Ungarsk-engelsk ordbok » megismer betyr engelsk

UngarskEngelsk
megismertet ige

introduce to verb

megismertet egy eljárást vkvel

introduce somebody to a process[UK: ˌɪn.trə.ˈdjuːs ˈsʌm.bə.di tuː ə ˈprəʊ.ses] [US: ˌɪn.trə.ˈduːs ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː ə ˈproʊ.ses]

megismertet valakivel valamit

acquaint someone with something

megismertetett

foreshown[UK: fɔː.ˈʃəʊn] [US: fɔː.ˈʃəʊn]

megismertetés főnév

familiarization noun
[UK: fə.ˌmɪ.ljə.raɪ.ˈzeɪ.ʃən] [US: fə.ˌmɪ.ljə.raɪ.ˈzeɪ.ʃən]

initiation noun
[UK: ɪ.ˌnɪ.ʃɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˌɪ.ˌnɪ.ʃi.ˈeɪʃ.n̩]

megismerés főnév

cognition noun
[UK: kɒɡ.ˈnɪʃ.n̩] [US: kagˈnɪʃ.n̩]

cognizance noun
[UK: ˈkɒɡ.nɪ.zəns] [US: ˈkɑːɡ.nə.zəns]

knowing noun
[UK: ˈnəʊɪŋ] [US: ˈnoʊɪŋ]

recognition noun
[UK: ˌrek.əɡ.ˈnɪʃ.n̩] [US: ˌrek.əg.ˈnɪʃ.n̩]

recognization noun
[UK: rˌekəɡnaɪzˈeɪʃən] [US: rˌekəɡnᵻzˈeɪʃən]

megismeréstudomány főnév

cognitive science noun
[UK: ˈkɒɡ.nə.tɪv ˈsaɪəns] [US: ˈkɑːɡ.nə.tɪv ˈsaɪəns]

megismerő főnév

cognitive adjective
[UK: ˈkɒɡ.nə.tɪv] [US: ˈkɑːɡ.nə.tɪv]

cognizant adjective
[UK: ˈkɒɡ.nɪ.zənt] [US: ˈkɑːɡ.nə.zənt]

recognizer noun
[UK: ˈrɛkəgnaɪzə ] [US: ˈrɛkəgˌnaɪzər ]

megismerően határozószó

cognitively adverb

de szeretnék megismerkedni …

I wish I met …[UK: ˈaɪ wɪʃ ˈaɪ met] [US: ˈaɪ ˈwɪʃ ˈaɪ ˈmet]

gyakran a járásáról lehet megismerni valakit

one can often recognise a person by his walk[UK: wʌn kæn ˈɒf.n̩ ˈrek.əɡ.naɪz ə ˈpɜːs.n̩ baɪ hɪz wɔːk] [US: wʌn ˈkæn ˈɔːf.n̩ ˈrek.əɡ.naɪz ə ˈpɝː.sn̩ baɪ ˈhɪz ˈwɑːk]

harapásáról megismerheted

by his mark you may know him[UK: baɪ hɪz mɑːk juː meɪ nəʊ hɪm] [US: baɪ ˈhɪz ˈmɑːrk ˈjuː ˈmeɪ ˈnoʊ ˈhɪm]

háziszárnyasok tenyésztése abból a célból, hogy megismerjék a különböző nemi jellegzetességeket kikeléskor főnév

autosexing noun
[UK: ˌɔːtəʊsˈeksɪŋ] [US: ˌɔːɾoʊsˈeksɪŋ]

jobban megismer vkt

get to know somebody better[UK: ˈɡet tuː nəʊ ˈsʌm.bə.di ˈbe.tə(r)] [US: ˈɡet ˈtuː ˈnoʊ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈbe.tər]

közelebbről megismer vkt

get to know somebody better[UK: ˈɡet tuː nəʊ ˈsʌm.bə.di ˈbe.tə(r)] [US: ˈɡet ˈtuː ˈnoʊ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈbe.tər]

messziről megismeri vm szagát ige

wind (winded, winded) verb
[UK: wɪnd ˈwɪnd.ɪd ˈwɪnd.ɪd] [US: wɪnd ˈwɪnd.ɪd ˈwɪnd.ɪd]

nagyon örülök hogy megismerhetlek

pleased to meet you[UK: pliːzd tuː miːt juː] [US: ˈpliːzd ˈtuː ˈmiːt ˈjuː]

sikerül megismerkednie vkvel

scrape acquaintance with somebody[UK: skreɪp ə.ˈkweɪn.təns wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈskreɪp ə.ˈkweɪn.təns wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

tapasztalaton alapuló megismerés főnév

empiricism noun
[UK: ɪm.ˈpɪ.rɪ.sɪ.zəm] [US: em.ˈpɪ.rə.ˌsɪ.zəm]

világ megismerésének korlátait hirdető tan főnév

agnosticism noun
[UK: æɡ.ˈnɒ.stɪ.ˌsɪ.zəm] [US: æg.ˈnɒ.stɪ.ˌsɪ.zəm]

véletlenül megismerkedik

get off with somebody[UK: ˈɡet ɒf wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ˈɒf wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

véletlenül megismerkedik vkvel

get off with somebody[UK: ˈɡet ɒf wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ˈɒf wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

önmegismerés

self-knowledge[UK: self ˈnɒ.lɪdʒ] [US: ˈself ˈnɑː.lədʒ]

örülök, hogy megismerhetem

pleased to meet you[UK: pliːzd tuː miːt juː] [US: ˈpliːzd ˈtuː ˈmiːt ˈjuː]

pleasure to meet you

Örülök, hogy megismerkedtünk!

Glad to meet you![UK: ɡlæd tuː miːt juː] [US: ˈɡlæd ˈtuː ˈmiːt ˈjuː]

Örülök, hogy megismertelek!

Nice to meet you![UK: naɪs tuː miːt juː] [US: ˈnaɪs ˈtuː ˈmiːt ˈjuː]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies