Ungersk-Engelsk ordbok » elektiver är på engelska

Inga träffar.


Liknande ord:
Ungerska: eklektikus, elektrofór, eredetivel, effektíve, egetverő
Engelska: elective, electively, ejective, effectives, electivity

Om du vet, v. g. och meddela betydelsen för ordet elektiver

You can find it in:

UngerskaEngelska