Ungersk-Engelsk ordbok » enyhe är på engelska

UngerskaEngelska
enyhe (időjárás) melléknév

soft◼◼◼ adjective
[UK: sɒft] [US: ˈsɑːft]

enyhe izgatószer főnév

fillip noun
[UK: ˈfɪ.lɪp] [US: ˈfɪ.ləp]

enyhe kolera főnév

cholerine noun
[UK: ˈkɒ.lə.rɪn] [US: ˈkɒ.lə.rɪn]

enyhe láng

smooth flame[UK: smuːð fleɪm] [US: ˈsmuːð ˈfleɪm]

enyhe lefolyású himlő (oltott emberben) (varioloid)

varioloid[UK: vˈeərɪˌɒlɔɪd] [US: vˈerɪˌɑːlɔɪd]

enyhe lejtésű padka főnév

glacis noun
[UK: ˈɡleɪ.səs] [US: ˈɡleɪ.səs]

enyhe napszúrást kap

get a touch of the sun[UK: ˈɡet ə tʌtʃ əv ðə sʌn] [US: ˈɡet ə ˈtətʃ əv ðə ˈsən]

enyhe ringás

easy rolling[UK: ˈiː.zi ˈrəʊl.ɪŋ] [US: ˈiː.zi ˈroʊl.ɪŋ]

enyhe szellő főnév

zephyr noun
[UK: ˈze.fə(r)] [US: ˈze.fər]

enyhe színekkel festett

low-toned[UK: ləʊ təʊnd] [US: ˈloʊ ˈtoʊnd]

enyhe tél

green winter[UK: ˈɡriːn ˈwɪn.tə(r)] [US: ˈɡriːn ˈwɪn.tər]

enyhe tűz

smooth flame[UK: smuːð fleɪm] [US: ˈsmuːð ˈfleɪm]

enyhe ütés

spat[UK: spæt] [US: ˈspæt]

tap[UK: tæp] [US: ˈtæp]

enyhe zavarosság (szemé, vizeleté) főnév

nubecula noun
[UK: njuːbˈekjʊlə] [US: nuːbˈekjʊlə]

enyhébb idő

thaw[UK: θɔː] [US: ˈθɒ]

enyhébb lefolyású vörheny (scarlatina) főnév

scarlatina noun
[UK: skˌɑːlətˈiːnə] [US: skˌɑːrlətˈiːnə]

enyhébb színben tüntet fel

blanch over[UK: blɑːntʃ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈblæntʃ ˈoʊv.r̩]

extenuate verb
[UK: ɪk.ˈste.njʊeɪt] [US: ɪk.ˈste.njuː.ˌet]

enyhébbé

milden[UK: mˈaɪldən] [US: mˈaɪldən]

enyhén határozószó

mildly◼◼◼ adverb
[UK: ˈmaɪld.li] [US: ˈmaɪld.li]

softly◼◻◻ adverb
[UK: ˈsɒft.li] [US: ˈsɒft.li]

placably adverb
[UK: plˈakəbli] [US: plˈækəbli]

enyhén elpirul

go pink[UK: ɡəʊ pɪŋk] [US: ˈɡoʊ ˈpɪŋk]

enyhén émelygő melléknév

sickish adjective
[UK: ˈsɪkɪʃ] [US: ˈsɪkɪʃ]

enyhén füstöl

bloat[UK: bləʊt] [US: bloʊt]

enyhén hashajtó

lenitive[UK: ˈle.nɪ.tɪv] [US: ˈle.nɪ.tɪv]

enyhén megüt

tap[UK: tæp] [US: ˈtæp]

enyhén nedves melléknév

wettish adjective
[UK: ˈwɛtɪʃ ] [US: ˈwɛtɪʃ ]

enyhén sántító melléknév

lamish adjective
[UK: ˈleɪmɪʃ ] [US: ˈleɪmɪʃ ]

enyhén sózott füstölt hering

kippered herring[UK: ˈkɪpəd ˈhɛrɪŋ ] [US: ˈkɪpərd ˈhɛrɪŋ ]

enyhén szólva

put it midly[UK: ˈpʊt ɪt] [US: ˈpʊt ˈɪt]

put it mildly[UK: ˈpʊt ɪt ˈmaɪld.li] [US: ˈpʊt ˈɪt ˈmaɪld.li]

to put it mildly[UK: tuː ˈpʊt ɪt ˈmaɪld.li] [US: ˈtuː ˈpʊt ˈɪt ˈmaɪld.li]

to say the least[UK: tuː ˈseɪ ðə liːst] [US: ˈtuː ˈseɪ ðə ˈliːst]

enyhén szólva, nem akarok túlozni

say the least of it[UK: ˈseɪ ðə liːst əv ɪt] [US: ˈseɪ ðə ˈliːst əv ˈɪt]

enyheség főnév

mildness◼◼◼ noun
[UK: ˈmaɪld.nəs] [US: ˈmaɪld.nəs]

forgivingness noun
[UK: fəˈgɪvɪŋnəs ] [US: fərˈgɪvɪŋnəs ]

geniality noun
[UK: ˌdʒiː.nɪ.ˈæ.lɪ.ti] [US: ˌdʒi.ni.ˈæ.lə.ti]

leniency noun
[UK: ˈliː.nɪən.si] [US: ˈliː.njən.si]

123

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies