Ungersk-Engelsk ordbok »

ereszt är på engelska

UngerskaEngelska
ereszt ige

run [ran, ran, running, runs]◼◼◼ irregular verb
[UK: rʌn ræn rʌn] [US: ˈrən ˈræn ˈrən]

seep [seeped, seeped, seeping, seeps]◼◻◻ verb
[UK: siːp] [US: ˈsiːp]

ooze [oozed, oozed, oozing, oozes]◼◻◻ verb
[UK: uːz] [US: ˈuːz]

ereszt (abroncs) ige

blew◼◼◼ verb
[UK: bluː] [US: ˈbluː]

ereszt (abroncs) (átv) ige

blow [blew, blown, blowing, blows]◼◼◼ irregular verb
[UK: bləʊ bluː bləʊn] [US: ˈbloʊ ˈbluː ˈbloʊn]

ereszt (gyökeret) (átv) ige

push [pushed, pushed, pushing, pushes]◼◼◼ verb
[UK: pʊʃ] [US: ˈpʊʃ]

ereszték főnév

seam [seams]◼◼◼ noun
[UK: siːm] [US: ˈsiːm]

gusset [gussets]◼◼◻ noun
[UK: ˈɡʌ.sɪt] [US: ˈɡʌ.sɪt]

joint [joints]◼◼◻ noun
[UK: dʒɔɪnt] [US: ˌdʒɔɪnt]

cut [cuts] noun
[UK: kʌt] [US: ˈkət]

joint tongue noun
[UK: dʒɔɪnt tʌŋ] [US: ˌdʒɔɪnt ˈtəŋ]

jointing noun
[UK: ˈdʒɔɪnt.ɪŋ] [US: ˈdʒɔɪnt.ɪŋ]

juncture [junctures] noun
[UK: ˈdʒʌŋk.tʃə(r)] [US: ˈdʒʌŋk.tʃər]

meeting [meetings] noun
[UK: ˈmiːt.ɪŋ] [US: ˈmiːt.ɪŋ]

mortice [mortices] noun
[UK: ˈmɔː.tɪs] [US: ˈmɔːr.tɪs]

mortise [mortises] noun
[UK: ˈmɔː.tɪs] [US: ˈmɔːr.tɪs]

nesting noun
[UK: ˈnest.ɪŋ] [US: ˈne.stɪŋ]

tenon [tenons] noun
[UK: ˈte.nən] [US: ˈte.nən]

ereszték (commissura) főnév

commissure [commissures] noun
[UK: kəmˈɪʃə] [US: kəmˈɪʃɚ]

eresztékek közti tömítést ige

spue verb
[UK: spjuː] [US: spjuː]

eresztékes csapolás főnév

tonguing noun
[UK: ˈtʌŋɪŋ ] [US: ˈtʌŋɪŋ ]

eresztékesen egymásba illeszt

match[UK: mætʃ] [US: ˈmætʃ]

eresztékillesztés főnév

tongue joint noun
[UK: tʌŋ dʒɔɪnt] [US: ˈtəŋ ˌdʒɔɪnt]

eresztés főnév

joint [joints]◼◼◼ noun
[UK: dʒɔɪnt] [US: ˌdʒɔɪnt]

eresztő főnév

leaking◼◼◼ noun
[UK: ˈliːkɪŋ] [US: ˈliːkɪŋ]

jointer [jointers] noun
[UK: ˈdʒɔɪn.tə] [US: ˈdʒɔɪn.tər]

eresztő gyalu

jack-plane[UK: dʒæk pleɪn] [US: ˈdʒæk ˈpleɪn]

eresztőbak főnév

jointer [jointers] noun
[UK: ˈdʒɔɪn.tə] [US: ˈdʒɔɪn.tər]

eresztőgyalu főnév

long plane noun
[UK: ˈlɒŋ pleɪn] [US: ˈlɔːŋ ˈpleɪn]

shooting-plane noun
[UK: ˈʃuːt.ɪŋ pleɪn] [US: ˈʃuːt.ɪŋ ˈpleɪn]

eresztőgyalu főnév
műsz

match-plane noun
[UK: mætʃ pleɪn] [US: ˈmætʃ ˈpleɪn]

eresztőháló főnév

gill-net noun
[UK: ɡɪl net] [US: ˈɡɪl ˈnet]

eresztőlyuk főnév

drawhole noun
[UK: drˈɔːhəʊl] [US: drˈɔːhoʊl]

tap-hole noun
[UK: tæp həʊl] [US: ˈtæp hoʊl]

eresztőpad főnév

jointer [jointers] noun
[UK: ˈdʒɔɪn.tə] [US: ˈdʒɔɪn.tər]

eresztőpad gyalu

bench plane[UK: bentʃ pleɪn] [US: ˈbentʃ ˈpleɪn]

a gondolat a nyelven keresztül nyer kifejezést

thought externalizes itself in language[UK: ˈθɔːt ɪks.ˈtɜː.nə.laɪ.zɪz ɪt.ˈself ɪn ˈlæŋ.ɡwɪdʒ] [US: ˈθɔːt ɪks.ˈtɝː.nə.laɪ.zɪz ət.ˈself ɪn ˈlæŋ.ɡwɪdʒ]

a keresztény egyház főnév

zion noun
[UK: ˈzaɪən] [US: ˈzaɪən]

a keresztény és zsidó hagyomány teremtője, mindenható ura főnév

Godhead noun
[UK: ˈɡɒd.hed] [US: ˈɡɑːd.ˌhed]

a keresztrejtvény nagy népszerűségnek örvend

cross-word puzzles are all the craze[UK: ˈkrɒs ˈwɜːd ˈpʌz.l̩z ə(r) ɔːl ðə kreɪz] [US: ˈkrɑːs ˈwɝːd ˈpʌz.l̩z ˈɑːr ɔːl ðə ˈkreɪz]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska