Ungersk-Engelsk ordbok » felirat är på engelska

UngerskaEngelska
felirat

inscription (text carved on a wall or plaque)◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈskrɪp.ʃn̩] [US: ˌɪn.ˈskrɪp.ʃn̩]

label◼◼◼ noun
[UK: ˈleɪb.l̩] [US: ˈleɪb.l̩]

sign◼◼◼ noun
[UK: saɪn] [US: ˈsaɪn]

caption◼◼◻ noun
[UK: ˈkæp.ʃn̩] [US: ˈkæp.ʃn̩]

legend◼◼◻ noun
[UK: ˈle.dʒənd] [US: ˈle.dʒənd]

title◼◼◻ noun
[UK: ˈtaɪt.l̩] [US: ˈtaɪt.l̩]

lettering◼◻◻ noun
[UK: ˈle.tər.ɪŋ] [US: ˈle.tər.ɪŋ]

biliteral adjective
[UK: baɪlˈɪtərəl] [US: baɪlˈɪɾɚrəl]

epigraph noun
[UK: ˈe.pɪ.ɡrɑːf] [US: ˈe.pɪ.ɡræf]

petition noun
[UK: pɪ.ˈtɪʃ.n̩] [US: pə.ˈtɪʃ.n̩]

superscription noun
[UK: ˌsuː.pə.ˈskrɪp.ʃn̩] [US: ˌsuː.pə.ˈskrɪp.ʃn̩]

tag (informational text) noun
[UK: tæɡ] [US: ˈtæɡ]

felírat

subtitle[UK: ˈsʌb.taɪt.l̩] [US: ˈsʌb.ˌtaɪt.l̩]

title[UK: ˈtaɪt.l̩] [US: ˈtaɪt.l̩]

felirat (filmé) főnév

subtitle◼◼◼ noun
[UK: ˈsʌb.taɪt.l̩] [US: ˈsʌb.ˌtaɪt.l̩]

felirat (filmen)

sub-title[UK: sʌb ˈtaɪt.l̩] [US: ˈsəb ˈtaɪt.l̩]

felirat (levélpapíron) főnév

letterhead noun
[UK: ˈle.tə.hed] [US: ˈle.tər.ˌhed]

felirat (színpad fölött) főnév

surtitle noun

felirat (uralkodóhoz) főnév

address◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈdres] [US: ˈæ.ˌdres]

felirat áll rajta

bear a legend[UK: beə(r) ə ˈle.dʒənd] [US: ˈber ə ˈle.dʒənd]

bear a lettering[UK: beə(r) ə ˈle.tər.ɪŋ] [US: ˈber ə ˈle.tər.ɪŋ]

bear an inscription[UK: beə(r) ən ɪn.ˈskrɪp.ʃn̩] [US: ˈber ˈæn ˌɪn.ˈskrɪp.ʃn̩]

felirat nélküli

letterless adjective
[UK: ˈle.tə.lɪs] [US: ˈle.tə.lɪs]

mute[UK: mjuːt] [US: ˈmjuːt]

uninscribed adjective
[UK: ˌʌnɪnˈskraɪbd ] [US: ʌnɪnˈskraɪbd ]

felirat rányomása előtt készült lenyomat

proof before letters[UK: pruːf bɪ.ˈfɔː(r) ˈle.təz] [US: ˈpruːf bɪ.ˈfɔːr ˈle.tərz]

proof before the letter[UK: pruːf bɪ.ˈfɔː(r) ðə ˈle.tə(r)] [US: ˈpruːf bɪ.ˈfɔːr ðə ˈle.tər]

felirat rányomása után készült lenyomat

letter proof[UK: ˈle.tə(r) pruːf] [US: ˈle.tər ˈpruːf]

felirat szövege főnév

legend noun
[UK: ˈle.dʒənd] [US: ˈle.dʒənd]

felirati melléknév

inscriptional adjective
[UK: ɪnˈskrɪpʃən(ə)l ] [US: ɪnˈskrɪpʃən(ə)l ]

inscriptive adjective
[UK: ɪn.ˈskrɪp.tɪv] [US: ɪn.ˈskrɪp.tɪv]

feliratja a nevét

put down one's name[UK: ˈpʊt daʊn wʌnz ˈneɪm] [US: ˈpʊt ˈdaʊn wʌnz ˈneɪm]

feliratkészítő főnév
film

titler noun
[UK: ˈtaɪtlə ] [US: ˈtaɪtələr ]

feliratkozás főnév

sign-on◼◻◻ noun
[UK: saɪn ɒn] [US: ˈsaɪn ɑːn]

registration noun
[UK: ˌre.dʒɪ.ˈstreɪʃ.n̩] [US: ˌre.dʒə.ˈstreɪʃ.n̩]

signing up noun

feliratkozik

subscribe◼◼◼[UK: səb.ˈskraɪb] [US: səb.ˈskraɪb]

register◼◻◻ verb
[UK: ˈre.dʒɪ.stə(r)] [US: ˈre.dʒə.stər]

opt in verb
[UK: ɒpt ɪn] [US: ˈɑːpt ɪn]

put down one's name verb
[UK: ˈpʊt daʊn wʌnz ˈneɪm] [US: ˈpʊt ˈdaʊn wʌnz ˈneɪm]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies