Ungersk-Engelsk ordbok »

tízes är på engelska

UngerskaEngelska
tízes

ten◼◼◼ noun
[UK: ten] [US: ˈten]

tenner◼◼◻ noun
[UK: ˈte.nə(r)] [US: ˈte.nər]

decimal◼◻◻ adjective
[UK: ˈde.sɪm.l̩] [US: ˈde.səm.l̩]

brisque noun
[UK: brˈɪsk] [US: brˈɪsk]

decadal adjective
[UK: ˈdek.ə.dəl] [US: ˈdekədl]

tízes alapú logaritmus

base ten logarithm[UK: beɪs ten ˈlɒ.ɡə.rɪ.ðəm] [US: ˈbeɪs ˈten ˈlɑː.ɡə.ˌrɪ.ðəm]

tízes arab számrendszer főnév

algorism [algorisms] noun
[UK: ˈalɡərˌɪzəm] [US: ˈælɡɚrˌɪzəm]

tízes dobás főnév

ten-strike noun
[UK: ten straɪk] [US: ˈten ˈstraɪk]

tízes kör főnév

bull's-eye [bull's-eyes] noun
[UK: ˈbʊlz aɪ] [US: ˈbʊlz ˈaɪ]

tízes nagyság főnév

ten noun
[UK: ten] [US: ˈten]

tízes szarvasbika

hart of ten points[UK: hɑːt əv ten pɔɪnts] [US: ˈhɑːrt əv ˈten ˌpɔɪnts]

ten-pointer[UK: ten ˈpɔɪn.tə(r)] [US: ˈten ˌpɔɪn.tər]

tízes szám számnév

ten numeral
[UK: ten] [US: ˈten]

tízes számjelölés

decimal notation[UK: ˈde.sɪm.l̩ nəʊ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˈde.səm.l̩ noʊ.ˈteɪʃ.n̩]

tízes számrendszer

denary scale[UK: ˈdiː.nə.ri skeɪl] [US: ˈdiː.nə.ri ˈskeɪl]

ordinary scale[UK: ˈɔː.dɪn.ri skeɪl] [US: ˈɔːr.də.ˌne.ri ˈskeɪl]

tízes számrendszer szerint határozószó

decimally adverb
[UK: ˈde.sɪ.mə.lɪ] [US: ˈde.sə.məl.liː]

tízes számrendszerbe oszt ige

decimalize [decimalized, decimalized, decimalizing, decimalizes]◼◼◼ verb
[UK: ˈde.sɪ.mə.laɪz] [US: ˈde.sɪ.mə.laɪz]

tízes számrendszerhez tartozó melléknév

decadic adjective
[UK: dɪkˈadɪk] [US: dᵻkˈædɪk]

tízes ütés főnév

brisque noun
[UK: brˈɪsk] [US: brˈɪsk]

tízesével számol

count in tens[UK: kaʊnt ɪn tenz] [US: ˈkaʊnt ɪn ˈtenz]

You can find it in:

UngerskaEngelska