Ungersk-Engelsk ordbok »

tehetetlenül är på engelska

UngerskaEngelska
tehetetlenül határozószó

helplessly◼◼◼ adverb
[UK: ˈhel.plə.sli] [US: ˈhel.plə.sli]

clownishly adverb
[UK: ˈklaʊnɪʃli ] [US: ˈklaʊnɪʃli ]

tehetetlenül bukdácsol

flounder[UK: ˈflaʊn.də(r)] [US: ˈflaʊn.dər]

jóvátehetetlenül határozószó

irredeemably◼◼◼ adverb
[UK: irr.e.deema.bi] [US: ir.re.deema.bi]

irreparably◼◼◼ adverb
[UK: irr.epara.bi] [US: ɪ.ˈre.pə.rəb.bi]

irrecoverably adverb
[UK: irr.eco.vera.bi] [US: ir.reco.vera.bi]

You can find it in:

UngerskaEngelska