Ungersk-Svenska medicinsk ordbok

/

Svensk-Ungerska medicinsk ordbok

Ungersk-Svenska medicinsk ordbok – 42 704 betydelsepar, fraser och exempelmeningar

Detta är DictZones ungersk-svenska medicinsk ljudordbok på online.

Om du är nyfiken på betydelsen av ett ungerskt medicinskt ord eller en fras på svenska,
så är du på rätt plats!

I DictZone ungersk-svenska medicinsk ordbok hittas för närvarande mer än 123 000 betydelsepar och uttryck, men detta antal växer ständigt med nya insändningar.

Detta verktyg ger hjälp med förståelse och tolkning av medicinsk terminologi.

Målet med Medicinska Ordboken är att ge förklaringar av medicinska termer och begrepp i informativt syfte. Informationen här kan hjälpa dig att bättre förstå medicinsk terminologi, men den ersätter inte professionell medicinsk rådgivning och vård.

Vi tar inget ansvar för noggrannheten eller fullständigheten av informationen här.

Innehållet i Medicinska Ordboken kan ändras eller uppdateras med tiden. Informationen här är inte nödvändigtvis aktuell eller relevant hela tiden.

Hur söker man ordstyck i DictZones ungersk-svenska medicinska ordbok?

Ordet (frasen) som ska översättas måste anges i sökrutan högst upp på sidan.
Från början av inskrivningen erbjuder ordboken ett sökalternativ: SV betyder svenska, HU betyder ungerska. Om du klickar på en av dessa eller klickar på sökikonen visas önskad översättningen.

Föreslagen att du först väljer » översättningsriktning.
Sökvägen kan ändras genom att klicka på körriktningsvisare ( » ) inför sökrutan.

Du kan också söka bakåt genom att klicka på angivna betydelse.

Ytterligare information finns på engelska.

Ytterligare funktioner på svensk-ungersk medicinsk ordbok

Du kanske vill veta innebörden av ett svenskt eller ungerskt ord du har sökt efter tidigare. I det här fallet klickar du på lämpligt objekt i sökhistoriken som visas längst upp till höger på sidan, och det du ursprungligen sökte efter och hittade kan visas igen. Här finns dina senaste 10 sökningar. Dessa lagras på din dator (upp till 10 sökningar), men kan komma bort (vid t.ex. en ominstallation).

Det skulle säkerligen vara till hjälp ytterligare sökningsmöjligheter på Google, Wikipedia samt Wiktionary. Klickas på den svenska sidan av ordboken visas automatiskt en svenska sökresultat, klickas på den ungerska sidan av ordboken visas ungerska sökresultat på det sättet.

Bäste ordboksanvändare!

Vi som skapade ordboken anser att det är viktigt att vår ordbok uppfyller förväntningarna. Vi lägger märke till språkförändringar, samlar regelbundet nya ord som används idag samt förbättrar stavningen av ord som redan finns i ordboken av SAOL. Vi gör allt vi kan för att se till att de som besöker webbplatsen hittar det de letar efter.

Vi välkomnar alla responser.

Förutom medicinska ordboken av DictZone, kan det vara intresserad: svensk-ungersk ordbok, magyar orvosi szótár också.

Framgångsrik sökning och användbar bläddning i den ungerska-svenska medicinska ordboke önskas av
DictZone


Sammanställt av Laszlo J. Kovacs dr.

Beredda för följande yrken:
  • veterinär
  • vårdpersonal
  • tandläkare
  • tandtekniker
  • farmakolog
  • läkare
  • naturläkare

Betydelse av förkortningar

~tilde (plats för termen relaterad till nyckelordet)
Ái figuratív mening, uttrycker en annan mening
f.r.utvecklingsstörning
gmgenom
Hmilitärisk
l.eller
matmatematisk
ooch
Ppatogén, kórokozó
Rgammalt ord/uttryck
spidrott
Ttekniskt ord
veller
DictZoneDictZone ordbokOnline ordböcker
Legelo 33.Koka,HU2243