английский-венгерский словарь »

no означает в венгерский

английскийвенгерский
no [noes] noun
[UK: nəʊ ˈnoz]
[US: ˈnoʊ ˈnoz]

tagadás főnév

visszautasítás főnév

a "nem" szócska főnév

nem szócska főnév

no [UK: nəʊ]
[US: ˈnoʊ]

semmilyen◼◼◼ névmás

egyáltalán nem◼◼◼

jelentéktelen◼◼◻ melléknév

nem◼◻◻ határozószó

semmi◼◻◻ főnév

nincs◼◻◻ ige főnév

semmiféle melléknév

nemleges szavazatok

nemmel szavazók

szám(ú) főnév

no, I believe not [UK: nəʊ ˈaɪ bɪ.ˈliːv nɒt]
[US: ˈnoʊ ˈaɪ bə.ˈliːv ˈnɑːt]

azt hiszem, hogy nem

no, I don't smoke [UK: nəʊ ˈaɪ dəʊnt sməʊk]
[US: ˈnoʊ ˈaɪ ˈdoʊnt smoʊk]

nem, nem dohányzom

no, I'm … noun
[UK: nəʊ aɪm]
[US: ˈnoʊ ˈaɪm]

nem, én főnév

no, I'm an only child [UK: nəʊ aɪm ən ˈəʊn.li tʃaɪld]
[US: ˈnoʊ ˈaɪm ˈæn ˈoʊn.li ˈtʃaɪld]

nincs, egyedüli gyerek vagyok

no, I'm not particularly sporty [UK: nəʊ aɪm nɒt pə.ˈtɪ.kjʊ.lə.li ˈspɔː.ti]
[US: ˈnoʊ ˈaɪm ˈnɑːt ˌpɑːr.ˈtɪ.kjə.lər.li ˈspɔːr.ti]

nem, én nem vagyok különösebben sportos

no, I've never been there [UK: nəʊ aɪv ˈne.və(r) biːn ðeə(r)]
[US: ˈnoʊ aɪv ˈne.vər ˈbɪn ˈðer]

nem, még soha nem jártam ott

no, not yet [UK: nəʊ nɒt jet]
[US: ˈnoʊ ˈnɑːt jet]

még nem

nem, még nem

No, sir! [UK: nəʊ sɜː(r)]
[US: ˈnoʊ ˈsɝː]

Azt már nem!US

no, thanks [UK: nəʊ θæŋks]
[US: ˈnoʊ ˈθæŋks]

köszönöm, nem (kérek)

nem, köszönöm

nem (kérek) főnév

no, they have to be dry-cleaned [UK: nəʊ ˈðeɪ həv tuː bi draɪ kliːnd]
[US: ˈnoʊ ˈðeɪ həv ˈtuː bi ˈdraɪ ˈkliːnd]

nem, száraztisztítást igényelnek

no (number) noun
[UK: ˈnʌm.bə(r)]
[US: ˈnʌm.br̩]

szám◼◼◼ főnév

no action will lie [UK: nəʊ ˈæk.ʃn̩ wɪl laɪ]
[US: ˈnoʊ ˈæk.ʃn̩ wɪl ˈlaɪ]

keresetnek nincs helye

no admittance [UK: nəʊ əd.ˈmɪtns]
[US: ˈnoʊ əd.ˈmɪ.təns]

belépni tilos◼◼◼

no admittance except on business [UK: nəʊ əd.ˈmɪtns ɪk.ˈsept ɒn ˈbɪz.nəs]
[US: ˈnoʊ əd.ˈmɪ.təns ɪk.ˈsept ɑːn ˈbɪz.nəs]

belépés csak hivatalos ügyben

magánügyben tilos a bemenetel

No admittance! [UK: nəʊ əd.ˈmɪtns]
[US: ˈnoʊ əd.ˈmɪ.təns]

Belépni tilos!

no agreement was reached [UK: nəʊ ə.ˈɡriː.mənt wɒz riːtʃt]
[US: ˈnoʊ ə.ˈɡriː.mənt wəz ˈriːtʃt]

nem jött létre megegyezés◼◼◼

no amount of … [UK: nəʊ ə.ˈmaʊnt əv]
[US: ˈnoʊ ə.ˈmaʊnt əv]

semennyi … névmás

semmi … melléknév névmás

no avail adverb
[UK: nəʊ ə.ˈveɪl]
[US: ˈnoʊ ə.ˈveɪl]

hiába◼◼◼ határozószó

eredménytelenül◼◼◻ határozószó

no bid noun
[UK: nəʊ bɪd]
[US: ˈnoʊ ˈbɪd]

passz főnév

no big deal

nem nagy ügy◼◼◼

12

You can find it in:

английскийвенгерский