X
Ungarsk-Latinsk ordbok »

régen betyr latinsk

UngarskLatinsk
régen határozószó

antique [antiquius, antiquissime]adverb

dudumadverb

pridemadverb

quondamadverb

régen (múlt) határozószó

olimadverb

quondamadverb

régen szolgáló (katona) melléknév

veteranus [veterana, veteranum]adjective

régente határozószó

antiquitus [antiquita -um, antiquitior -or -us, antiquitissimus -a -um]adverb

pridemadverb

régente (múlt) határozószó

olimadverb

dicséretesen alávetette magát és művét visszavonta (régen az Indexre tett egyházi írók magatartását fejezték ki ezzel)

laudabiliter se subiecit et opus reprobavit

Ephyra (Corinthus régen)

Ephyra [~ae]F

Ephyre (Corinthus régen)

Ephyre [~es]F

jóindulatú olvasó (régen gyakran használt formula az olvasó rokonszenvének megnyerésére)

benevolus lector

korinthoszi (régen) melléknév

Ephyraeus(3rd)
adjective

Ephyreius(3rd)
adjective

lovagi méltóság (régen gyűrűt csak lovagok hordhattak)

anulorum jus

már régen

diu [diutius, diutissime]

iam pridem

már régen megbűnhődött

iam luerat poenas

már régen nem ismerem

iam diu ignoro

mű bekezdésének címe (régen vörös színnel írták) főnév

rubrica [rubricae](1st) F
noun

nagyon régen

ab urbe condita

szolgalmi jog (régen marhacsapás szolgalma)

actus servitus