Ungersk-Engelsk ordbok »

oldal är på engelska

UngerskaEngelska
oldal főnév

side [sides]◼◼◼ noun
[UK: saɪd] [US: ˈsaɪd]

page [pages]◼◼◼ noun
[UK: peɪdʒ] [US: ˈpeɪdʒ]

part [parts]◼◼◻ noun
[UK: pɑːt] [US: ˈpɑːrt]

wing [wings]◼◼◻ noun
[UK: wɪŋ] [US: ˈwɪŋ]

flank [flanks]◼◼◻ noun
[UK: flæŋk] [US: ˈflæŋk]

point [points]◼◼◻ noun
[UK: pɔɪnt] [US: ˈpɔɪnt]

aspect [aspects]◼◻◻ noun
[UK: ˈæ.spekt] [US: ˈæ.spekt]

facet [facets]◼◻◻ noun
[UK: ˈfæ.sɪt] [US: ˈfæ.sət]

oldal

lateral[UK: ˈlæ.tə.rəl] [US: ˈlæ.tə.rəl]

sideward adjective
[UK: ˈsaɪ.dwəd] [US: ˈsaɪ.dwəd]

sideways adjective
[UK: ˈsaɪ.dweɪz] [US: ˈsaɪ.ˌdwez]

oldal (egyenletben) főnév

member [members]◼◼◼ noun
[UK: ˈmem.bə(r)] [US: ˈmem.bər]

oldal felé határozószó
bonct

laterad adverb
[UK: lˈatərˌad] [US: lˈæɾɚrˌæd]

oldal felőli melléknév

sideward adjective
[UK: ˈsaɪ.dwəd] [US: ˈsaɪ.dwəd]

oldal könyvé főnév

page [pages] noun
[UK: peɪdʒ] [US: ˈpeɪdʒ]

oldal nélküli melléknév

sideless adjective
[UK: ˈsaɪdləs ] [US: ˈsaɪdləs ]

oldal- és hátgyapjú melléknév

neat [neater, neatest] adjective
[UK: niːt] [US: ˈniːt]

oldal/perc infor főnév

ppm [ppm] noun

oldala

his weak point[UK: hɪz wiːk pɔɪnt] [US: ˈhɪz ˈwiːk ˈpɔɪnt]

oldala mellé határozószó

alongside◼◼◼ adverb
[UK: ə.ˌlɒŋ.ˈsaɪd] [US: ə.ˌlɒŋ.ˈsaɪd]

oldala mellett határozószó

alongside adverb
[UK: ə.ˌlɒŋ.ˈsaɪd] [US: ə.ˌlɒŋ.ˈsaɪd]

oldalablak (járműé) főnév

quarter-light noun
[UK: ˈkwɔː.tə(r) laɪt] [US: ˈkwɔːr.tər ˈlaɪt]

oldalág főnév

side branch [side branches]◼◼◼ noun
[UK: saɪd brɑːntʃ] [US: ˈsaɪd ˈbræntʃ]

oldalági (collateralis) melléknév

collateral◼◼◼ adjective
[UK: kə.ˈlæ.tə.rəl] [US: kə.ˈlæ.tə.rəl]

oldalági leszármazott

collateral[UK: kə.ˈlæ.tə.rəl] [US: kə.ˈlæ.tə.rəl]

oldalági rokon

collateral relative◼◼◼[UK: kə.ˈlæ.tə.rəl ˈre.lə.tɪv] [US: kə.ˈlæ.tə.rəl ˈre.lə.tɪv]

collateral[UK: kə.ˈlæ.tə.rəl] [US: kə.ˈlæ.tə.rəl]

side-cousin[UK: saɪd ˈkʌz.n̩] [US: ˈsaɪd ˈkʌz.n̩]

oldalágon

collaterally[UK: kə.ˈlæ.tə.rə.li] [US: kə.ˈlæ.tə.rə.li]

oldalágon sporogoniumos (moha) melléknév

pleurocarpous adjective
[UK: plˌɜːrəkˈɑːpəs] [US: plˌɜːrəkˈɑːrpəs]

oldalajtó főnév

side door [side doors]◼◼◼ noun
[UK: saɪd dɔː(r)] [US: ˈsaɪd ˈdɔːr]

side-door◼◻◻ noun
[UK: saɪd dɔː(r)] [US: ˈsaɪd ˈdɔːr]

oldalak

sides◼◼◼[UK: saɪdz] [US: ˈsaɪdz]

oldalán

on side◼◼◼

oldalára állít (hajót)

heel[UK: hiːl] [US: ˈhiːl]

oldalára billen ige

careen [careened, careened, careening, careens] verb
[UK: kə.ˈriːn] [US: kə.ˈriːn]

oldalára dől

cant[UK: kænt] [US: ˈkænt]

list over[UK: lɪst ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈlɪst ˈoʊv.r̩]

take a list[UK: teɪk ə lɪst] [US: ˈteɪk ə ˈlɪst]

oldalára dől (hajó)

heel[UK: hiːl] [US: ˈhiːl]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska