oldalán éremképpel) főnév

bracteate noun
[UK: brˈaktiːˌeɪt] [US: brˈæktiːˌeɪt]

merülési szintvonaljelzés (hajó oldalán)

load-line[UK: ləʊd laɪn] [US: loʊd ˈlaɪn]

load-water-line[UK: ləʊd ˈwɔː.tə(r) laɪn] [US: loʊd ˈwɒ.tər ˈlaɪn]

mindkét oldalán fényérzékeny

double-coated[UK: ˈdʌb.l̩ ˈkəʊ.tɪd] [US: ˈdʌb.l̩ ˈkoʊ.tɪd]

sebezhető oldalán közelít meg vkt

get on the blind side of somebody[UK: ˈɡet ɒn ðə blaɪnd saɪd əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ɑːn ðə ˈblaɪnd ˈsaɪd əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

get on the soft side of somebody[UK: ˈɡet ɒn ðə sɒft saɪd əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ɑːn ðə ˈsɑːft ˈsaɪd əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

túloldalán

on the other side of◼◼◼

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies