Ungersk-Engelsk ordbok »

értékelés är på engelska

UngerskaEngelska
értékelés főnév

evaluation [evaluations]◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˌvæ.ljʊ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ɪ.ˌvæ.ljuː.ˈeɪʃ.n̩]

assessment [assessments]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈse.smənt] [US: ə.ˈse.smənt]

rating [ratings]◼◼◻ noun
[UK: ˈreɪt.ɪŋ] [US: ˈreɪt.ɪŋ]

appraisal [appraisals]◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈpreɪz.l̩] [US: ə.ˈpreɪz.l̩]

valuation [valuations]◼◼◻ noun
[UK: ˌvæ.ljʊ.ˈeɪʃ.n̩] [US: væ.ljuː.ˈeɪʃ.n̩]

evaluating◼◼◻ noun
[UK: ɪ.ˈvæ.ljʊeɪt.ɪŋ] [US: ɪ.ˈvæ.ljuː.ˌet.ɪŋ]

appreciation [appreciations]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˌpriːʃ.i.ˈeɪʃ.n̩] [US: ə.ˌpriːʃ.i.ˈeɪʃ.n̩]

rate [rates]◼◻◻ noun
[UK: reɪt] [US: ˈreɪt]

assessing◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈses.ɪŋ] [US: ə.ˈses.ɪŋ]

estimate [estimates]◼◻◻ noun
[UK: ˈe.stɪ.meɪt] [US: ˈe.stə.mət]

interpretation [interpretations]◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˌtɜː.prɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.ˌtər.prə.ˈteɪʃ.n̩]

estimation [estimations]◼◻◻ noun
[UK: ˌe.stɪ.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˌe.stə.ˈmeɪʃ.n̩]

evaluation, assessment noun
business

appraisement [appraisements] noun
[UK: ə.ˈpreɪz.mənt] [US: ə.ˈpreɪz.mənt]

intendment noun
[UK: ɪnˈtɛndmənt ] [US: ɪnˈtɛndmənt ]

értékelése főnév

assessing◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈses.ɪŋ] [US: ə.ˈses.ɪŋ]

aláértékelés főnév

misappreciation noun
[UK: mɪsəprˌiːʃɪˈeɪʃən] [US: mɪsəprˌiːʃɪˈeɪʃən]

misprision [misprisions] noun
[UK: ˌmɪ.ˈsprɪ.ʒən] [US: ˌmɪ.ˈsprɪ.ʒən]

felértékelés főnév

appreciation [appreciations]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˌpriːʃ.i.ˈeɪʃ.n̩] [US: ə.ˌpriːʃ.i.ˈeɪʃ.n̩]

appraisement [appraisements] noun
[UK: ə.ˈpreɪz.mənt] [US: ə.ˈpreɪz.mənt]

valorization noun
[UK: vˌaləraɪzˈeɪʃən] [US: vˌælɚrᵻzˈeɪʃən]

felértékelés (árfolyamé) főnév

upvaluation noun
[UK: ˌʌpvəljuːˈeɪʃən] [US: ˌʌpvəljuːˈeɪʃən]

gondolati átértékelés

cognitive reframing[UK: ˈkɒɡ.nə.tɪv] [US: ˈkɑːɡ.nə.tɪv]

hajózási adatok kiértékelése

track-analysis[UK: træk ə.ˈnæ.lə.sɪs] [US: ˈtræk ə.ˈnæ.lə.səs]

helyzetértékelés főnév

reading [readings]◼◼◼ noun
[UK: ˈriːd.ɪŋ] [US: ˈriːd.ɪŋ]

kalibrált szakértői értékelés főnév

CPR (calibrated peer review) [CPRs] noun

kiértékelés főnév

evaluation [evaluations]◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˌvæ.ljʊ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ɪ.ˌvæ.ljuː.ˈeɪʃ.n̩]

reading [readings]◼◻◻ noun
[UK: ˈriːd.ɪŋ] [US: ˈriːd.ɪŋ]

score [scores] noun
[UK: skɔː(r)] [US: ˈskɔːr]

kockázatértékelés főnév

risk assessment [risk assessments]◼◼◼ noun

legalacsonyabb értékelés szerint határozószó

at the lowest estimate adverb
[UK: ət ðə ˈləʊɪst ˈe.stɪ.meɪt] [US: ət ðə ˈloʊɪst ˈe.stə.mət]

leértékelés főnév

devaluation [devaluations]◼◼◼ noun
[UK: ˌdi:.ˌvæ.ljʊ.ˈeɪʃ.n̩] [US: dɪ.ˌvæ.ljuː.ˈeɪʃ.n̩]

debasement [debasements] noun
[UK: dɪ.ˈbeɪ.smənt] [US: də.ˈbeɪ.smənt]

debasing noun
[UK: dɪ.ˈbeɪs.ɪŋ] [US: də.ˈbeɪs.ɪŋ]

write-down noun
[UK: ˈraɪt daʊn] [US: ˈraɪt ˈdaʊn]

leértékelés (pénzé) főnév

devalorization noun
[UK: diːvˌaləraɪzˈeɪʃən] [US: diːvˌælɚrᵻzˈeɪʃən]

nagyra értékelés főnév

appreciation [appreciations] noun
[UK: ə.ˌpriːʃ.i.ˈeɪʃ.n̩] [US: ə.ˌpriːʃ.i.ˈeɪʃ.n̩]

pontozásos értékelés

evaluation by points[UK: ɪ.ˌvæ.ljʊ.ˈeɪʃ.n̩ baɪ pɔɪnts] [US: ɪ.ˌvæ.ljuː.ˈeɪʃ.n̩ baɪ ˌpɔɪnts]

saját személyiség túlértékelése (expansivitas) főnév

expansivity [expansivities] noun
[UK: ˌek.spæn.ˈsɪ.vɪ.tɪ] [US: ˌek.spæn.ˈsɪ.vɪ.tiː]

szakmai kiértékelés

technical evaluationbusiness

12

You can find it in:

UngerskaEngelska