Ungarsk-engelsk ordbok »

magyarázat betyr engelsk

UngarskEngelsk
magyarázat főnév

explanation (the act-, process of explaining) [explanations]◼◼◼ noun
[UK: ˌek.splə.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˌek.splə.ˈneɪʃ.n̩]

explanation [explanations]◼◼◼ noun
[UK: ˌek.splə.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˌek.splə.ˈneɪʃ.n̩]

comment [comments]◼◻◻ noun
[UK: ˈkɒ.ment] [US: ˈkɑː.ment]

interpretation [interpretations]◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˌtɜː.prɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.ˌtər.prə.ˈteɪʃ.n̩]

note [notes]◼◻◻ noun
[UK: nəʊt] [US: noʊt]

reading [readings]◼◻◻ noun
[UK: ˈriːd.ɪŋ] [US: ˈriːd.ɪŋ]

understanding [understandings]◼◻◻ noun
[UK: ˌʌn.də.ˈstænd.ɪŋ] [US: ˌʌn.dər.ˈstænd.ɪŋ]

key [keys]◼◻◻ noun
[UK: kiː] [US: ˈkiː]

exposition [expositions]◼◻◻ noun
[UK: ˌek.spə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˌek.spə.ˈzɪʃ.n̩]

explication [explications]◼◻◻ noun
[UK: ˈek.splɪk.eɪʃ.n̩] [US: ˌek.spləˈk.eɪʃ.n̩]

construction [constructions] noun
[UK: kən.ˈstrʌk.ʃn̩] [US: kən.ˈstrək.ʃn̩]

elucidation [elucidations] noun
[UK: ɪ.ˌluː.sɪ.ˈdeɪʃ.n̩] [US: ɪ.ˌluː.sɪ.ˈdeɪʃ.n̩]

allegorization [allegorizations] noun
[UK: ˌalɪɡəraɪzˈeɪʃən] [US: ˌælɪɡɚrᵻzˈeɪʃən]

enarration noun
[UK: enərˈeɪʃən] [US: enərˈeɪʃən]

expounding noun
[UK: ɪk.ˈspaʊnd.ɪŋ] [US: ɪk.ˈspaʊnd.ɪŋ]

gloss [glosses] noun
[UK: ɡlɒs] [US: ˈɡlɒs]

luculent noun
[UK: lˈʌkjʊlənt] [US: lˈʌkjʊlənt]

magyarázat nélküli melléknév

uninterpreted adjective
[UK: ˌʌnɪnˈtɜːprɪtɪd ] [US: ʌnɪnˈtɜrprətəd ]

magyarázatlan melléknév

unaccounted for◼◼◼ adjective

magyarázatokkal kísér ige

annotate [annotated, annotated, annotating, annotates] verb
[UK: ˈæ.nə.teɪt] [US: ˈæ.nə.ˌtet]

magyarázatos kiadás

annotated edition[UK: ˈæ.nə.teɪ.tɪd ɪ.ˈdɪʃ.n̩] [US: ˌæ.nə.ˈteɪ.təd ɪ.ˈdɪʃ.n̩]

magyarázatos szöveg

annotated text[UK: ˈæ.nə.teɪ.tɪd tekst] [US: ˌæ.nə.ˈteɪ.təd ˈtekst]

magyarázatot ad (vmire)

account for (sg)◼◼◼[UK: əˈk.aʊnt fɔː(r)] [US: əˈk.aʊnt ˈfɔːr]

magyarázatot igénylő melléknév

exponible adjective
[UK: ekspˈəʊnəbəl] [US: ekspˈoʊnəbəl]

magyarázatot kívánó melléknév

exponible adjective
[UK: ekspˈəʊnəbəl] [US: ekspˈoʊnəbəl]

magyarázatra szoruló dolog

explicand[UK: eksplˈɪkand] [US: eksplˈɪkænd]

magyarázatul szolgál (vmre)

account for something[UK: əˈk.aʊnt fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: əˈk.aʊnt ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

betű szerinti magyarázat főnév

literalism [literalisms] noun
[UK: ˈlɪ.tə.rə.lɪzm] [US: ˈlɪ.tə.rə.lɪ.zəm]

bibliamagyarázat főnév

Biblical interpretation noun
[UK: ˈbɪ.blɪk.l̩ ɪn.ˌtɜː.prɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˈbɪ.blək.l̩ ˌɪn.ˌtər.prə.ˈteɪʃ.n̩]

interpretation of the Bible noun
[UK: ɪn.ˌtɜː.prɪ.ˈteɪʃ.n̩ əv ðə ˈbaɪb.l̩] [US: ˌɪn.ˌtər.prə.ˈteɪʃ.n̩ əv ðə ˈbaɪb.l̩]

bíró útmutató magyarázata főnév

direction [directions] noun
[UK: dɪ.ˈrek.ʃn̩] [US: də.ˈrek.ʃn̩]

effajta magyarázat felfoghatatlan számomra

an explanation like this is beyond my reach[UK: ən ˌek.splə.ˈneɪʃ.n̩ ˈlaɪk ðɪs ɪz bɪ.ˈjɒnd maɪ riːtʃ] [US: ˈæn ˌek.splə.ˈneɪʃ.n̩ ˈlaɪk ðɪs ˈɪz bɪ.ˈɑːnd ˈmaɪ ˈriːtʃ]

eredmény magyarázata

accounting for

ez némi magyarázatot igényel

that will take some explaining[UK: ðæt wɪl teɪk sʌm ɪk.ˈspleɪn.ɪŋ] [US: ˈðæt wɪl ˈteɪk ˈsəm ɪk.ˈspleɪn.ɪŋ]

ez némi magyarázatot kíván

that will take some explaining[UK: ðæt wɪl teɪk sʌm ɪk.ˈspleɪn.ɪŋ] [US: ˈðæt wɪl ˈteɪk ˈsəm ɪk.ˈspleɪn.ɪŋ]

hamis magyarázat főnév

misconstruction [misconstructions]◼◼◻ noun
[UK: ˌmɪ.skən.ˈstrʌk.ʃn̩] [US: ˌmɪ.skən.ˈstrʌk.ʃn̩]

hihetetlen magyarázat

cock and bull story[UK: ˈkɒk ənd bʊl ˈstɔː.ri] [US: ˈkɑːk ænd ˈbʊl ˈstɔː.ri]

hírmagyarázat (átv) melléknév

think-piece adjective
[UK: ˈθɪŋk piːs] [US: ˈθɪŋk ˈpiːs]

jelentésmagyarázat főnév

glossology noun
[UK: ɡlɒ.ˈsɒ.lə.dʒɪ] [US: ɡlɑː.ˈsɑː.lə.dʒe]

jelmagyarázat főnév

legend [legends]◼◼◼ noun
[UK: ˈle.dʒənd] [US: ˈle.dʒənd]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk