Ungersk-Engelsk ordbok » táblázat är på engelska

UngerskaEngelska
táblázat főnév

table◼◼◼ noun
[UK: ˈteɪb.l̩] [US: ˈteɪb.l̩]

chart◼◻◻ noun
[UK: tʃɑːt] [US: ˈtʃɑːrt]

scale◼◻◻ noun
[UK: skeɪl] [US: ˈskeɪl]

schedule◼◻◻ noun
[UK: ˈʃed.juːl] [US: ˈskedʒ.uːl]

scheme◼◻◻ noun
[UK: skiːm] [US: ˈskiːm]

spreadsheet◼◻◻ noun
[UK: ˈspred.ʃiːt] [US: ˈspred.ˌʃit]

tabling noun
[UK: ˈteɪb.l̩.ɪŋ] [US: ˈteɪb.l̩.ɪŋ]

táblázatba feljegyez

chart[UK: tʃɑːt] [US: ˈtʃɑːrt]

táblázatba foglal

schedule[UK: ˈʃed.juːl] [US: ˈskedʒ.uːl]

tabulate verb
[UK: ˈtæ.bjʊ.leɪt] [US: ˈtæ.bjə.ˌlet]

tabulation noun
[UK: ˌtæ.bjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌtæ.bjə.ˈleɪʃ.n̩]

táblázatba foglalás főnév

tabulation noun
[UK: ˌtæ.bjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌtæ.bjə.ˈleɪʃ.n̩]

táblázatba nem foglalt melléknév

unscheduled adjective
[UK: ʌn.ˈʃe.djuːld] [US: ʌn.ˈske.dʒuːld]

táblázatkezelés főnév

spreadsheet◼◼◼ noun
[UK: ˈspred.ʃiːt] [US: ˈspred.ˌʃit]

táblázatkezelő főnév

spreadsheet◼◼◼ noun
[UK: ˈspred.ʃiːt] [US: ˈspred.ˌʃit]

táblázatos melléknév

tabular◼◼◼ adjective
[UK: ˈtæ.bjʊ.lə(r)] [US: ˈtæ.bjʊ.lər]

tabulated◼◼◼ adjective
[UK: ˈtæ.bjʊ.leɪ.tɪd] [US: ˈtæ.bjə.ˌle.təd]

in tables◼◻◻ adjective
[UK: ɪn ˈteɪb.l̩z] [US: ɪn ˈteɪb.l̩z]

táblázatos kimutatás főnév

tabulation noun
[UK: ˌtæ.bjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌtæ.bjə.ˈleɪʃ.n̩]

táblázatosan melléknév

in tabular form adjective
[UK: ɪn ˈtæ.bjʊ.lə(r) ˈfɔːm] [US: ɪn ˈtæ.bjʊ.lər ˈfɔːrm]

táblázatot készít

chart[UK: tʃɑːt] [US: ˈtʃɑːrt]

táblázatszedés főnév
nyomd

table-work noun
[UK: ˈteɪb.l̩ ˈwɜːk] [US: ˈteɪb.l̩ ˈwɝːk]

az elemek táblázatában melléknév

vicinal adjective
[UK: ˈvɪ.sɪ.nəl] [US: ˈvɪ.sənl]

díjtáblázat főnév

table of charges noun
[UK: ˈteɪb.l̩ əv ˈtʃɑː.dʒɪz] [US: ˈteɪb.l̩ əv ˈtʃɑːr.dʒəz]

felfúvási táblázat

inflation table[UK: ɪn.ˈfleɪʃ.n̩ ˈteɪb.l̩] [US: ˌɪn.ˈfleɪʃ.n̩ ˈteɪb.l̩]

file szerkezetet meghatározó táblázat

file structure definition table[UK: faɪl ˈstrʌk.tʃə(r) ˌde.fɪ.ˈnɪʃ.n̩ ˈteɪb.l̩] [US: ˈfaɪl ˈstrʌk.tʃər ˌde.fə.ˈnɪʃ.n̩ ˈteɪb.l̩]

hajózási táblázatok

nautical tables[UK: ˈnɔː.tɪk.l̩ ˈteɪb.l̩z] [US: ˈnɒ.tək.l̩ ˈteɪb.l̩z]

halálozási táblázatok

actuaries's tables[UK: ˈaktʃuːərizɪz tˈeɪbəlz] [US: ˈæktʃuːˌerɪzɪz tˈeɪbəlz]

igazságtáblázat

truth table[UK: truːθ ˈteɪb.l̩] [US: ˈtruːθ ˈteɪb.l̩]

készenléti táblázat

contingency table

lemez megosztási táblázat

disk partition table[UK: dɪsk pɑː.ˈtɪʃ.n̩ ˈteɪb.l̩] [US: ˈdɪsk parˈtɪʃ.n̩ ˈteɪb.l̩]

táblázat főnév

table of range noun
[UK: ˈteɪb.l̩ əv reɪndʒ] [US: ˈteɪb.l̩ əv ˈreɪndʒ]

táblázat főnév
kat

range-table noun
[UK: reɪndʒ ˈteɪb.l̩] [US: ˈreɪndʒ ˈteɪb.l̩]

mérettáblázat (ruhaneműké)

size-chart[UK: saɪz tʃɑːt] [US: ˈsaɪz ˈtʃɑːrt]

négyrekeszes (statisztikai táblázat) melléknév

tetrachoric adjective
[UK: tˌetrəkˈɒrɪk] [US: tˌetrəkˈɔːrɪk]

periodusos táblázat

periodic table[UK: ˌpɪə.rɪ.ˈɒ.dɪk ˈteɪb.l̩] [US: ˌpɪ.ri.ˈɑː.dɪk ˈteɪb.l̩]

sortáblázat főnév

roll-chart noun
[UK: rəʊl tʃɑːt] [US: roʊl ˈtʃɑːrt]

statisztikai táblázat

statistical table◼◼◼[UK: stə.ˈtɪ.stɪk.l̩ ˈteɪb.l̩] [US: stə.ˈtɪ.stɪk.l̩ ˈteɪb.l̩]

szinoptikus táblázat

synoptic table[UK: sɪ.ˈnɒp.tɪk ˈteɪb.l̩] [US: sɪ.ˈnɒp.tɪk ˈteɪb.l̩]

synoptistic[UK: sˌɪnəptˈɪstɪk] [US: sˌɪnəptˈɪstɪk]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies