Ungersk-Engelsk ordbok »

élénken är på engelska

UngerskaEngelska
élénken

vividly◼◼◼ adverb
[UK: ˈvɪ.vɪd.li] [US: ˈvɪ.vəd.li]

lively [livelier, liveliest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈlaɪ.vli] [US: ˈlaɪ.vli]

vivaciously◼◼◻ adverb
[UK: vɪ.ˈveɪ.ʃə.sli] [US: vɪ.ˈveɪ.ʃə.sli]

vigorously◼◻◻ adverb
[UK: ˈvɪ.ɡə.rə.sli] [US: ˈvɪ.ɡə.rə.sli]

quickly◼◻◻ adverb
[UK: ˈkwɪ.kli] [US: ˈkwɪ.kli]

briskly◼◻◻ adverb
[UK: ˈbrɪ.skli] [US: ˈbrɪ.skli]

keenly◼◻◻ adverb
[UK: ˈkiːn.li] [US: ˈkiːn.li]

blithely◼◻◻ adverb
[UK: ˈblaɪð.li] [US: ˈblaɪθ.li]

breezily◼◻◻ adverb
[UK: ˈbriː.zə.li] [US: ˈbriː.zə.li]

graphically◼◻◻ adverb
[UK: ˈɡræ.fɪk.l̩i] [US: ˈɡræ.fɪk.l̩i]

vivace◼◻◻ adjective
[UK: vɪ.ˈvɑː.tʃeɪ] [US: vɪ.ˈvɑː.tʃeɪ]

agog adjective
[UK: ə.ˈɡɒɡ] [US: ə.ˈɡɑːɡ]

animatedly adverb
[UK: ˈæ.nɪ.meɪ.tɪd.li] [US: ˈæ.nɪ.meɪ.tɪd.li]

astir adjective
[UK: ə.ˈstɜː] [US: ə.ˈstɝː]

at a lively pace adjective
[UK: ət ə ˈlaɪ.vli peɪs] [US: ət ə ˈlaɪ.vli ˈpeɪs]

buoyantly adverb
[UK: ˈbɔɪənt.li] [US: ˈbɔɪənt.li]

resile verb
[UK: rɪsˈaɪl] [US: rɪsˈaɪl]

élénken csinálja

make it snappy[UK: ˈmeɪk ɪt ˈsnæ.pi] [US: ˈmeɪk ˈɪt ˈsnæ.pi]

élénken mozog ige

yank [yanked, yanked, yanking, yanks] verb
[UK: jæŋk] [US: ˈjæŋk]

félénken határozószó

timidly◼◼◼ adverb
[UK: ˈtɪ.mɪd.li] [US: ˈtɪ.məd.li]

shyly◼◼◼ adverb
[UK: ˈʃaɪ.li] [US: ˈʃaɪ.li]

diffidently◼◼◻ adverb
[UK: ˈdɪ.fɪ.dənt.li] [US: ˈdɪ.fɪ.dənt.li]

apprehensively◼◼◻ adverb
[UK: ˌæ.prɪ.ˈhen.sɪ.vli] [US: ˌæ.prɪ.ˈhen.sɪ.vli]

coyly◼◻◻ adverb
[UK: ˈkɔɪ.li] [US: ˌkɔɪ.li]

sheepishly◼◻◻ adverb
[UK: ˈʃiː.pɪ.ʃli] [US: ˈʃiː.ˌpɪ.ʃli]

cringingly adverb
[UK: ˈkrɪnʤɪŋli ] [US: ˈkrɪnʤɪŋli ]

shamefacedly adverb
[UK: ˈʃeɪm.feɪst.li] [US: ˈʃeɪm.feɪst.li]

shrinkingly adverb
[UK: ʃrɪŋ.kli] [US: ʃrɪŋ.kli]

tamely adverb
[UK: ˈteɪm.li] [US: ˈteɪm.li]

tremulously adverb
[UK: ˈtre.mjʊ.lə.sli] [US: ˈtre.mjə.lə.sli]

félénken vagy hűvösen viselkedik ige

acting coy verb
[UK: ˈækt.ɪŋ kɔɪ] [US: ˈækt.ɪŋ ˌkɔɪ]

nem ír le eléggé élénken ige

underdo [underdid, underdone] irregular verb
[UK: ˈʌn.də.ˈduː] [US: ʌn.dər.ˈduː]

valaminek a körben, gyakran élénken történő mozgatása főnév

agitation [agitations] noun
[UK: ˌæ.dʒɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌæ.dʒə.ˈteɪʃ.n̩]

You can find it in:

UngerskaEngelska