dicţionar Maghiar-Englez »

kapcsolt înseamnă în null

MaghiarăEngleză
kapcsolt

connected◼◼◼ adjective
[UK: kə.ˈnek.tɪd] [US: kə.ˈnek.təd]

attached◼◼◻ adjective
[UK: ə.ˈtætʃt] [US: ə.ˈtætʃt]

switching [switchings]◼◼◻ noun
[UK: ˈswɪtʃ.ɪŋ] [US: ˈswɪtʃ.ɪŋ]

joint◼◻◻ adjective
[UK: dʒɔɪnt] [US: ˌdʒɔɪnt]

coupled◼◻◻ adjective
[UK: ˈkʌp.l̩d] [US: ˈkʌp.l̩d]

increased adjective
[UK: ɪn.ˈkriːst] [US: ˌɪn.ˈkriːst]

copulate [copulated, copulated, copulating, copulates] verb
[UK: ˈkɒ.pjʊ.leɪt] [US: ˈkɑː.pjə.ˌlet]

kapcsolt áru főnév

tie-in [tie-ins] noun
[UK: taɪ ɪn] [US: ˈtaɪ ɪn]

kapcsolt erőmű főnév

cogeneration plant◼◼◼ noun

kapcsolt kemence

combination oven[UK: ˌkɒm.bɪ.ˈneɪʃ.n̩ ˈʌv.n̩] [US: ˌkɑːm.bə.ˈneɪʃ.n̩ ˈʌv.n̩]

kapcsolt kormányszervek

interconnected rudders[UK: ˌɪn.tək.ə.ˈnek.tɪd ˈrʌ.dəz] [US: ˌɪn.tərk.ə.ˈnek.təd ˈrʌ.dəz]

kapcsolt lencse

doublet lens[UK: ˈdʌ.blɪt lenz] [US: ˈdʌ.blət ˈlenz]

doublet [doublets] noun
[UK: ˈdʌ.blɪt] [US: ˈdʌ.blət]

kapcsoltuk

you are through[UK: juː ə(r) θruː] [US: ˈjuː ˈɑːr θruː]

kapcsoltuk a vonalat

you are through[UK: juː ə(r) θruː] [US: ˈjuː ˈɑːr θruː]

kapcsoltuk vonalat

you are through[UK: juː ə(r) θruː] [US: ˈjuː ˈɑːr θruː]

a kapitány bekapcsolta a biztonsági öveket bekapcsolni jelzést

the captain has switched on the fasten seatbelt sign[UK: ðə ˈkæp.tɪn hæz swɪtʃt ɒn ðə ˈfɑːs.n̩ ˈsiːt.ˌbelt saɪn] [US: ðə ˈkæp.tən ˈhæz ˈswɪtʃt ɑːn ðə ˈfæs.n̩ ˈsiːt.ˌbelt ˈsaɪn]

a kapitány kikapcsolta a biztonsági öveket bekapcsolni jelzést

the captain has turned off the fasten seatbelt sign[UK: ðə ˈkæp.tɪn hæz tɜːnd ɒf ðə ˈfɑːs.n̩ ˈsiːt.ˌbelt saɪn] [US: ðə ˈkæp.tən ˈhæz ˈtɝːnd ˈɒf ðə ˈfæs.n̩ ˈsiːt.ˌbelt ˈsaɪn]

az igazgatót kapcsolták

I got through to the manager[UK: ˈaɪ ˈɡɒt θruː tuː ðə ˈmæ.nɪ.dʒə(r)] [US: ˈaɪ ˈɡɑːt θruː ˈtuː ðə ˈmæ.nə.dʒər]

bekapcsolt állás

on-position[UK: ɒn pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ɑːn pə.ˈzɪʃ.n̩]

bekapcsolt helyzet műsz

on-position[UK: ɒn pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ɑːn pə.ˈzɪʃ.n̩]

csuklósan kapcsolt melléknév

hinged adjective
[UK: hɪndʒd] [US: ˈhɪndʒd]

egy vonalra kapcsolt több telefonállomás műsz

partyline[UK: ˈpɑː.tɪ.laɪn] [US: ˈpɑː.tɪ.laɪn]

egybekapcsolt melléknév

contiguous adjective
[UK: kən.ˈtɪ.ɡjʊəs] [US: kən.ˈtɪ.ɡjuːəs]

fogasrúddal kapcsolt kis meghajtó fogaskerék

rack and pinion[UK: ræk ənd ˈpɪ.nɪən] [US: ˈræk ænd ˈpɪ.njən]

gyökérkapcsoltság főnév

mycorrhiza [mycorrhizas] noun
[UK: mˈaɪkərˌaɪzə] [US: mˈaɪkɔːrˌaɪzə]

hozzákapcsolt melléknév

subjunctive adjective
[UK: səb.ˈdʒʌŋk.tɪv] [US: səb.ˈdʒʌŋk.tɪv]

két kapcsolt tengelyű

four-coupled[UK: fɔː(r) ˈkʌp.l̩d] [US: ˈfɔːr ˈkʌp.l̩d]

kikapcsolt

turned off◼◼◼ adjective
[UK: tɜːnd ɒf] [US: ˈtɝːnd ˈɒf]

deactivate [deactivated, deactivated, deactivating, deactivates]◼◼◻ verb
[UK: ˌdiː.ˈæk.tɪ.veɪt] [US: ˌdi.ˈæk.tɪ.ˌvet]

out of circuit adjective
[UK: ˈaʊt əv ˈsɜːkɪt] [US: ˈaʊt əv ˈsɝːkət]

uncoupled adjective
[UK: ˌʌnˈk.ʌp.l̩d] [US: ˌʌnˈk.ʌp.l̩d]

ungeared◼◼◼ adjective
[UK: ʌnˈgɪəd ] [US: ʌnˈgɪrd ]

kikapcsolt melléknév
műsz

out-of-mesh adjective
[UK: ˈaʊt əv meʃ] [US: ˈaʊt əv ˈmeʃ]

kikapcsolt fékek

brakes in release position[UK: breɪks ɪn rɪ.ˈliːs pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˈbreɪks ɪn ri.ˈliːs pə.ˈzɪʃ.n̩]

kölcsönösen összekapcsolt melléknév

interconnected adjective
[UK: ˌɪn.tək.ə.ˈnek.tɪd] [US: ˌɪn.tərk.ə.ˈnek.təd]

menet közben lekapcsolt

slip-carriage[UK: slɪp ˈkær.ɪdʒ] [US: sˈlɪp ˈkæ.rɪdʒ]

slip-coach[UK: slɪp kəʊtʃ] [US: sˈlɪp koʊtʃ]

négy kapcsolt kerekű

four-coupled[UK: fɔː(r) ˈkʌp.l̩d] [US: ˈfɔːr ˈkʌp.l̩d]

nem kapcsolták

I could not get through to him[UK: ˈaɪ kʊd nɒt ˈɡet θruː tuː hɪm] [US: ˈaɪ ˈkʊd ˈnɑːt ˈɡet θruː ˈtuː ˈhɪm]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză