Ungersk-Engelsk ordbok » szellemi är på engelska

UngerskaEngelska
szellemi melléknév

intellectual◼◼◼ adjective
[UK: ˌɪn.tə.ˈlek.tʃʊəl] [US: ˌɪn.tə.ˈlek.tʃuːəl]

spiritual◼◼◻ adjective
[UK: ˈspɪ.rɪ.tʃʊəl] [US: ˈspɪ.rɪ.tʃə.wəl]

ambiency adjective
[UK: ˈambiənsi] [US: ˈæmbiənsi]

intelligential adjective
[UK: ɪntˌelɪdʒˈenʃəl] [US: ɪntˌelɪdʒˈenʃəl]

inward adjective
[UK: ˈɪn.wəd] [US: ˈɪn.wərd]

mentalistic adjective
[UK: mˌentəlˈɪstɪk] [US: mˌentəlˈɪstɪk]

noetic adjective
[UK: nəʊ.ˈe.tɪk] [US: noʊ.ˈe.tɪk]

numinous adjective

otherworldly adjective
[UK: ˌʌð.ə.ˈwɜːld.li] [US: ˌʌð.r̩.ˈwɝːld.li]

pneumatic adjective
[UK: njuː.ˈmæ.tɪk] [US: nuː.ˈmæ.tɪk]

spiritualness adjective
[UK: ˈspɪrɪtjʊəlnəs ] [US: ˈspɪrɪʧəwəlnəs ]

spirituous adjective
[UK: ˈspɪ.rɪ.tjʊəs] [US: ˈspɪ.rɪ.tjʊəs]

unworldly adjective
[UK: ʌn.ˈwɜːld.li] [US: ʌn.ˈwɝːld.li]

szellemi (mentalis) melléknév

mental◼◼◼ adjective
[UK: ˈmen.tl̩] [US: ˈmen.tl̩]

szellemi (psychicus) melléknév

psychic◼◼◼ adjective
[UK: ˈsaɪkɪk] [US: ˈsaɪkɪk]

psychical adjective
[UK: ˈsaɪk.ɪk.l̩] [US: ˈsaɪk.ɪk.l̩]

szellemi agyonhajszoltság

mental strain[UK: ˈmen.tl̩ streɪn] [US: ˈmen.tl̩ ˈstreɪn]

szellemi beállítottság

attitude noun
[UK: ˈæ.tɪ.tjuːd] [US: ˈæ.tə.ˌtuːd]

attitude of mind[UK: ˈæ.tɪ.tjuːd əv maɪnd] [US: ˈæ.tə.ˌtuːd əv ˈmaɪnd]

mindset noun
[UK: ˈmaɪnd.set] [US: ˈmaɪnd.ˌset]

szellemi befogadóképesség

range[UK: reɪndʒ] [US: ˈreɪndʒ]

szellemi depresszióban szenved

mentally afflicted[UK: ˈmen.tə.li ə.ˈflɪk.tɪd] [US: ˈmen.tə.li ə.ˈflɪk.təd]

szellemi dermedtség (stupor) főnév

stupor noun
[UK: ˈstjuː.pə(r)] [US: ˈstuː.pər]

szellemi erőfeszítés főnév

application noun
[UK: ˌæ.plɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌæ.pləˈk.eɪʃ.n̩]

szellemi értékrend

values[UK: ˈvæ.ljuːz] [US: ˈvæ.ljuːz]

szellemi export

invisible exports[UK: ɪn.ˈvɪ.zəb.l̩ ɪk.ˈspɔːts] [US: ˌɪn.ˈvɪ.zəb.l̩ ɪk.ˈspɔːrts]

szellemi fegyelmezettség főnév

collectedness noun
[UK: kəˈlɛktɪdnəs ] [US: kəˈlɛktədnəs ]

szellemi fejletlenség (idiotia) főnév

idiotism noun
[UK: ˈɪdɪətɪz(ə)m ] [US: ˈɪdiətɪz(ə)m ]

szellemi felkészültség

mental outfit[UK: ˈmen.tl̩ ˈaʊt.fɪt] [US: ˈmen.tl̩ ˈaʊt.ˌfɪt]

szellemi fogékonyság főnév

impenetrableness noun
[UK: ɪmˈpɛnɪtrəblnəs ] [US: ɪmˈpɛnətrəbəlnəs ]

szellemi foglalkozás főnév

profession noun
[UK: prə.ˈfeʃ.n̩] [US: prə.ˈfeʃ.n̩]

szellemi fogyatékos melléknév

retarded adjective
[UK: rɪ.ˈtɑː.dɪd] [US: rə.ˈtɑːr.dəd]

szellemi fok

mental age[UK: ˈmen.tl̩ eɪdʒ] [US: ˈmen.tl̩ ˈeɪdʒ]

szellemi indíték

motion[UK: ˈməʊʃ.n̩] [US: ˈmoʊʃ.n̩]

movement noun
[UK: ˈmuːv.mənt] [US: ˈmuːv.mənt]

szellemi kaliber főnév

stature noun
[UK: ˈstæ.tʃə(r)] [US: ˈstæ.tʃər]

szellemi kapcsolatban áll vkvel

hold communion with somebody[UK: həʊld kə.ˈmjuː.nɪən wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: hoʊld kə.ˈmjuː.njən wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

szellemi képesség

power of mind[UK: ˈpaʊə(r) əv maɪnd] [US: ˈpaʊər əv ˈmaɪnd]

stature noun
[UK: ˈstæ.tʃə(r)] [US: ˈstæ.tʃər]

szellemi képességeinek teljes birtokában van

be in one's right mind[UK: bi ɪn wʌnz raɪt maɪnd] [US: bi ɪn wʌnz ˈraɪt ˈmaɪnd]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies