Ungersk-Engelsk ordbok » téves är på engelska

UngerskaEngelska
téves melléknév

erroneous◼◼◼ adjective
[UK: ɪ.ˈrəʊ.nɪəs] [US: eˈro.ʊ.niəs]

incorrect◼◼◼ adjective
[UK: ˌɪnk.ə.ˈrekt] [US: ˌɪnk.ə.ˈrekt]

wrong◼◼◼ adjective
[UK: rɒŋ] [US: ˈrɒŋ]

mistaken◼◼◻ adjective
[UK: mɪ.ˈsteɪkən] [US: ˌmɪ.ˈsteɪkən]

false adjective
[UK: ˈfɔːls] [US: ˈfɔːls]

improper adjective
[UK: ɪm.ˈprɒ.pə(r)] [US: ˌɪm.ˈprɑː.pər]

misassignment adjective
[UK: mɪsəsˈaɪnmənt] [US: mɪsəsˈaɪnmənt]

misattribution adjective
[UK: mɪsətrɪbjˈuːʃən] [US: mɪsətrɪbjˈuːʃən]

misusage adjective
[UK: mɪsjˈuːsɪdʒ] [US: mɪsjˈuːsɪdʒ]

téves melléknév

mis… adjective
[UK: ˌem aɪ ˈes] [US: ˈmɪs]

téves (adat) melléknév

indigested adjective
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈdʒe.stɪd] [US: ˌɪn.dɪ.ˈdʒe.stɪd]

téves (okoskodás) melléknév

unsound adjective
[UK: ˌʌn.ˈsaʊnd] [US: ən.ˈsaʊnd]

téves alkalmazás főnév

abuse noun
[UK: ə.ˈbjuːs] [US: ə.ˈbjuːs]

téves aláértékelés ige

misestimate verb
[UK: mɪsˈestɪmət] [US: mɪsˈestᵻmət]

téves bejegyzés főnév

misentry noun
[UK: mɪsˈentri] [US: mɪsˈentri]

téves bemutatás főnév

misrepresentation noun
[UK: ˌmɪs.ˌre.prɪ.zen.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌmɪs.ˌre.prə.zen.ˈteɪʃ.n̩]

téves beállítás főnév

misadjustment noun
[UK: mɪsədʒˈʌstmənt] [US: mɪsədʒˈʌstmənt]

téves eljárás

mis-action[UK: ˌem aɪ ˈes ˈæk.ʃn̩] [US: ˈmɪs ˈæk.ʃn̩]

téves elképzelés főnév

misimagination noun
[UK: mɪsɪmˌadʒɪnˈeɪʃən] [US: mɪsɪmˌædʒᵻnˈeɪʃən]

téves előadás főnév

misrepresentation noun
[UK: ˌmɪs.ˌre.prɪ.zen.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌmɪs.ˌre.prə.zen.ˈteɪʃ.n̩]

téves feltételezés

misconjecture[UK: mɪskəndʒˈektʃə] [US: mɪskəndʒˈektʃɚ]

téves felvilágosítás főnév

misdirection noun
[UK: ˌmɪs.dɪ.ˈrek.ʃn̩] [US: ˌmɪs.dɪ.ˈrek.ʃn̩]

misguidance noun
[UK: ˈmɪs.ˈɡaɪ.dəns] [US: mɪs.ˈɡaɪ.dəns]

téves felvilágosítást ad ige

misguide verb
[UK: ˌmɪs.ˈɡaɪd] [US: ˌmɪˈs.ɡaɪd]

téves használat főnév

abuse noun
[UK: ə.ˈbjuːs] [US: ə.ˈbjuːs]

téves informáltság főnév

misinformation noun
[UK: ˌmɪ.sɪn.fə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˌmɪ.ˌsɪn.fər.ˈmeɪʃ.n̩]

téves irányba határozószó

astray adverb
[UK: ə.ˈstreɪ] [US: ə.ˈstreɪ]

téves irányban határozószó

astray adverb
[UK: ə.ˈstreɪ] [US: ə.ˈstreɪ]

téves irányban támad

bark up the wrong tree[UK: bɑːk ʌp ðə rɒŋ triː] [US: ˈbɑːrk ʌp ðə ˈrɒŋ ˈtriː]

téves kapcsolás

wrong connection[UK: rɒŋ kə.ˈnek.ʃn̩] [US: ˈrɒŋ kə.ˈnek.ʃn̩]

wrong number[UK: rɒŋ ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈrɒŋ ˈnʌm.br̩]

téves korábbra tevés főnév

prolepsis noun
[UK: prəʊlˈepsɪs] [US: proʊlˈepsɪs]

téves képzet főnév

misintelligence noun
[UK: mˌɪsɪntˈelɪdʒəns] [US: mˌɪsɪntˈelɪdʒəns]

téves kézbesítés főnév

miscarriage noun
[UK: ˌmɪsˈk.æ.rɪdʒ] [US: ˌmɪ.ˈske.rədʒ]

misdelivery noun
[UK: mɪsdɪlˈɪvəri] [US: mɪsdɪlˈɪvɚri]

téves következtetés főnév

fallacy noun
[UK: ˈfæ.lə.si] [US: ˈfæ.lə.si]

misconclusion noun
[UK: mɪskənklˈuːʒən] [US: mɪskənklˈuːʒən]

paralogism noun
[UK: pə.ˈræ.lə.dʒɪzm] [US: pə.ˈræ.lʌ.ˌdʒɪ.zəm]

téves lövés

fall shot[UK: fɔːl ʃɒt] [US: ˈfɑːl ˈʃɑːt]

téves magyarázat főnév

misinterpretation◼◻◻ noun
[UK: ˌmɪ.sɪn.ˌtɜː.prɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌmɪ.ˌsɪn.ˌtər.prə.ˈteɪʃ.n̩]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies