Ungersk-Engelsk ordbok »

előadás är på engelska

UngerskaEngelska
előadás főnév

show [shows]◼◼◼ noun
[UK: ʃəʊ] [US: ˈʃoʊ]

performance [performances]◼◼◼ noun
[UK: pə.ˈfɔː.məns] [US: pər.ˈfɔːr.məns]

lecture◼◼◼ noun
[UK: ˈlek.tʃə(r)] [US: ˈlek.tʃər]

presentation [presentations]◼◼◻ noun
[UK: ˌprezn.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌpre.zən.ˈteɪʃ.n̩]

play [plays]◼◼◻ noun
[UK: ˈpleɪ] [US: ˈpleɪ]

talk [talks]◼◼◻ noun
[UK: ˈtɔːk] [US: ˈtɔːk]

class [classes]◼◼◻ noun
[UK: klɑːs] [US: ˈklæs]

course (lecture) [courses]◼◼◻ noun
[UK: kɔːs] [US: ˈkɔːrs]

rendition [renditions]◼◻◻ noun
[UK: ren.ˈdɪʃ.n̩] [US: ren.ˈdɪʃ.n̩]

number [numbers]◼◻◻ noun
[UK: ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈnʌm.br̩]

presenting◼◻◻ noun
[UK: prɪ.ˈzent.ɪŋ] [US: prə.ˈzent.ɪŋ]

cast [casts]◼◻◻ noun
[UK: kɑːst] [US: ˈkæst]

rendering [renderings]◼◻◻ noun
[UK: ˈren.dər.ɪŋ] [US: ˈren.dər.ɪŋ]

house [houses]◼◻◻ noun
[UK: ˈhaʊs] [US: ˈhaʊs]

recitation [recitations]◼◻◻ noun
[UK: ˌre.sɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌre.sə.ˈteɪʃ.n̩]

discourse [discourses]◼◻◻ noun
[UK: ˈdɪs.kɔːs] [US: ˈdɪs.kɔːrs]

presentment [presentments] noun
[UK: pri.ˈzent.mənt] [US: pri.ˈzent.mənt]

handing over noun

inauguratory noun
[UK: ɪnˈɔːɡjʊrˌeɪtəri] [US: ɪnˈɔːɡjʊreɪtˌoːri]

prelection noun
[UK: priː.ˈlek.ʃən] [US: priː.ˈlek.ʃən]

sceneryless noun
[UK: ˈsiːnərɪləs ] [US: ˈsinərɪləs ]

walk-through noun
[UK: wɔːk θruː] [US: ˈwɑːk θruː]

előadás (zenedarabé) főnév

execution [executions]◼◼◼ noun
[UK: ˌek.sɪ.ˈkjuːʃ.n̩] [US: ˌek.sə.ˈkjuːʃ.n̩]

előadás kezdete

curtain-time[UK: ˈkɜːt.n̩ ˈtaɪm] [US: ˈkɝː.tn̩ ˈtaɪm]

előadás zenekari kíséret nélkül

cold performance[UK: kəʊld pə.ˈfɔː.məns] [US: koʊld pər.ˈfɔːr.məns]

előadás-sorozat főnév

series of lectures noun

előadási jog

stage right[UK: steɪdʒ raɪt] [US: ˈsteɪdʒ ˈraɪt]

stage-right[UK: steɪdʒ raɪt] [US: ˈsteɪdʒ ˈraɪt]

előadásmód főnév

delivery [deliveries]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈlɪ.və.ri] [US: də.ˈlɪ.və.ri]

diction◼◼◼ noun
[UK: ˈdɪk.ʃn̩] [US: ˈdɪk.ʃn̩]

expression [expressions]◼◼◻ noun
[UK: ɪk.ˈspreʃ.n̩] [US: ɪk.ˈspreʃ.n̩]

elocution◼◻◻ noun
[UK: ˌe.lə.ˈkjuːʃ.n̩] [US: ˌe.lə.ˈkjuːʃ.n̩]

reading [readings]◼◻◻ noun
[UK: ˈriːd.ɪŋ] [US: ˈriːd.ɪŋ]

rendering [renderings]◼◻◻ noun
[UK: ˈren.dər.ɪŋ] [US: ˈren.dər.ɪŋ]

execution [executions] noun
[UK: ˌek.sɪ.ˈkjuːʃ.n̩] [US: ˌek.sə.ˈkjuːʃ.n̩]

expressing noun
[UK: ɪk.ˈspres.ɪŋ] [US: ɪk.ˈspres.ɪŋ]

flattish noun
[UK: ˈflæ.ˌtɪʃ] [US: ˈflæ.ˌtɪʃ]

előadásokat látogat

attend the classes[UK: ə.ˈtend ðə ˈklɑː.sɪz] [US: ə.ˈtend ðə ˈklæ.səz]

attend the lectures[UK: ə.ˈtend ðə ˈlek.tʃəz] [US: ə.ˈtend ðə ˈlek.tʃərz]

előadásra jár

attend a lecture[UK: ə.ˈtend ə ˈlek.tʃə(r)] [US: ə.ˈtend ə ˈlek.tʃər]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska