dicţionar Maghiar-Englez »

ezért înseamnă în null

MaghiarăEngleză
ezért határozószó

for this adverb
[UK: fɔː(r) ðɪs] [US: ˈfɔːr ðɪs]

for this end adverb
[UK: fɔː(r) ðɪs end] [US: ˈfɔːr ðɪs ˈend]

hence adverb
[UK: hens] [US: ˈhens]

that is why adverb
[UK: ðæt ɪz waɪ] [US: ˈðæt ˈɪz ˈwaɪ]

therefore adverb
[UK: ˈðeə.fɔː(r)] [US: ˈðer.ˌfɔːr]

this end adverb
[UK: ðɪs end] [US: ðɪs ˈend]

ezért határozószó
rég

therefor adverb
[UK: ðeə.ˈfɔː] [US: ðe.ˈfɔːr]

ezért kötőszó

thus conjunction
[UK: ðʌs] [US: ˈðəs]

with this end in view conjunction
[UK: wɪð ðɪs end ɪn vjuː] [US: wɪθ ðɪs ˈend ɪn ˈvjuː]

with this object conjunction
[UK: wɪð ðɪs əb.ˈdʒekt] [US: wɪθ ðɪs ˈɑːb.dʒekt]

ezért bolondul mindenki

it's all the go[UK: ɪts ɔːl ðə ɡəʊ] [US: ɪts ɔːl ðə ˈɡoʊ]

Ezért fel fognak akasztani!

You shall hang for it![UK: juː ʃæl hæŋ fɔː(r) ɪt] [US: ˈjuː ˈʃæl ˈhæŋ ˈfɔːr ˈɪt]

ezért fel fognak húzni! (átv)

You shall hang for it![UK: juː ʃæl hæŋ fɔː(r) ɪt] [US: ˈjuː ˈʃæl ˈhæŋ ˈfɔːr ˈɪt]

ezért fel fognak lógatni! (átv)

You shall hang for it![UK: juː ʃæl hæŋ fɔː(r) ɪt] [US: ˈjuː ˈʃæl ˈhæŋ ˈfɔːr ˈɪt]

ezért igazán kár sírni

that's nothing to weep about[UK: ðæts ˈnʌ.θɪŋ tuː wiːp ə.ˈbaʊt] [US: ðæts ˈnʌ.θɪŋ ˈtuː ˈwiːp ə.ˈbaʊt]

that's nothing to weep over[UK: ðæts ˈnʌ.θɪŋ tuː wiːp ˈəʊv.ə(r)] [US: ðæts ˈnʌ.θɪŋ ˈtuː ˈwiːp ˈoʊv.r̩]

ezért kezeskedem

I will answer for that[UK: ˈaɪ wɪl ˈɑːn.sə(r) fɔː(r) ðæt] [US: ˈaɪ wɪl ˈæn.sər ˈfɔːr ˈðæt]

Ezért kezeskedem!

I'll go bail for that[UK: aɪl ɡəʊ beɪl fɔː(r) ðæt] [US: ˈaɪl ˈɡoʊ ˈbeɪl ˈfɔːr ˈðæt]

Ezért megfizetsz!

You shall pay for it![UK: juː ʃæl peɪ fɔː(r) ɪt] [US: ˈjuː ˈʃæl ˈpeɪ ˈfɔːr ˈɪt]

ezért még drágán megfizet nekem (átv)

I'll make him pay dear for it[UK: aɪl ˈmeɪk hɪm peɪ dɪə(r) fɔː(r) ɪt] [US: ˈaɪl ˈmeɪk ˈhɪm ˈpeɪ ˈdɪr ˈfɔːr ˈɪt]

ezért még szorulni fogunk (átv)

there'll be the deuce to pay[UK: ˈðe.rəl bi ðə djuːs tuː peɪ] [US: ˈðe.rəl bi ðə ˈduːs ˈtuː ˈpeɪ]

there'll be the devil to pay[UK: ˈðe.rəl bi ðə ˈdev.l̩ tuː peɪ] [US: ˈðe.rəl bi ðə ˈdev.l̩ ˈtuː ˈpeɪ]

bütykös vezértengely

wiper-shaft[UK: ˈwaɪ.pə(r) ʃɑːft] [US: ˈwaɪ.pər ˈʃæft]

eredeti, ezért menő és vagány melléknév

funky [funkier, funkiest] adjective
[UK: ˈfʌŋk.i] [US: ˈfʌŋk.i]

határozottan ezért

for this express purpose[UK: fɔː(r) ðɪs ɪk.ˈspres ˈpɜː.pəs] [US: ˈfɔːr ðɪs ɪk.ˈspres ˈpɝː.pəs]

határozottan ugyanezért

for this express purpose[UK: fɔː(r) ðɪs ɪk.ˈspres ˈpɜː.pəs] [US: ˈfɔːr ðɪs ɪk.ˈspres ˈpɝː.pəs]

kifejezett ugyanezért

for this express purpose[UK: fɔː(r) ðɪs ɪk.ˈspres ˈpɜː.pəs] [US: ˈfɔːr ðɪs ɪk.ˈspres ˈpɝː.pəs]

kifejezetten ezért

for this express purpose[UK: fɔː(r) ðɪs ɪk.ˈspres ˈpɜː.pəs] [US: ˈfɔːr ðɪs ɪk.ˈspres ˈpɝː.pəs]

mindenki ezért bolondul

it is all the rage now[UK: ɪt ɪz ɔːl ðə reɪdʒ naʊ] [US: ˈɪt ˈɪz ɔːl ðə ˈreɪdʒ ˈnaʊ]

most mindenki ezért bolondul

it's all the craze now[UK: ɪts ɔːl ðə kreɪz naʊ] [US: ɪts ɔːl ðə ˈkreɪz ˈnaʊ]

vezértartó oszlop karja

cross-arm[UK: ˈkrɒs ɑːm] [US: ˈkrɑːs ˈɑːrm]

vezértengely (szövőgépé) főnév

tappet-shaft noun
[UK: ˈtæ.pət ʃɑːft] [US: ˈtæ.pət ˈʃæft]

vezértest főnév
biol

centrosome [centrosomes] noun
[UK: sˈentrəʊsˌəʊm] [US: sˈentroʊsˌoʊm]

éppen ezért

accordingly◼◼◼ adverb
[UK: əˈk.ɔː.dɪŋ.li] [US: əˈk.ɔːr.dɪŋ.li]

for that very reason◼◼◻[UK: fɔː(r) ðæt ˈver.i ˈriː.zən] [US: ˈfɔːr ˈðæt ˈver.i ˈriː.zən]

You can find it in:

MaghiarăEngleză