Norsk-Ungersk ordbok »

påpasselig betyder på ungerska

NorskaUngerska
påpasselig [-, -e] adj

elővigyázatos, figyelmes, éber

påpasselighet [-en, -er, -ene] sb

elővigyázatosság, éberség

er påpasselig med utførelsen

gondosan kivitelez

upåpasselig [-, -e] adj

figyelmetlen

upåpasselighet [-en/-a, -er, -ene] sb

figyelmetlenség