Maďarčina-Angličtina slovník » megismer meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
megismerkedik vkvel

make the acquaintance[UK: ˈmeɪk ðə ə.ˈkweɪn.təns] [US: ˈmeɪk ðə ə.ˈkweɪn.təns]

megismerkedik (vmivel)

become acquainted with something[UK: bɪˈkʌm ə.ˈkweɪn.tɪd wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: bɪˈkʌm ə.ˈkweɪn.təd wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

get acquainted with something[UK: ˈɡet ə.ˈkweɪn.tɪd wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡet ə.ˈkweɪn.təd wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

megismerő

cognitive adjective
[UK: ˈkɒɡ.nə.tɪv] [US: ˈkɑːɡ.nə.tɪv]

cognizant adjective
[UK: ˈkɒɡ.nɪ.zənt] [US: ˈkɑːɡ.nə.zənt]

recognizer noun
[UK: ˈrɛkəgnaɪzə ] [US: ˈrɛkəgˌnaɪzər ]

megismerően határozószó

cognitively adverb

megismert melléknév

kent adjective
[UK: kent] [US: ˈkent]

megismertet ige

familiarise (GB)◼◼◼ verb
[UK: fəmˈɪliərˌaɪz] [US: fəmˈɪlɪrˌaɪz]

acquaint verb
[UK: ə.ˈkweɪnt] [US: ə.ˈkweɪnt]

familiarize verb
[UK: fə.ˈmɪ.lɪə.raɪz] [US: fə.ˈmɪ.ljə.ˌraɪz]

foreshow (foreshowed, foreshown) verb
[UK: fɔː.ˈʃəʊ] [US: fɔːrˈʃo.ʊ]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

introduce to verb

megismertet egy eljárást vkvel

introduce somebody to a process[UK: ˌɪn.trə.ˈdjuːs ˈsʌm.bə.di tuː ə ˈprəʊ.ses] [US: ˌɪn.trə.ˈduːs ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː ə ˈproʊ.ses]

megismertet valakivel valamit

acquaint someone with something

megismertetés főnév

familiarization noun
[UK: fə.ˌmɪ.ljə.raɪ.ˈzeɪ.ʃən] [US: fə.ˌmɪ.ljə.raɪ.ˈzeɪ.ʃən]

initiation noun
[UK: ɪ.ˌnɪ.ʃɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˌɪ.ˌnɪ.ʃi.ˈeɪʃ.n̩]

megismertetett melléknév

foreshown adjective
[UK: fɔː.ˈʃəʊn] [US: fɔː.ˈʃəʊn]

de szeretnék megismerkedni …

I wish I met …[UK: ˈaɪ wɪʃ ˈaɪ met] [US: ˈaɪ ˈwɪʃ ˈaɪ ˈmet]

gyakran a járásáról lehet megismerni valakit

one can often recognise a person by his walk[UK: wʌn kæn ˈɒf.n̩ ˈrek.əɡ.naɪz ə ˈpɜːs.n̩ baɪ hɪz wɔːk] [US: wʌn ˈkæn ˈɔːf.n̩ ˈrek.əɡ.naɪz ə ˈpɝː.sn̩ baɪ ˈhɪz ˈwɑːk]

harapásáról megismerheted

by his mark you may know him[UK: baɪ hɪz mɑːk juː meɪ nəʊ hɪm] [US: baɪ ˈhɪz ˈmɑːrk ˈjuː ˈmeɪ ˈnoʊ ˈhɪm]

háziszárnyasok tenyésztése abból a célból, hogy megismerjék a különböző nemi jellegzetességeket kikeléskor főnév

autosexing noun
[UK: ˌɔːtəʊsˈeksɪŋ] [US: ˌɔːɾoʊsˈeksɪŋ]

jobban megismer vkt

get to know somebody better[UK: ˈɡet tuː nəʊ ˈsʌm.bə.di ˈbe.tə(r)] [US: ˈɡet ˈtuː ˈnoʊ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈbe.tər]

közelebbről megismer vkt

get to know somebody better[UK: ˈɡet tuː nəʊ ˈsʌm.bə.di ˈbe.tə(r)] [US: ˈɡet ˈtuː ˈnoʊ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈbe.tər]

messziről megismeri vm szagát ige

wind (winded, winded) verb
[UK: wɪnd ˈwɪnd.ɪd ˈwɪnd.ɪd] [US: wɪnd ˈwɪnd.ɪd ˈwɪnd.ɪd]

nagyon örülök hogy megismerhetlek

pleased to meet you[UK: pliːzd tuː miːt juː] [US: ˈpliːzd ˈtuː ˈmiːt ˈjuː]

önmegismerés főnév

self-knowledge noun
[UK: self ˈnɒ.lɪdʒ] [US: ˈself ˈnɑː.lədʒ]

örülök, hogy megismerhetem

pleased to meet you◼◼◼[UK: pliːzd tuː miːt juː] [US: ˈpliːzd ˈtuː ˈmiːt ˈjuː]

pleasure to meet you

Örülök, hogy megismerkedtünk!

Glad to meet you![UK: ɡlæd tuː miːt juː] [US: ˈɡlæd ˈtuː ˈmiːt ˈjuː]

Örülök, hogy megismertelek!

Nice to meet you![UK: naɪs tuː miːt juː] [US: ˈnaɪs ˈtuː ˈmiːt ˈjuː]

sikerül megismerkednie vkvel

scrape acquaintance with somebody[UK: skreɪp ə.ˈkweɪn.təns wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈskreɪp ə.ˈkweɪn.təns wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

tapasztalaton alapuló megismerés főnév

empiricism noun
[UK: ɪm.ˈpɪ.rɪ.sɪ.zəm] [US: em.ˈpɪ.rə.ˌsɪ.zəm]

véletlenül megismerkedik

get off with somebody[UK: ˈɡet ɒf wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ˈɒf wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

véletlenül megismerkedik vkvel

get off with somebody[UK: ˈɡet ɒf wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ˈɒf wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

világ megismerésének korlátait hirdető tan főnév

agnosticism noun
[UK: æɡ.ˈnɒ.stɪ.ˌsɪ.zəm] [US: æg.ˈnɒ.stɪ.ˌsɪ.zəm]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies