dicţionar Maghiar-Englez »

illesztés înseamnă în null

MaghiarăEngleză
illesztés főnév

joint [joints]◼◼◼ noun
[UK: dʒɔɪnt] [US: ˌdʒɔɪnt]

fitting [fittings]◼◼◻ noun
[UK: ˈfɪt.ɪŋ] [US: ˈfɪt.ɪŋ]

splicing [splicings]◼◼◻ noun
[UK: ˈsplaɪs.ɪŋ] [US: ˈsplaɪs.ɪŋ]

join [joins]◼◻◻ noun
[UK: dʒɔɪn] [US: ˌdʒɔɪn]

jointing◼◻◻ noun
[UK: ˈdʒɔɪnt.ɪŋ] [US: ˈdʒɔɪnt.ɪŋ]

setting [settings]◼◻◻ noun
[UK: ˈset.ɪŋ] [US: ˈset.ɪŋ]

suiting◼◻◻ noun
[UK: ˈsuːt.ɪŋ] [US: ˈsuːt.ɪŋ]

joggle noun
[UK: ˈdʒɒɡ.l̩] [US: ˈdʒɒɡ.l̩]

lap-seam noun
[UK: læp siːm] [US: ˈlæp ˈsiːm]

sleeve-joint noun
[UK: sliːv dʒɔɪnt] [US: sˈliːv ˌdʒɔɪnt]

illesztés (technikai) főnév

fit [fits]◼◼◼ noun
[UK: fɪt] [US: ˈfɪt]

illesztési hely

joint[UK: dʒɔɪnt] [US: ˌdʒɔɪnt]

illesztési hely (pont, vonal)

join[UK: dʒɔɪn] [US: ˌdʒɔɪn]

illesztési hézag

joint gap[UK: dʒɔɪnt ɡæp] [US: ˌdʒɔɪnt ˈɡæp]

illesztési jel

assembly mark[UK: ə.ˈsem.bli mɑːk] [US: ə.ˈsem.bli ˈmɑːrk]

illesztési mód műsz

shrounding[UK: ʃrˈaʊndɪŋ] [US: ʃrˈaʊndɪŋ]

illesztési pont

assembly mark[UK: ə.ˈsem.bli mɑːk] [US: ə.ˈsem.bli ˈmɑːrk]

join[UK: dʒɔɪn] [US: ˌdʒɔɪn]

illesztési ráhagyás

fitting allowance[UK: ˈfɪt.ɪŋ ə.ˈlaʊəns] [US: ˈfɪt.ɪŋ ə.ˈlaʊəns]

beillesztés

insertion [insertions]◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈsɜːʃ.n̩] [US: ˌɪn.ˈsɝː.ʃn̩]

insert [inserts]◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈsɜːt] [US: ˌɪn.ˈsɝːt]

pasting◼◻◻ noun
[UK: ˈpeɪst.ɪŋ] [US: ˈpeɪ.stɪŋ]

embedment [embedments] noun
[UK: ɪmˈbɛdmənt ] [US: ɪmˈbɛdmənt ]

implantation [implantations] noun
[UK: ɪm.ˈplɑːnt] [US: ˌɪm.ˈplæn.ˈteɪ.ʃən]

inlay [inlays] noun
[UK: ˌɪn.ˈleɪ] [US: ˈɪn.ˌle]

inset [insetted, insetted, insetting, insets] verb
[UK: ˌɪn.ˈset] [US: ˈɪn.ˌset]

letting in noun
[UK: ˈlet.ɪŋ ɪn] [US: ˈlet.ɪŋ ɪn]

beillesztés (insinuatio) főnév

insinuation [insinuations] noun
[UK: ɪn.ˌsɪ.njʊ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.ˌsɪ.njuː.ˈeɪʃ.n̩]

beillesztés helye főnév

nesting noun
[UK: ˈnest.ɪŋ] [US: ˈne.stɪŋ]

bevert illesztés

drive fit[UK: draɪv fɪt] [US: ˈdraɪv ˈfɪt]

bütüillesztés főnév

splice [splices] noun
[UK: splaɪs] [US: ˈsplaɪs]

bütüs illesztés

flush joint[UK: flʌʃ dʒɔɪnt] [US: ˈfləʃ ˌdʒɔɪnt]

csapos illesztés

cog-joint[UK: ˈkɒɡ dʒɔɪnt] [US: ˈkɑːɡ ˌdʒɔɪnt]

rabbet noun
[UK: ˈræ.bɪt] [US: ˈræ.bɪt]

tonguing noun
[UK: ˈtʌŋɪŋ ] [US: ˈtʌŋɪŋ ]

csőillesztés főnév

nipple [nipples] noun
[UK: ˈnɪp.l̩] [US: ˈnɪp.l̩]

derékszögű illesztés főnév

mitre [mitres] noun
[UK: ˈmaɪ.tə(r)] [US: ˈmɪ.tri]

egymásba illesztés főnév

interlocking noun
[UK: ˌɪn.tə.ˈlɒkɪŋ] [US: ˈɪn.tər.ˌlɑːkɪŋ]

nesting noun
[UK: ˈnest.ɪŋ] [US: ˈne.stɪŋ]

egymásba tolt illesztés

wipe-joint[UK: waɪp dʒɔɪnt] [US: ˈwaɪp ˌdʒɔɪnt]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză