Ungersk-Engelsk ordbok »

rés är på engelska

UngerskaEngelska
rés főnév

break [breaks]◼◼◼ noun
[UK: breɪk] [US: ˈbreɪk]

breach [breaches]◼◼◼ noun
[UK: briːtʃ] [US: ˈbriːtʃ]

split [splits]◼◼◼ noun
[UK: splɪt] [US: ˈsplɪt]

crack [cracks]◼◼◼ noun
[UK: kræk] [US: ˈkræk]

hole [holes]◼◼◼ noun
[UK: həʊl] [US: hoʊl]

leak [leaks]◼◼◼ noun
[UK: liːk] [US: ˈliːk]

opening [openings]◼◼◼ noun
[UK: ˈəʊ.pən.ɪŋ] [US: ˈoʊ.pən.ɪŋ]

rift [rifts]◼◼◻ noun
[UK: rɪft] [US: ˈrɪft]

slit [slits]◼◼◻ noun
[UK: slɪt] [US: sˈlɪt]

pool [pools]◼◼◻ noun
[UK: puːl] [US: ˈpuːl]

slot [slots]◼◼◻ noun
[UK: slɒt] [US: sˈlɑːt]

vent [vents]◼◼◻ noun
[UK: vent] [US: ˈvent]

chink [chinks]◼◼◻ noun
[UK: tʃɪŋk] [US: ˈtʃɪŋk]

cranny (crevice, crack, fissure, chap) [crannies]◼◼◻ noun
[UK: ˈkræ.ni] [US: ˈkræ.ni]

flaw [flaws]◼◼◻ noun
[UK: flɔː] [US: ˈflɒ]

recess [recesses]◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈses] [US: rə.ˈses]

aperture [apertures]◼◻◻ noun
[UK: ˈæ.pə.tʃə(r)] [US: ˈæ.pər.tʃər]

hiatus [hiatuses]◼◻◻ noun
[UK: haɪ.ˈeɪ.təs] [US: haˈjeɪ.təs]

airspace [airspaces]◼◻◻ noun
[UK: ˈeə.speɪs] [US: ˈer.ˌspes]

interstice [interstices] noun
[UK: ɪn.ˈtɜː.stɪs] [US: ɪn.ˈtɝː.stɪs]

rive [rives] noun
[UK: raɪv] [US: raɪv]

mortice [mortices] noun
[UK: ˈmɔː.tɪs] [US: ˈmɔːr.tɪs]

mortise [mortises] noun
[UK: ˈmɔː.tɪs] [US: ˈmɔːr.tɪs]

rima [rimae] noun
[UK: ˈriː.mə] [US: ˈriː.mə]

scissure noun
[UK: sˈɪʃə] [US: sˈɪʃɚ]

rés (crena) főnév

crevice [crevices]◼◼◼ noun
[UK: ˈkre.vɪs] [US: ˈkre.vəs]

crenation [crenations] noun
[UK: krenˈeɪʃən] [US: krenˈeɪʃən]

rés (diastema, fissura, hiatus, rima, rhexis, stoma) főnév

gap [gaps]◼◼◼ noun
[UK: ɡæp] [US: ˈɡæp]

rés (fissura) főnév

fissure [fissures]◼◼◼ noun
[UK: ˈfɪ.ʃə(r)] [US: ˈfɪ.ʃər]

rés (postaládán, perselyen) főnév

slot-hole noun
[UK: slɒt həʊl] [US: sˈlɑːt hoʊl]

rés (átv) főnév

guard [guards]◼◼◼ noun
[UK: ɡɑːd] [US: ˈɡɑːrd]

missing link◼◻◻ noun
[UK: ˈmɪs.ɪŋ lɪŋk] [US: ˈmɪs.ɪŋ ˈlɪŋk]

rés kőzetben

lithoclase[UK: lˈɪθəklˌeɪz] [US: lˈɪθəklˌeɪz]

rés piac

niche market◼◼◼[UK: nɪtʃ ˈmɑːkɪt] [US: ˈnɪtʃ ˈmɑːrkət]

rés év (középiskola és felsőbb iskolák között kihagyott év) főnév

gap year◼◼◼ noun

résel ige

mortice [morticed, morticed, morticing, mortices] verb
[UK: ˈmɔː.tɪs] [US: ˈmɔːr.tɪs]

mortise [mortised, mortised, mortising, mortises] verb
[UK: ˈmɔː.tɪs] [US: ˈmɔːr.tɪs]

shear [sheared, shorn, shearing, shears] irregular verb
[UK: ʃɪə(r) ʃɪəd ʃɔːn] [US: ˈʃɪr ˈʃɪrd ˈʃɔːrn]

slot [slotted, slotted, slotting, slots] verb
[UK: slɒt] [US: sˈlɑːt]

réselt melléknév

slotted adjective
[UK: ˈslɒ.tɪd] [US: sˈlɑː.təd]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska