dicţionar Maghiar-Englez »

egész înseamnă în Engleză

MaghiarăEngleză
egész főnév

for all◼◼◼ noun
[UK: fɔː(r) ɔːl] [US: ˈfɔːr ɔːl]

complex [complexes] noun
[UK: ˈkɒm.pleks] [US: ˈkɑːm.pleks]

integer [integers] noun
[UK: ˈɪn.tɪ.dʒə(r)] [US: ˈɪn.tə.dʒər]

plumb [plumbs] noun
[UK: plʌm] [US: ˈpləm]

round [rounds] noun
[UK: ˈraʊnd] [US: ˈraʊnd]

totality [totalities] noun
[UK: təʊ.ˈtæ.lɪ.ti] [US: toʊ.ˈtæ.lɪ.ti]

whole [wholes] noun
[UK: həʊl] [US: hoʊl]

egész ige

integrate [integrated, integrated, integrating, integrates] verb
[UK: ˈɪn.tɪ.ɡreɪt] [US: ˈɪn.tə.ˌɡret]

egész melléknév

all adjective
[UK: ɔːl] [US: ɔːl]

clear [clearer, clearest] adjective
[UK: klɪə(r)] [US: ˈklɪr]

complete [completer, completest] adjective
[UK: kəm.ˈpliːt] [US: kəm.ˈpliːt]

entire adjective
[UK: ɪn.ˈtaɪə(r)] [US: en.ˈtaɪər]

full [fuller, fullest] adjective
[UK: fʊl] [US: ˈfʊl]

total adjective
[UK: ˈtəʊt.l̩] [US: ˈtoʊt.l̩]

egész határozószó

fairly adverb
[UK: ˈfeə.li] [US: ˈfer.li]

some adverb
[UK: sʌm] [US: ˈsəm]

egész (szám)

integral[UK: ˈɪn.tɪ.ɡrəl] [US: ˈɪn.tə.ɡrəl]

egész akaratlanul

all unawares[UK: ɔːl ˌʌ.nə.ˈweəz] [US: ɔːl ˌʌ.nə.ˈwerz]

egész alakot mutató (fénykép)

full-figure[UK: fʊl ˈfɪ.ɡə(r)] [US: ˈfʊl ˈfɪ.ɡjər]

egész Amerikát képviselő

all-American◼◼◼[UK: ɔːl ə.ˈmer.ɪk.ən] [US: ɔːl ə.ˈmer.ɪk.ən]

egész biztos

pretty sure◼◼◼[UK: ˈprɪ.ti ʃʊə(r)] [US: ˈprɪ.ti ˈʃʊr]

egész biztos, hogy eljön

he is coming right enough[UK: hiː ɪz ˈkʌm.ɪŋ raɪt ɪ.ˈnʌf] [US: ˈhiː ˈɪz ˈkʌm.ɪŋ ˈraɪt ə.ˈnəf]

egész csekély valószínűség

outside chance[UK: ˌaʊt.ˈsaɪd tʃɑːns] [US: ˈaʊt.ˈsaɪd ˈtʃæns]

egész csomó (valami)

bags of something[UK: bæɡz əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈbæɡz əv ˈsʌm.θɪŋ]

piles of something[UK: paɪlz əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpaɪlz əv ˈsʌm.θɪŋ]

egész csomó…

piled …[UK: paɪld] [US: ˈpaɪld]

piles of …[UK: paɪlz əv] [US: ˈpaɪlz əv]

egész egyszerűen

simply and solely[UK: ˈsɪm.pli ənd ˈsəʊ.li] [US: ˈsɪm.pli ænd ˈsoʊ.li]

egész egyszerűen csak annyit mondtam neki

I just told him[UK: ˈaɪ dʒəst təʊld hɪm] [US: ˈaɪ dʒəst toʊld ˈhɪm]

egész egyszerűen csak azt mondtam neki

I just told him[UK: ˈaɪ dʒəst təʊld hɪm] [US: ˈaɪ dʒəst toʊld ˈhɪm]

egész egyszerűen tiszta

pure and simple[UK: pjʊə(r) ənd ˈsɪm.pl̩] [US: ˈpjʊr ænd ˈsɪm.pl̩]

egész embert igénylő melléknév

man-sized adjective
[UK: mæn saɪzd] [US: ˈmæn ˈsaɪzd]

egész este hallgatott

he remained speechless the whole evening[UK: hiː rɪ.ˈmeɪnd ˈspiːt.ʃləs ðə həʊl ˈiːv.n̩.ɪŋ] [US: ˈhiː rə.ˈmeɪnd ˈspiːt.ʃləs ðə hoʊl ˈiːv.n̩.ɪŋ]

egész este nem szólt egy szót sem

he remained speechless the whole evening[UK: hiː rɪ.ˈmeɪnd ˈspiːt.ʃləs ðə həʊl ˈiːv.n̩.ɪŋ] [US: ˈhiː rə.ˈmeɪnd ˈspiːt.ʃləs ðə hoʊl ˈiːv.n̩.ɪŋ]

egész felszínén

over◼◼◼[UK: ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈoʊv.r̩]

egész felületén

over◼◼◼[UK: ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈoʊv.r̩]

egész földfelületet behálózó melléknév

global◼◼◼ adjective
[UK: ˈɡləʊb.l̩] [US: ˈɡloʊb.l̩]

egész fűző főnév

corselet◼◼◼ noun
[UK: ˈkɔː.slɪt] [US: ˈkɔːr.slɪt]

egész halkan

sotto-voce[UK: ˈvoʊ.tʃiː] [US: ˈvoʊ.tʃiː]

egész hang

whole tone◼◼◼[UK: həʊl təʊn] [US: hoʊl ˈtoʊn]

12