Ungersk-Tysk ordbok » kérés är på tyska

UngerskaTyska
kérés főnév

das Anliegen [des Anliegens; die Anliegen] Substantiv
[ˈanlˌiːɡən]

die Bitte [der Bitte; die Bitten] Substantiv
[bˈɪtə]

das Bittgesuch Substantiv
[bˈɪtɡeːzˌuːx]

erbat [ɛɾbˈɑːt]

die Fürbitte [der Fürbitte; die Fürbitten] Substantiv
[fˈʏɾbɪtə]

das Gesuch [des Gesuches, des Gesuchs; die Gesuche] Substantiv
[ɡəzˈuːx]

kérés esdeklő főnév

die Inständigkeit Substantiv
[ˈɪnʃtɛndˌɪçkaɪt]

kérés nélkül

unaufgefordert [ˈʊnaʊfɡəfˌɔɾdɜt]

kérésekkel ostromol

in jn mit Bitten dringen

kérési menet főnév

der Bittgang Substantiv
[bˈɪtɡaŋ]

kéréssel fordul valakihez kifejezés

an jemanden mit einer Bitte herantreten phrase

kérést elutasít ige

prusten [pruste; hat geprustet] Verb
[ prˈʊstən]

adatbeadási kérés főnév

die Benutzeranforderung Substantiv
[bənˌʊtseːranfˈɔɾdərˌʊŋ]

bocsánatkérés főnév

die Abbitte [der Abbitte; die Abbitten] Substantiv
[ˈapbˌɪtə]

die Deprekation Substantiv
[dˌɛpreːkˌatsɪˈoːn]

die Entschuldigung [der Entschuldigung; die Entschuldigungen] Substantiv
[ɛntʃˈʊldɪɡˌʊŋ]

elismerés kérése főnév

die Quittungsanforderung Substantiv
[kvˌɪtʊŋsanfˈɔɾdərˌʊŋ]

felkérés főnév

der Ruf [des Rufes, des Rufs; die Rufe] Substantiv
[rˈuːf]

felkérés táncra főnév
rég

das Engagement, -s Substantiv

hasztalan kér(lel)és főnév

die Fehlbitte Substantiv
[fˈeːlbɪtə]

igenis (kérdésre/kérésre válaszként) határozószó
rég

wohl Adverb
[vˈoːl]

kéz megkérése főnév

der Heiratsantrag [des Heiratsantrages, des Heiratsantrags; die Heiratsanträge] Substantiv
[hˈaɪratzˌantɾɑːk]

leánykérés főnév

die Bewerbung [der Bewerbung; die Bewerbungen] Substantiv
[bəvˈɛɾbʊŋ]

die Brautwerbung [der Brautwerbung; die Brautwerbungen] Substantiv
[brˈaʊtvɜbˌʊŋ]

die Freite [der Freite; —] Substantiv
[frˈaɪtə]

die Werbung [der Werbung; die Werbungen] Substantiv
[vˈɛɾbʊŋ]

lánykérés főnév

der Heiratsantrag [des Heiratsantrages, des Heiratsantrags; die Heiratsanträge] Substantiv
[hˈaɪratzˌantɾɑːk]

megtagad (kérés teljesítését) ige

abschlagen [schlug ab; hat abgeschlagen] Verb

nyilvános bocsánatkérés főnév

die Ehrenerklärung Substantiv
[ˈeːrənɜklˌɛːrʊŋ]

sikertelen kér(lel)és főnév

die Fehlbitte Substantiv
[fˈeːlbɪtə]

tengeri segélykérés főnév

der Seenotruf Substantiv
[zˈeːnɔtɾˌuːf]

túl magas ár kérése főnév

die Nepperei Substantiv
[nˌɛpeːrˈaɪ]

visszakérés

Rückerbittung [rˈʏkɜbˌɪtʊŋ]

volna még egy kérésem

ich hätte eine Bitte

változtatási kérések főnév

die Änderungswünsche Substantiv
[ˈɛndeːrˌʊŋsvʏnʃə]

árajánlatkérés főnév

die Preisanfrage Substantiv
[prˈaɪzanfrˌɑːɡə]

You can find it in:

UngerskaTyska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies