Maďarčina-Angličtina slovník »

ezért znamená v Angličtina

MaďarčinaAngličtina
ezért határozószó

for this◼◼◼adverb
[UK: fɔː(r) ðɪs] [US: ˈfɔːr ðɪs]

that's why◼◼◼adverb

that is why◼◼◼adverb
[UK: ðæt ɪz waɪ] [US: ˈðæt ˈɪz ˈwaɪ]

this end◼◼◻adverb
[UK: ðɪs end] [US: ðɪs ˈend]

for this end◼◻◻adverb
[UK: fɔː(r) ðɪs end] [US: ˈfɔːr ðɪs ˈend]

henceadverb
[UK: hens] [US: ˈhens]

thereforeadverb
[UK: ˈðeə.fɔː(r)] [US: ˈðer.ˌfɔːr]

ezért kötőszó

with this object◼◻◻conjunction
[UK: wɪð ðɪs əb.ˈdʒekt] [US: wɪθ ðɪs ˈɑːb.dʒekt]

with this end in view◼◻◻conjunction
[UK: wɪð ðɪs end ɪn vjuː] [US: wɪθ ðɪs ˈend ɪn ˈvjuː]

thusconjunction
[UK: ðʌs] [US: ˈðəs]

ezért határozószó
rég

thereforadverb
[UK: ðeə.ˈfɔː] [US: ðe.ˈfɔːr]

ezért bolondul mindenki

it's all the go[UK: ɪts ɔːl ðə ɡəʊ] [US: ɪts ɔːl ðə ˈɡoʊ]

Ezért fel fognak akasztani!

You shall hang for it![UK: juː ʃæl hæŋ fɔː(r) ɪt] [US: ˈjuː ˈʃæl ˈhæŋ ˈfɔːr ˈɪt]

Ezért fel fognak húzni! (átv)

You shall hang for it!

Ezért fel fognak lógatni! (átv)

You shall hang for it!

ezért igazán kár sírni

that's nothing to weep about[UK: ðæts ˈnʌ.θɪŋ tuː wiːp ə.ˈbaʊt] [US: ðæts ˈnʌ.θɪŋ ˈtuː ˈwiːp ə.ˈbaʊt]

that's nothing to weep over[UK: ðæts ˈnʌ.θɪŋ tuː wiːp ˈəʊv.ə(r)] [US: ðæts ˈnʌ.θɪŋ ˈtuː ˈwiːp ˈoʊv.r̩]

Ezért kezeskedem!

I will answer for that!

I'll go bail for that!

Ezért megfizetsz!

You shall pay for it!◼◼◼[UK: juː ʃæl peɪ fɔː(r) ɪt] [US: ˈjuː ˈʃæl ˈpeɪ ˈfɔːr ˈɪt]

ezért még drágán megfizet nekem (átv)

I'll make him pay dear for it[UK: aɪl ˈmeɪk hɪm peɪ dɪə(r) fɔː(r) ɪt] [US: ˈaɪl ˈmeɪk ˈhɪm ˈpeɪ ˈdɪr ˈfɔːr ˈɪt]

ezért még szorulni fogunk (átv)

there'll be the deuce to pay[UK: ˈðe.rəl bi ðə djuːs tuː peɪ] [US: ˈðe.rəl bi ðə ˈduːs ˈtuː ˈpeɪ]

there'll be the devil to pay[UK: ˈðe.rəl bi ðə ˈdev.l̩ tuː peɪ] [US: ˈðe.rəl bi ðə ˈdev.l̩ ˈtuː ˈpeɪ]

bütykös vezértengely

wiper-shaft[UK: ˈwaɪ.pə(r) ʃɑːft] [US: ˈwaɪ.pər ˈʃæft]

határozottan ezért

for this express purpose[UK: fɔː(r) ðɪs ɪk.ˈspres ˈpɜː.pəs] [US: ˈfɔːr ðɪs ɪk.ˈspres ˈpɝː.pəs]

határozottan ugyanezért

for this express purpose[UK: fɔː(r) ðɪs ɪk.ˈspres ˈpɜː.pəs] [US: ˈfɔːr ðɪs ɪk.ˈspres ˈpɝː.pəs]

kifejezett ugyanezért

for this express purpose[UK: fɔː(r) ðɪs ɪk.ˈspres ˈpɜː.pəs] [US: ˈfɔːr ðɪs ɪk.ˈspres ˈpɝː.pəs]

kifejezetten ezért

for this express purpose◼◼◼[UK: fɔː(r) ðɪs ɪk.ˈspres ˈpɜː.pəs] [US: ˈfɔːr ðɪs ɪk.ˈspres ˈpɝː.pəs]

mindenki ezért bolondul

it is all the rage now[UK: ɪt ɪz ɔːl ðə reɪdʒ naʊ] [US: ˈɪt ˈɪz ɔːl ðə ˈreɪdʒ ˈnaʊ]

most mindenki ezért bolondul

it's all the craze now[UK: ɪts ɔːl ðə kreɪz naʊ] [US: ɪts ɔːl ðə ˈkreɪz ˈnaʊ]

vezértartó oszlop karja

cross-arm[UK: ˈkrɒs ɑːm] [US: ˈkrɑːs ˈɑːrm]

vezértengely (szövőgépé) főnév

tappet-shaftnoun
[UK: ˈtæ.pət ʃɑːft] [US: ˈtæ.pət ˈʃæft]

vezértest főnév
biol

centrosome [centrosomes]noun
[UK: sˈentrəʊsˌəʊm] [US: sˈentroʊsˌoʊm]

éppen ezért határozószó

accordingly◼◼◼adverb
[UK: əˈk.ɔː.dɪŋ.li] [US: əˈk.ɔːr.dɪŋ.li]

éppen ezért

for that very reason◼◼◼[UK: fɔː(r) ðæt ˈver.i ˈriː.zən] [US: ˈfɔːr ˈðæt ˈver.i ˈriː.zən]