Ungarsk-tysk ordbok » kérés betyr tysk

UngarskTysk
kérés

die Bitte [der Bitte; die Bitten]◼◼◼ » Substantiv
[bˈɪtə]

das Anliegen [des Anliegens; die Anliegen]◼◼◻ » Substantiv
[ˈanlˌiːɡən]

das Gesuch [des Gesuches, des Gesuchs; die Gesuche]◼◻◻ » Substantiv
[ɡəzˈuːx]

das Bittgesuch » Substantiv
[bˈɪtɡeːzˌuːx]

erbat »[ɛɾbˈɑːt]

die Fürbitte [der Fürbitte; die Fürbitten] » Substantiv
[fˈʏɾbɪtə]

kérés esdeklő főnév

die Inständigkeit » Substantiv
[ˈɪnʃtɛndˌɪçkaɪt]

kérés nélkül

unaufgefordert »[ˈʊnaʊfɡəfˌɔɾdɜt]

kérésekkel ostromol

in jn mit Bitten dringen

kérési menet főnév

der Bittgang » Substantiv
[bˈɪtɡaŋ]

kéréssel fordul valakihez kifejezés

an jemanden mit einer Bitte herantreten phrase

kérést elutasít ige

prusten [pruste; hat geprustet] » Verb
[ prˈʊstən]

adatbeadási kérés főnév

die Benutzeranforderung » Substantiv
[bənˌʊtseːranfˈɔɾdərˌʊŋ]

bocsánatkérés főnév

die Entschuldigung [der Entschuldigung; die Entschuldigungen]◼◼◼ » Substantiv
[ɛntʃˈʊldɪɡˌʊŋ]

die Abbitte [der Abbitte; die Abbitten] » Substantiv
[ˈapbˌɪtə]

die Deprekation » Substantiv
[dˌɛpreːkˌatsɪˈoːn]

elismerés kérése főnév

die Quittungsanforderung » Substantiv
[kvˌɪtʊŋsanfˈɔɾdərˌʊŋ]

felkérés főnév

der Ruf [des Rufes, des Rufs; die Rufe] » Substantiv
[rˈuːf]

felkérés táncra főnév
rég

das Engagement, -s Substantiv

hasztalan kér(lel)és főnév

die Fehlbitte » Substantiv
[fˈeːlbɪtə]

igenis (kérdésre/kérésre válaszként) határozószó
rég

wohl◼◼◼ » Adverb
[vˈoːl]

kéz megkérése főnév

der Heiratsantrag [des Heiratsantrages, des Heiratsantrags; die Heiratsanträge] » Substantiv
[hˈaɪratzˌantɾɑːk]

leánykérés főnév

die Bewerbung [der Bewerbung; die Bewerbungen] » Substantiv
[bəvˈɛɾbʊŋ]

die Brautwerbung [der Brautwerbung; die Brautwerbungen] » Substantiv
[brˈaʊtvɜbˌʊŋ]

die Freite [der Freite; —] » Substantiv
[frˈaɪtə]

die Werbung [der Werbung; die Werbungen] » Substantiv
[vˈɛɾbʊŋ]

lánykérés főnév

der Heiratsantrag [des Heiratsantrages, des Heiratsantrags; die Heiratsanträge] » Substantiv
[hˈaɪratzˌantɾɑːk]

megtagad (kérés teljesítését) ige

abschlagen [schlug ab; hat abgeschlagen]◼◼◼ » Verb

nyilvános bocsánatkérés főnév

die Ehrenerklärung » Substantiv
[ˈeːrənɜklˌɛːrʊŋ]

sikertelen kér(lel)és főnév

die Fehlbitte » Substantiv
[fˈeːlbɪtə]

tengeri segélykérés főnév

der Seenotruf » Substantiv
[zˈeːnɔtɾˌuːf]

túl magas ár kérése főnév

die Nepperei » Substantiv
[nˌɛpeːrˈaɪ]

visszakérés

Rückerbittung »[rˈʏkɜbˌɪtʊŋ]

volna még egy kérésem

ich hätte eine Bitte

változtatási kérések főnév

die Änderungswünsche » Substantiv
[ˈɛndeːrˌʊŋsvʏnʃə]

árajánlatkérés főnév

die Preisanfrage » Substantiv
[prˈaɪzanfrˌɑːɡə]

Andre søkemuligheter

UngarskTysk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies