немецкий-венгерский словарь »

durchkommen [kam durch; ist durchgekommen] означает в венгерский

Similar results:
немецкий: durchkommen, durchkämmen, durchformen, durchkosten, durchkramen
немецкийвенгерский
er ist unten durch

beadta a kulcsot

kész(en) van

unser Bus ist schon durch

az autóbuszunk már elment

er ist bei ihm (völlig) unten durch

(teljesen) leszerepelt előtte

durchkommen [kam durch; ist durchgekommen] Verb
[ˈdʊʁçˌkɔmən]

átjut◼◼◼ ige

győz◼◻◻ ige

átvergődik ige

keresztüljut ige

durch Adverb
[dˈʊɐç]

át◼◼◼ határozószó
közb

túl◼◼◻ határozószó
közb

das Ist [des Ist, des Ists; —] Substantiv
[ɪst]

tényleges (ár)bevétel◼◼◼ főnév

tényleges készlet kifejezés

tényleges állomány kifejezés
kat

durch Luftpost

légipostával

durch mich

rajtam keresztül◼◼◼

durch Eilbote

expressz (posta)

durch +A [dˈʊɐç]

keresztül valamin

révén valaminek

ist vorbereitet

elő van készítve◼◼◼

der Ist-Bestand Substantiv
[ɪstbəʃtˈant]

tényleges főnév

valóságos állomány kifejezés

es ist

van◼◼◼

die durch die Blume Substantiv
[ blˈʊmə]

virágnyelven főnév

durch und durch

teljesen◼◼◼

durch etw gewitzig

okulva vmin/vmiből

durch Wissen glänzen

tudásával villog

durch und durch

alaposan◼◻◻

gyökeresen

keresztül-kasul

összevissza

Gefahr durch Schadstoffe

szennyezőanyagok okozta veszély

ist schon gut

szóra sem érdemes◼◼◼

Umweltbelastung durch Fischerei

halászat környezeti hatása

Schaden durch Tiere [ ʃˈɑːdən]

állatkár

Umweltbelastung durch Industrie

ipar környezeti hatása

Umweltbelastung durch Aquakultur

vízkultúra környezeti hatása

Ist das alles?

Ez minden?

Verunreinigung durch Chemikalien

vegyi szennyezés

Umweltbelastung durch Landwirtschaft

mezőgazdaság környezeti hatása

Umweltbelastung durch Freizeitgestaltung

szabadidős tevékenység környezeti hatása

You can find it in:

немецкийвенгерский