Ungersk-Engelsk ordbok » olvadás är på engelska

UngerskaEngelska
olvadás főnév

melt◼◼◼ noun
[UK: melt] [US: ˈmelt]

melting◼◼◼ noun
[UK: ˈmelt.ɪŋ] [US: ˈmelt.ɪŋ]

thaw◼◼◼ noun
[UK: θɔː] [US: ˈθɒ]

meltage noun
[UK: mˈeltɪdʒ] [US: mˈeltɪdʒ]

olvadás főnév

heat of fusion noun

melting temperature noun
[UK: ˈmelt.ɪŋ ˈtem.prə.tʃə(r)] [US: ˈmelt.ɪŋ ˈtem.prə.tʃər]

olvadásos melléknév
biz

thawy adjective
[UK: θˈɔːi] [US: θˈɔːi]

olvadáspont főnév

melting point◼◼◼ noun
[UK: ˈmelt.ɪŋ pɔɪnt] [US: ˈmelt.ɪŋ ˈpɔɪnt]

fusion point noun
[UK: ˈfjuːʒ.n̩ pɔɪnt] [US: ˈfjuːʒ.n̩ ˈpɔɪnt]

fusion temperature noun
[UK: ˈfjuːʒ.n̩ ˈtem.prə.tʃə(r)] [US: ˈfjuːʒ.n̩ ˈtem.prə.tʃər]

melting-point noun
[UK: ˈmelt.ɪŋ pɔɪnt] [US: ˈmelt.ɪŋ ˈpɔɪnt]

smelting point noun
[UK: ˈsmelt.ɪŋ pɔɪnt] [US: ˈsmelt.ɪŋ ˈpɔɪnt]

thaw point noun
[UK: θɔː pɔɪnt] [US: ˈθɒ ˈpɔɪnt]

olvadáspontja alatt cseppfolyósan maradó melléknév
fiz

superfusible adjective
[UK: ˌs(j)uːpəˈfjuːzəbl ] [US: ˌsupərˈfjuzəbəl ]

olvadáspontja alá hűtött folyósan maradó anyag főnév
fiz

superfusion noun
[UK: ˌs(j)uːpəˈfjuːʒən ] [US: ˌsupərˈfjuʒən ]

alacsony olvadáspontú

low-melting[UK: ləʊ ˈmelt.ɪŋ] [US: ˈloʊ ˈmelt.ɪŋ]

beolvadás főnév

fusion◼◼◼ noun
[UK: ˈfjuːʒ.n̩] [US: ˈfjuːʒ.n̩]

assimilation◼◼◻ noun
[UK: ə.ˌsɪ.mə.ˈleɪʃ.n̩] [US: ə.ˌsɪ.mə.ˈleɪʃ.n̩]

mergence noun
[UK: mˈɜːdʒəns] [US: mˈɜːdʒəns]

egybeolvadás főnév

amalgamation noun
[UK: ə.ˌmæl.ɡə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ə.ˌmæl.ɡə.ˈmeɪʃ.n̩]

coalescence noun
[UK: ˌkəʊə.ˈle.səns] [US: ˌkoʊə.ˈle.səns]

coalescing noun
[UK: ˌkəʊə.ˈles.ɪŋ] [US: ˌkoʊə.ˈles.ɪŋ]

mergence noun
[UK: mˈɜːdʒəns] [US: mˈɜːdʒəns]

union noun
[UK: ˈjuː.nɪən] [US: ˈjuː.njən]

egybeolvadás (fusio) főnév

fusion◼◼◼ noun
[UK: ˈfjuːʒ.n̩] [US: ˈfjuːʒ.n̩]

olvadás főnév

snowbreak noun
[UK: ˈsnəʊbreɪk] [US: ˈsnəʊbreɪk]

olvadás okozta áradás

snow-flood[UK: snəʊ flʌd] [US: ˈsnoʊ ˈfləd]

olvadás okozta árvíz

snow-flood[UK: snəʊ flʌd] [US: ˈsnoʊ ˈfləd]

ivarsejtek egybeolvadása (karyogamia) főnév

karyogamy noun
[UK: kˈarɪˌɒɡami] [US: kˈærɪˌɑːɡæmi]

kőzetek újra olvadása

ultrametamorphism[UK: ˌʊltrəmˈetəmˌɔːfɪzəm] [US: ˌʊltrəmˈeɾəmˌoːrfɪzəm]

leolvadás főnév

ablation noun
[UK: æb.ˈleɪʃ.n̩] [US: æb.ˈleɪʃ.n̩]

megindult az olvadás (átv)

the thaw is setting in[UK: ðə θɔː ɪz ˈset.ɪŋ ɪn] [US: ðə ˈθɒ ˈɪz ˈset.ɪŋ ɪn]

megolvadás főnév

liquefaction noun
[UK: ˌlɪ.kwɪ.ˈfæk.ʃn̩] [US: ˌlɪ.kwə.ˈfæk.ʃn̩]

zónaolvadás

meltdown[UK: ˈmelt.daʊn] [US: ˈmelt.daʊn]

összeolvadás főnév

fusion◼◼◼ noun
[UK: ˈfjuːʒ.n̩] [US: ˈfjuːʒ.n̩]

üveggé olvadás főnév

vitrification noun
[UK: ˌvɪ.trɪ.fɪˈk.eɪ.ʃən] [US: ˌvɪ.trɪ.fɪˈk.eɪ.ʃən]

You can find it in:

UngerskaEngelska

Din förhistoria

  Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

  Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

  Accept all cookies

  Cookies help us to:

  Save settings
  Accept all cookies