Ungarsk-engelsk ordbok » részlet betyr engelsk

UngarskEngelsk
részlet főnév

detail◼◼◼ noun
[UK: ˈdiː.teɪl] [US: də.ˈteɪl]

instalment◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈstɔːl.mənt] [US: ɪn.ˈstɔːl.mənt]

tranche◼◼◼ noun
[UK: trɑːnʃ] [US: ˈtræntʃ]

particular◼◼◻ noun
[UK: pə.ˈtɪ.kjʊ.lə(r)] [US: pər.ˈtɪ.kjə.lər]

point◼◼◻ noun
[UK: pɔɪnt] [US: ˈpɔɪnt]

specific◼◼◻ noun
[UK: spə.ˈsɪ.fɪk] [US: spə.ˈsɪ.fɪk]

aside◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈsaɪd] [US: ə.ˈsaɪd]

installment◼◻◻ noun
[UK: ˌɪn.ˈstɒl.mənt] [US: ˌɪn.ˈstɒl.mənt]

item◼◻◻ noun
[UK: ˈaɪ.təm] [US: ˈaɪ.təm]

portion◼◻◻ noun
[UK: ˈpɔːʃ.n̩] [US: ˈpɔːr.ʃn̩]

circumstance noun
[UK: ˈsɜːk.əm.stəns] [US: ˈsɝːk.əm.ˌstæns]

excerption noun
[UK: ek.ˈsɜːp.ʃən] [US: ek.ˈsɜːp.ʃən]

részlet(fizetés)

installment[UK: ˌɪn.ˈstɒl.mənt] [US: ˌɪn.ˈstɒl.mənt]
business

részlet

partial[UK: ˈpɑːʃ.l̩] [US: ˈpɑːr.ʃl̩]

részletek

details◼◼◼[UK: ˈdiː.teɪlz] [US: də.ˈteɪlz]

particulars◼◼◻[UK: pə.ˈtɪ.kjʊ.ləz] [US: pər.ˈtɪ.kjə.lərz]

disjecta[UK: ˈmem.bɑːɑː] [US: ˈmem.bɑːɑː]

items[UK: ˈaɪ.təmz] [US: ˈaɪ.təmz]

rates[UK: reɪts] [US: ˈreɪts]

részletek törlése főnév

bowdlerization noun
[UK: bˌəʊdəlraɪzˈeɪʃən] [US: bˌoʊdəlrᵻzˈeɪʃən]

részletek átugrása

jumping of details[UK: ˈdʒʌmp.ɪŋ əv ˈdiː.teɪlz] [US: ˈdʒʌmp.ɪŋ əv də.ˈteɪlz]

jumping over details[UK: ˈdʒʌmp.ɪŋ ˈəʊv.ə(r) ˈdiː.teɪlz] [US: ˈdʒʌmp.ɪŋ ˈoʊv.r̩ də.ˈteɪlz]

részletekbe bocsátkozik

enter into details[UK: ˈen.tə(r) ˈɪn.tə ˈdiː.teɪlz] [US: ˈen.tər ˌɪn.ˈtuː də.ˈteɪlz]

enter into particulars[UK: ˈen.tə(r) ˈɪn.tə pə.ˈtɪ.kjʊ.ləz] [US: ˈen.tər ˌɪn.ˈtuː pər.ˈtɪ.kjə.lərz]

go into details[UK: ɡəʊ ˈɪn.tə ˈdiː.teɪlz] [US: ˈɡoʊ ˌɪn.ˈtuː də.ˈteɪlz]

go into particulars[UK: ɡəʊ ˈɪn.tə pə.ˈtɪ.kjʊ.ləz] [US: ˈɡoʊ ˌɪn.ˈtuː pər.ˈtɪ.kjə.lərz]

részletekbe menő

large[UK: lɑːdʒ] [US: ˈlɑːrdʒ]

részletekbe menő vizsgálat

scrutiny[UK: ˈskruː.tɪ.ni] [US: ˈskruː.tə.ni]

részletekben

bit by bit[UK: bɪt baɪ bɪt] [US: ˈbɪt baɪ ˈbɪt]

in parcels[UK: ɪn ˈpɑːs.l̩z] [US: ɪn ˈpɑːr.sl̩z]

in parts[UK: ɪn pɑːts] [US: ɪn ˈpɑːrts]

snatchily[UK: snˈatʃili] [US: snˈætʃɪli]

részletekben elvesző melléknév

niggling adjective
[UK: ˈnɪɡ.l̩.ɪŋ] [US: ˈnɪɡ.l̩.ɪŋ]

részletekben fizet

pay in parts[UK: peɪ ɪn pɑːts] [US: ˈpeɪ ɪn ˈpɑːrts]

részletekben való melléknév

snatchy adjective
[UK: ˈsnæ.tʃɪ] [US: ˈsnæ.tʃiː]

részletekben való elmélyülés főnév

elaboration noun
[UK: ɪ.ˌlæ.bə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ə.ˌlæ.bə.ˈreɪʃ.n̩]

részletekből összeállít (vmt)

plece[UK: plˈiːs] [US: plˈiːs]

részleteket törölnek

be censored[UK: bi ˈsen.səd] [US: bi ˈsen.sərd]

részletekkel kiegészít

flesh out[UK: fleʃ ˈaʊt] [US: ˈfleʃ ˈaʊt]

részletes melléknév

detailed◼◼◼ adjective
[UK: ˈdiː.teɪld] [US: də.ˈteɪld]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies