Ungersk-Engelsk ordbok »

szolgálatára áll betyder på engelska

UngerskaEngelska
szolgálatára áll ige

attend [attended, attended, attending, attends]◼◼◼verb
[UK: ə.ˈtend] [US: ə.ˈtend]

szolgálatára áll (valakinek)

attend upon (somebody)[UK: ə.ˈtend ə.ˈpɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ə.ˈtend ə.ˈpɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

szolgálatára áll (valakinek) ige

attend on (somebody)verb
[UK: ə.ˈtend ɒn] [US: ə.ˈtend ɑːn]