dicţionar Maghiar-Englez »

játszik înseamnă în null

MaghiarăEngleză
játszik ige

play◼◼◼ verb
[UK: ˈpleɪ] [US: ˈpleɪ]

playing◼◼◼ verb
[UK: ˈpleɪ.ɪŋ] [US: ˈpleɪ.ɪŋ]

act◼◼◻ verb
[UK: ækt] [US: ˈækt]

gamble◼◼◻ verb
[UK: ˈɡæm.bl̩] [US: ˈɡæm.bl̩]

toy◼◼◻ verb
[UK: tɔɪ] [US: ˌtɔɪ]

perform◼◼◻ verb
[UK: pə.ˈfɔːm] [US: pər.ˈfɔːrm]

do [did, done]◼◻◻ irregular verb
[UK: duː dɪd dʌn] [US: ˈduː ˈdɪd ˈdən]

sport◼◻◻ verb
[UK: spɔːt] [US: ˈspɔːrt]

fiddle◼◻◻ verb
[UK: ˈfɪd.l̩] [US: ˈfɪd.l̩]

play at◼◻◻ verb
[UK: ˈpleɪ ət] [US: ˈpleɪ ət]

portray◼◻◻ verb
[UK: pɔː.ˈtreɪ] [US: pɔːr.ˈtreɪ]

twiddle verb
[UK: ˈtwɪd.l̩] [US: ˈtwɪd.l̩]

have play verb
[UK: həv ˈpleɪ] [US: həv ˈpleɪ]

be at play verb
[UK: bi ət ˈpleɪ] [US: bi ət ˈpleɪ]

librate verb
[UK: lˈaɪbreɪt] [US: lˈaɪbreɪt]

wizardize verb
[UK: wˈɪzədˌaɪz] [US: wˈɪzɚdˌaɪz]

játszik (hangszeren) ige

play on◼◼◼ verb
[UK: ˈpleɪ ɒn] [US: ˈpleɪ ɑːn]

play upon verb
[UK: ˈpleɪ ə.ˈpɒn] [US: ˈpleɪ ə.ˈpɑːn]

játszik (hangszeren) (átv) ige

touch◼◼◼ verb
[UK: tʌtʃ] [US: ˈtətʃ]

játszik (hangversenyen) ige

play on◼◼◼ verb
[UK: ˈpleɪ ɒn] [US: ˈpleɪ ɑːn]

játszik (mosoly, ajak körül) (átv) ige

flicker◼◼◼ verb
[UK: ˈflɪkə(r)] [US: ˈflɪkər]

játszik (szerepet) (átv) ige

come [came, come]◼◼◼ irregular verb
[UK: kʌm] [US: ˈkəm]

játszik (színpadon) (átv) ige

personate verb
[UK: ˈpɜː.sə.neɪt] [US: ˈpɝː.sə.neɪt]

játszik (vmben (vmiért)) ige

play for◼◼◼ verb
[UK: ˈpleɪ fɔː(r)] [US: ˈpleɪ ˈfɔːr]

játszik (vmit) ige

play at something verb
[UK: ˈpleɪ ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpleɪ ət ˈsʌm.θɪŋ]

játszik (vmivel)

toy with something[UK: tɔɪ wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌtɔɪ wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

játszik (vmnek) a gondolatával

let one's mind run upon something[UK: let wʌnz maɪnd rʌn ə.ˈpɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈlet wʌnz ˈmaɪnd ˈrən ə.ˈpɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

játszik (vmt) ige

play◼◼◼ verb
[UK: ˈpleɪ] [US: ˈpleɪ]

játszik a tűzzel (átv)

play with edged tools[UK: ˈpleɪ wɪð edʒd tuːlz] [US: ˈpleɪ wɪθ ˈedʒd ˈtuːlz]

játszik egy játszmát

have a game[UK: həv ə ɡeɪm] [US: həv ə ˈɡeɪm]

játszik (vm)lyen szerepet

act the part of something[UK: ækt ðə pɑːt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈækt ðə ˈpɑːrt əv ˈsʌm.θɪŋ]

do a part[UK: duː ə pɑːt] [US: ˈduː ə ˈpɑːrt]

játszik vkivel (vmivel)

play with something[UK: ˈpleɪ wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpleɪ wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

játszik vkvel (vmit) ige

play somebody at something verb
[UK: ˈpleɪ ˈsʌm.bə.di ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpleɪ ˈsʌm.ˌbɑː.di ət ˈsʌm.θɪŋ]

játszik vkvel (vmivel)

play with[UK: ˈpleɪ wɪð] [US: ˈpleɪ wɪθ]

játszik vkvel (vmiért)

play somebody for something[UK: ˈpleɪ ˈsʌm.bə.di fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpleɪ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

játszik vkvel (átv)

play fast and loose somebody[UK: ˈpleɪ fɑːst ənd luːs ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpleɪ ˈfæst ænd ˈluːs ˈsʌm.ˌbɑː.di]

play fast and loose with somebody[UK: ˈpleɪ fɑːst ənd luːs wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpleɪ ˈfæst ænd ˈluːs wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

adut játszik ige

trump verb
[UK: trʌmp] [US: ˈtrəmp]

aki lapról játszik (a prima vista) főnév

sight-reader noun
[UK: saɪt ˈriːd.ə(r)] [US: ˈsaɪt ˈriːd.r̩]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză