Ungersk-Latinsk ordbok »

lant betyder på latinska

UngerskaLatinska
lant főnév

barbitos [barbiti] noun
C

fides [~ei] noun
F

lyra [lyrae] noun
(1st) F

plectrum [plectri] noun
(2nd) N

lant {békateknőből} főnév

testudo dinis noun
F

Lant {csillagkép} főnév

Lyr (Lyra) noun

Lyra [~ae] noun
F Gr

lant {teknősbéka teknőből} főnév

chelys [~yos] noun
F Gr

lantjáték főnév

cithara [citharae] noun
(1st) F

lantjátékos főnév

citharista [citharistae] noun
(1st) M

lanton játszik

cithara canoGr

fidibus canto

lanton játszik ige

citharizo [citharizare, citharizavi, citharizatus] verb
(1st) INTRANS

lantos főnév

citharista [citharistae] noun
(1st) M

fidicen [fidicinis] noun
(3rd) M

stropha [strophae] noun
(1st) F

lantos főnév melléknév

lyristes [~ae] noun adjective
M Gr

melicus noun adjective
(3rd) Gr

lantos melléknév

lyricus [lyrica, lyricum] adjective

lantos dalnok {személy} főnév

citharoedus [citharoedi] noun
(2nd) M

lantos költemény

oda [~ae]F

ode [~ae]F

lantos {nő} főnév

citharistria [citharistriae] noun
(1st) M

lantosnő főnév

fidicina [fidicinae] noun
(1st) F

lantos~

fidicinius(3rd)

lantot ver

fidibus cano

lantra zendít

cithara personoGr

lantverő főnév

pecten [pectinis] noun
(3rd) M

lantverő {pálcika} főnév

plectrum [plectri] noun
(2nd) N

a fej szélessége, halántékok közötti távolság

BPD (biparietalis diameter)

a lant hét húrja

septem discrimina vocum

a lant húrja

lyrae filum

a lant játékát szabályozza

testudinis strepitum tempero

a lantot felhangolja

barbiton tendo

a lantot pengeti

moderor fidem

a méltó embert a kitüntetés díszíti, a méltatlant pedig megbélyegzi {Publilius Syrus}

honos honestum decoret, inhonestum notat

alant határozószó

infra adverb

subtus adverb

alant fekvő

infernus(3rd)

alant fekvő melléknév

humilis [humile, humilior -or -us, humillimus -a -um] adjective

12