Ungersk-Engelsk ordbok »

enyhe är på engelska

UngerskaEngelska
enyhe melléknév

mild [milder, mildest]◼◼◼ adjective
[UK: maɪld] [US: ˈmaɪld]

slight [slighter, slightest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈslaɪt] [US: ˈslaɪt]

light◼◼◻ adjective
[UK: laɪt] [US: ˈlaɪt]

faint [fainter, faintest]◼◼◻ adjective
[UK: feɪnt] [US: ˈfeɪnt]

gentle [gentler, gentlest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈdʒen.tl̩] [US: ˈdʒen.tl̩]

moderate◼◻◻ adjective
[UK: ˈmɒ.də.reɪt] [US: ˈmɑː.də.rət]

easy [easier, easiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈiː.zi] [US: ˈiː.zi]

lenient◼◻◻ adjective
[UK: ˈliː.nɪənt] [US: ˈliː.niənt]

warm [warmer, warmest]◼◻◻ adjective
[UK: wɔːm] [US: ˈwɔːrm]

bland [blander, blandest]◼◻◻ adjective
[UK: blænd] [US: ˈblænd]

smooth [smoother, smoothest]◼◻◻ adjective
[UK: smuːð] [US: ˈsmuːð]

clement◼◻◻ adjective
[UK: ˈkle.mənt] [US: ˈkle.mənt]

gentler◼◻◻ adjective
[UK: ˈdʒent.lə(r)] [US: ˈdʒent.lər]

tender [tenderer, tenderest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈten.də(r)] [US: ˈten.dər]

enyhe (benignus) melléknév

benign◼◼◼ adjective
[UK: bə.ˈnaɪn] [US: bə.ˈnaɪn]

enyhe (éghajlat) melléknév

genial◼◼◼ adjective
[UK: ˈdʒiː.nɪəl] [US: ˈdʒiː.njəl]

enyhe (időjárás) melléknév

soft [softer, softest]◼◼◼ adjective
[UK: sɒft] [US: ˈsɑːft]

enyhe bárányhimlő (variola minor) főnév

alastrim noun
[UK: ˈalastrɪm] [US: ˈælæstrᵻm]

enyhe büntetéssel megússza

get off light[UK: ˈɡet ɒf laɪt] [US: ˈɡet ˈɒf ˈlaɪt]

enyhe dauer főnév

carving [carvings] noun
[UK: ˈkɑːv.ɪŋ] [US: ˈkɑːrv.ɪŋ]

enyhe émelygés

sickish feeling[UK: ˈsɪkɪʃ ˈfiːl.ɪŋ] [US: ˈsɪkɪʃ ˈfiːl.ɪŋ]

enyhe fagy

nip◼◼◼[UK: nɪp] [US: ˈnɪp]

enyhe féloldalra dőlés hajó

parliament-heel[UK: ˈpɑː.lə.mənt hiːl] [US: ˈpɑːr.lə.mənt ˈhiːl]

enyhe gyomorrontás

stomach upset

enyhe gyomorrontás (gastroenteritis)

touch of indigestion[UK: tʌtʃ əv ˌɪn.dɪ.ˈdʒes.tʃən] [US: ˈtətʃ əv ˌɪn.daɪ.ˈdʒes.tʃən]

enyhe hamvasság növ

glaucescence[UK: ɡlɔːsˈesəns] [US: ɡlɔːsˈesəns]

enyhe hányingere van

feel sickish[UK: fiːl ˈsɪkɪʃ] [US: ˈfiːl ˈsɪkɪʃ]

enyhe hashajó hatású (catharticus)

cathartic[UK: kə.ˈθɑː.tɪk] [US: kə.ˈθɑːr.tɪk]

physic [physics] noun
[UK: ˈfɪ.zɪk] [US: ˈfɪ.zɪk]

enyhe hashajtó orv

eccoprotic[UK: ˌekəprˈɒtɪk] [US: ˌekəprˈɑːɾɪk]

enyhe hashajtó (catharticum) főnév

physic [physics] noun
[UK: ˈfɪ.zɪk] [US: ˈfɪ.zɪk]

enyhe hisztéria

hystericism[UK: hˈɪstərˌɪsɪzəm] [US: hˈɪstɚrˌɪsɪzəm]

enyhe idő

thaw[UK: θɔː] [US: ˈθɒ]

enyhe izgatószer főnév

fillip [fillips] noun
[UK: ˈfɪ.lɪp] [US: ˈfɪ.ləp]

enyhe kolera főnév

cholerine noun
[UK: ˈkɒ.lə.rɪn] [US: ˈkɒ.lə.rɪn]

enyhe láng

smooth flame[UK: smuːð fleɪm] [US: ˈsmuːð ˈfleɪm]

enyhe lefolyású himlő (oltott emberben) (varioloid) főnév

varioloid [varioloids] noun
[UK: vˈeərɪˌɒlɔɪd] [US: vˈerɪˌɑːlɔɪd]

enyhe lejtésű padka főnév

glacis noun
[UK: ˈɡleɪ.səs] [US: ˈɡleɪ.səs]

enyhe napszúrást kap

get a touch of the sun[UK: ˈɡet ə tʌtʃ əv ðə sʌn] [US: ˈɡet ə ˈtətʃ əv ðə ˈsən]

enyhe ringás

easy rolling[UK: ˈiː.zi ˈrəʊl.ɪŋ] [US: ˈiː.zi ˈroʊl.ɪŋ]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska