Ungersk-Engelsk ordbok » találó är på engelska

UngerskaEngelska
találó

apt◼◼◼ adjective
[UK: æpt] [US: ˈæpt]

apposite◼◼◻ noun
[UK: ˈæ.pə.zɪt] [US: ˈæ.pə.zɪt]

home◼◻◻ noun
[UK: həʊm] [US: hoʊm]

applicable adjective
[UK: ə.ˈplɪk.əb.l̩] [US: ˈæ.plək.əb.l̩]

effective adjective
[UK: ɪ.ˈfekt.ɪv] [US: ɪ.ˈfekt.ɪv]

felicitous adjective
[UK: fə.ˈlɪ.sɪ.təs] [US: fə.ˈlɪ.sə.təs]

finder noun
[UK: ˈfaɪn.də(r)] [US: ˈfaɪn.dər]

incisive adjective
[UK: ɪn.ˈsaɪ.sɪv] [US: ˌɪn.ˈsaɪ.sɪv]

insightful adjective
[UK: ˈɪn.saɪt.fʊl] [US: ˈɪn.ˌsaɪt.fəl]

neat adjective
[UK: niːt] [US: ˈniːt]

relevant adjective
[UK: ˈre.lə.vənt] [US: ˈre.lə.vənt]

snappy adjective
[UK: ˈsnæ.pi] [US: ˈsnæ.pi]

találó melléknév
táj

gainly adjective
[UK: ɡeɪn.li] [US: ɡeɪn.li]

találó (szó, név) melléknév

appropriate◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈprəʊ.priət] [US: əˈpro.ʊ.priət]

találó (átv) melléknév

pertinent◼◼◼ adjective
[UK: ˈpɜː.tɪ.nənt] [US: ˈpɝː.tə.nənt]

találó bemondás (előadásban)

punch-line[UK: pʌntʃ laɪn] [US: ˈpəntʃ ˈlaɪn]

találó célzás

hit[UK: hɪt] [US: ˈhɪt]

találó felelet

neat retort[UK: niːt rɪ.ˈtɔːt] [US: ˈniːt ˈriː.ˌtɔːrt]

retort[UK: rɪ.ˈtɔːt] [US: ˈriː.ˌtɔːrt]

találó kifejezés

exact word[UK: ɪɡ.ˈzækt ˈwɜːd] [US: ɪg.ˈzækt ˈwɝːd]

felicity noun
[UK: fə.ˈlɪ.sɪ.ti] [US: fə.ˈlɪ.sə.ti]

hit[UK: hɪt] [US: ˈhɪt]

right word[UK: raɪt ˈwɜːd] [US: ˈraɪt ˈwɝːd]

találó szavak

words that tell[UK: ˈwɜːdz ðæt tel] [US: ˈwɝːdz ˈðæt ˈtel]

találó szó főnév

felicity noun
[UK: fə.ˈlɪ.sɪ.ti] [US: fə.ˈlɪ.sə.ti]

találó visszavágás

repost[UK: ˌriːˈpəʊst ] [US: ˌriˈpoʊst ]

riposte[UK: rɪ.ˈpɒst] [US: rəˈpost]

találó volta (vmnek) főnév

felicity noun
[UK: fə.ˈlɪ.sɪ.ti] [US: fə.ˈlɪ.sə.ti]

pertinence noun
[UK: ˈpɜː.tɪ.nəns] [US: ˈpɝː.tɪ.nəns]

találó válasz főnév

clincher noun
[UK: ˈklɪn.tʃə(r)] [US: ˈklɪn.tʃər]

clinker noun
[UK: ˈklɪŋkə(r)] [US: ˈklɪŋkər]

találó választ ad

repost[UK: ˌriːˈpəʊst ] [US: ˌriˈpoʊst ]

találó érv

argument to the point[UK: ˈɑː.ɡju.mənt tuː ðə pɔɪnt] [US: ˈɑːr.ɡjə.mənt ˈtuː ðə ˈpɔɪnt]

találóan határozószó

aptly◼◼◼ adverb
[UK: ˈæpt.li] [US: ˈæpt.li]

appositely adverb
[UK: ˈæ.pə.zɪt.li] [US: ˈæ.pə.zɪt.li]

neatly adverb
[UK: ˈniːt.li] [US: ˈniːt.li]

pertinently adverb
[UK: ˈpɜː.tɪ.nənt.li] [US: ˈpɝː.tɪ.nənt.li]

relevantly adverb
[UK: ˈre.lə.vənt.li] [US: ˈre.lə.vənt.li]

találóan megfogalmazott gondolat

thought happily expressed[UK: ˈθɔːt ˈhæp.ɪ.li ɪk.ˈsprest] [US: ˈθɔːt ˈhæp.ɪ.li ɪk.ˈsprest]

találóan mondta határozószó

neatly adverb
[UK: ˈniːt.li] [US: ˈniːt.li]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies