dicţionar German-Maghiar »

angebot înseamnă în null

GermanăMaghiară
das Angebot [des Angebots/Angebotes; die Angebote] Substantiv
[ˈanɡəˌboːt]

ajánlat◼◼◼ főnév

kínálat◼◼◻ főnév

Angebot annehmen Phrase

ajánlatot elfogad kifejezés

Angebot und Nachfrage Phrase

kereslet-kínálat kifejezés

die Angebotsannahme Substantiv
[ˈanɡəbˌɔtzanˌɑːmə]

ajánlat elfogadása kifejezés

der Angebotskurs Substantiv
[ˈanɡəbˌɔtskuːɾs]

ajánlati árfolyam kifejezés

die Angebotskurve Substantiv
[ˈanɡəbˌɔtskʊɐvə]

ajánlati görbe kifejezés

die Angebotsliste Substantiv
[ˈanɡəbɔtslˌɪstə]

ajánlati lista kifejezés

die Angebotslücke [der Angebotslücke; die Angebotslücken] Substantiv
[ˈanɡəbˌɔtslʏkə]

ajánlat hiányossága kifejezés

der Angebotspreis [des Angebotspreises; die Angebotspreise] Substantiv
[ˈanɡəbˌɔtʃpraɪs]

ajánlati ár kifejezés

das Alternativangebot Substantiv
[ˈaltɜnˌɑtiːvˌaŋeːbˌoːt]

más(ik) ajánlat kifejezés

das Ausnahmeangebot Substantiv
[ˈaʊsnˌɑːmeːˌaŋeːbˌoːt]

kivételes ajánlat kifejezés

das Ausschreibungsangebot Substantiv
[ˈaʊsʃrˌaɪbʊŋsˌaŋeːbˌoːt]

pályázati ajánlat kifejezés

pályázati árajánlat kifejezés

das Baisseangebot Substantiv
[bˈaɪseːˌaŋeːbˌoːt]

besszes ajánlat kifejezés

das Beratungsangebot Substantiv

tanácsadói szolgáltatások kifejezés

das Bezugsrechtsangebot Substantiv
[bətsˈuːksrɛçtzˌaŋeːbˌoːt]

beszerzési jogra szóló ajánlat kifejezés

Dieses Angebot ist nicht mehr aktuell.

Ez az ajánlat már nem aktuális.

das Effektenangebot Substantiv
[ɛfˈɛktənˌaŋeːbˌoːt]

értékpapírajánlat főnév

das Eilangebot [des Eilangebotes|Eilangebots; die Eilangebote] Substantiv
[ˈaɪlˌanɡəbˌoːt]

azonnali ajánlat kifejezés

sürgős ajánlat kifejezés

ein vorteilhaftes Angebot

előnyös ajánlat kifejezés

das Gegenangebot [des Gegenangebot(e)s; die Gegenangebote] Substantiv
[ɡˌeːɡənˈanɡəbˌoːt]

ellenajánlat◼◼◼ főnév

das Gegenübernahmeangebot Substantiv
[ɡeːɡənˌyːbɜnˈɑːmeːˌaŋeːbˌoːt]

ellen átvételi ajánlat kifejezés

das Gesamtangebot Substantiv
[ɡəzˈamtaŋˌeːboːt]

teljes ajánlat kifejezés

das Hypothekenangebot Substantiv
[hˈyːpɔthˌeːkənˌaŋeːbˌoːt]

hitelajánlat főnév

das Konkurrenzangebot Substantiv
[kɔnkˈʊrəntsˌaŋeːbˌoːt]

konkurencia ajánlata kifejezés

das Kupplungsangebot Substantiv
[kˈʊplʊŋsˌaŋeːbˌoːt]

csatlakozási ajánlat kifejezés

das Lehrangebot [des Lehrangebotes|Lehrangebots; die Lehrangebote] Substantiv
[lˈeːraŋˌeːboːt]

tanítási ajánlat kifejezés

das Leistungsangebot Substantiv
[lˈaɪstʊŋsˌaŋeːbˌoːt]

eladási ajánlat kifejezés

szolgáltatási ajánlat kifejezés

das Lieferungsangebot Substantiv
[lˈiːfeːrʊŋsˌaŋeːbˌoːt]

szállítási ajánlat kifejezés

das Mindestangebot Substantiv
[mˈɪndɛstˌaŋeːbˌoːt]

legkisebb ajánlat kifejezés

das Pauschalangebot Substantiv
[pˈaʊʃalˌaŋeːbˌoːt]

átalányajánlat◼◼◼ főnév

das Preisangebot Substantiv
[prˈaɪzaŋˌeːboːt]

árajánlat◼◼◼ főnév

das Produktangebot Substantiv
[proːdˈʊktaŋˌeːboːt]

termelési ajánlat kifejezés

Schrottangebot [ʃrˈɔtaŋˌeːboːt]

szemét ajánlat

das Sonderangebot [des Sonderangebots, des Sonderangebotes; die Sonderangebote] Substantiv
[ˈzɔndɐʔanɡəˌboːt]

ajánlat◼◼◼ főnév

akció◼◼◻ főnév

das Stellenangebot [des Stellenangebots|Stellenangebotes; die Stellenangebote] Substantiv
[ˈʃtɛlənˌʔanɡəboːt]

állásajánlat◼◼◼ főnév

12

You can find it in:

GermanăMaghiară