Ungersk-Engelsk ordbok » egység är på engelska

UngerskaEngelska
egységes melléknév

uniform◼◼◼ adjective
[UK: ˈjuː.nɪ.fɔːm] [US: ˈjuː.nə.ˌfɔːrm]

integrated◼◼◻ adjective
[UK: ˈɪn.tɪ.ɡreɪ.tɪd] [US: ˈɪn.tə.ˌɡre.təd]

unified◼◼◻ adjective
[UK: ˈjuː.nɪ.faɪd] [US: ˈjuː.nə.ˌfaɪd]

unitary◼◼◻ adjective
[UK: ˈjuː.nɪ.tri] [US: ˈjuː.nə.ˌte.ri]

organic◼◻◻ adjective
[UK: ɔː.ˈɡæ.nɪk] [US: ɔːr.ˈɡæ.nɪk]

solid◼◻◻ adjective
[UK: ˈsɒ.lɪd] [US: ˈsɑː.ləd]

egységes díjszabás főnév

flat rate noun
[UK: flæt reɪt] [US: ˈflæt ˈreɪt]

egységes egészet adó melléknév

orbicular adjective
[UK: ɔː.ˈbɪ.kjʊ.lə] [US: ɔːr.ˈbɪ.kjə.lər]

orbiculate adjective
[UK: ɔːbˈɪkjʊlˌeɪt] [US: ɔːrbˈɪkjʊlˌeɪt]

egységes egészet alkotó

holistic[UK: həʊ.ˈlɪ.stɪk] [US: hoʊ.ˈlɪ.stɪk]

Egységes Európai Okmány

Single European Actbusiness

Egységes Európai Valuta (euró)

European single currencybusiness

egységes párt

single party[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈpɑː.ti] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈpɑːr.ti]

egységes szín

self-colour[UK: self ˈkʌ.lə(r)] [US: ˈself ˈkʌ.lər]

egységes termékkód

universal product code

egységes tervezésű osztály (hajó)

one design class[UK: wʌn dɪ.ˈzaɪn klɑːs] [US: wʌn də.ˈzaɪn ˈklæs]

egységes világpiac

single world market[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩ wɜːld ˈmɑːkɪt] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈwɝːld ˈmɑːrkət]

egységes virágtakaró (perigonium) főnév

perigone noun
[UK: pˌerɪɡˈɒn] [US: pˌerɪɡˈɑːn]

egységes össznépi gazdasági szerv

single national economic body[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈnæ.ʃnəl ˌiːk.ə.ˈnɒ.mɪk ˈbɒ.di] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈnæ.ʃə.nəl ˌek.ə.ˈnɑː.mɪk ˈbɑː.di]

egységesen határozószó

uniformly◼◼◼ adverb
[UK: ˈjuː.nɪ.fɔːm.li] [US: ˈjuː.nə.ˌfɔːrm.li]

organically adverb
[UK: ɔː.ˈɡæ.nɪk.l̩i] [US: ɔːr.ˈɡæ.nɪk.l̩i]

unitedly adverb
[UK: ju.ˈnaɪt.ɪd.li] [US: ju.ˈnaɪt.əd.li]

egységesség főnév

uniformity◼◼◼ noun
[UK: ˌjuː.nɪ.ˈfɔː.mɪ.ti] [US: ˌjuː.nə.ˈfɔːr.mə.ti]

commonality noun
[UK: ˌkɑː.mə.ˈnæ.lə.ti] [US: ˌkɑː.mə.ˈnæ.lə.ti]

uniformness noun
[UK: ˈjuːnɪfɔːmnəs ] [US: ˈjunəˌfɔrmnəs ]

unitedness noun
[UK: jʊˈnaɪtɪdnəs ] [US: juˈnaɪtədnəs ]

egységesít ige

consolidate◼◼◼ verb
[UK: kən.ˈsɒ.lɪ.deɪt] [US: kən.ˈsɑː.lə.ˌdet]

integrate◼◼◻ verb
[UK: ˈɪn.tɪ.ɡreɪt] [US: ˈɪn.tə.ˌɡret]

standardize◼◻◻ verb
[UK: ˈstæn.də.daɪz] [US: ˈstæn.dər.ˌdaɪz]

unify◼◻◻ verb
[UK: ˈjuː.nɪ.faɪ] [US: ˈjuː.nə.ˌfaɪ]

reduce to the same pattern verb
[UK: rɪ.ˈdjuːs tuː ðə seɪm ˈpæt.n̩] [US: rə.ˈduːs ˈtuː ðə ˈseɪm ˈpæ.tərn]

egységesítés főnév

integration◼◼◼ noun
[UK: ˌɪn.tɪ.ˈɡreɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.tə.ˈɡreɪʃ.n̩]

unification◼◼◻ noun
[UK: ˌjuː.nɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌjuː.nə.fəˈk.eɪʃ.n̩]

unionisation noun
[UK: ˌʌnˌaɪənaɪˈzeɪʃən ] [US: ˌjunjənəˈzeɪʃən ]

unitization noun
[UK: jˌuːnɪtaɪzˈeɪʃən] [US: jˌuːnɪɾᵻzˈeɪʃən]

egységet alkot (vm)kből ige

unitize verb
[UK: jˈuːnɪtˌaɪz] [US: jˈuːnɪtˌaɪz]

egységet alkotó

integral[UK: ˈɪn.tɪ.ɡrəl] [US: ˈɪn.tə.ɡrəl]

egységfront főnév

united front noun

egységjellemző főnév

device attribute noun
[UK: dɪ.ˈvaɪs ˈæ.trɪ.bjuːt] [US: dɪ.ˈvaɪs ˈæ.trə.ˌbjuːt]

egységjellemzők

deviceattributes[UK: dɪvˈaɪsiːtrˌɪbjuːts] [US: dɪvˈaɪsiːtrˌɪbjuːts]

123

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies