Ungarsk-engelsk ordbok »

fázis betyr engelsk

UngarskEngelsk
fázis főnév

phase [phases]◼◼◼ noun
[UK: feɪz] [US: ˈfeɪz]

period [periods]◼◻◻ noun
[UK: ˈpɪə.rɪəd] [US: ˈpɪ.riəd]

branch [branches]◼◻◻ noun
[UK: brɑːntʃ] [US: ˈbræntʃ]

phasis [phases] noun
[UK: fˈasiz] [US: fˈæsiz]

fázisait meghatározza (vmnek)

phase[UK: feɪz] [US: ˈfeɪz]

fázisba hoz

phase[UK: feɪz] [US: ˈfeɪz]

fázisbahozás főnév

phasing noun
[UK: ˈfeɪz.ɪŋ] [US: ˈfeɪz.ɪŋ]

fázisban eltol ige

dephase verb
[UK: dɪfˈeɪz] [US: dɪfˈeɪz]

fázisban siető áram

leading current[UK: ˈliːd.ɪŋ ˈkʌ.rənt] [US: ˈliːd.ɪŋ ˈkɜː.rənt]

fázisból kiesett melléknév

out-of-phase adjective
[UK: ˈaʊt əv feɪz] [US: ˈaʊt əv ˈfeɪz]

fázisdiagram főnév

phase diagram [phase diagrams] noun
[UK: feɪz ˈdaɪə.ɡræm] [US: ˈfeɪz ˈdaɪə.ˌɡræm]

fázisdiagram hármaspontja főnév

triple point [triple points] noun
[UK: ˈtrɪp.l̩ pɔɪnt] [US: ˈtrɪp.l̩ ˈpɔɪnt]

fáziseltoló áramkör

shift-circuit[UK: ʃɪft ˈsɜːkɪt] [US: ˈʃɪft ˈsɝːkət]

fáziskülönbségmérő főnév
vill

phasemeter noun
[UK: fˈeɪsmiːtə] [US: fˈeɪsmiːɾɚ]

fázismoduláció főnév

phase modulation [phase modulations]◼◼◼ noun
[UK: feɪz ˌmɒ.djʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˈfeɪz ˌmɑː.dʒə.ˈleɪʃ.n̩]

fázisokra bont

phase[UK: feɪz] [US: ˈfeɪz]

fázisokra oszt

phase[UK: feɪz] [US: ˈfeɪz]

fázison kívüli melléknév
vill

out-of-phase adjective
[UK: ˈaʊt əv feɪz] [US: ˈaʊt əv ˈfeɪz]

fázissal kapcsolatos melléknév

phasic adjective
[UK: ˈfeɪ.zɪk] [US: ˈfeɪ.zɪk]

fázisszinkronizált hurok főnév

PLL (phase-locked loop) [PLLs] noun

fázisszög fiz főnév

phase angle [phase angles]◼◼◼ noun

fázist eltol ige

dephase verb
[UK: dɪfˈeɪz] [US: dɪfˈeɪz]

fázistolás főnév

phase shift [phase shifts]◼◼◼ noun

fázisállítás főnév

phasing noun
[UK: ˈfeɪz.ɪŋ] [US: ˈfeɪz.ɪŋ]

fázisátalakulás főnév

phase transition◼◼◼ noun
[UK: feɪz træn.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˈfeɪz træn.ˈzɪʃ.n̩]

fázisátmenet főnév

phase transition◼◼◼ noun
[UK: feɪz træn.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˈfeɪz træn.ˈzɪʃ.n̩]

anafázis főnév

anaphase [anaphases]◼◼◼ noun

azonos fázisú vill

cophasal[UK: kˈɒfeɪzəl] [US: kˈɑːfeɪzəl]

egyfázisos melléknév
vill

uniperiodic adjective
[UK: jˌuːnɪpˈiərɪˈɒdɪk] [US: jˌuːnɪpˈiərɪˈɑːdɪk]

egyfázisú melléknév

single phase◼◼◼ adjective

single-phase◼◼◻ adjective
[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩ feɪz] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈfeɪz]

monophasic adjective
[UK: mˌɒnəʊfˈazɪk] [US: mˌɑːnoʊfˈæzɪk]

single beat adjective
[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩ biːt] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈbiːt]

egyfázisú melléknév
vill

monophase adjective
[UK: ˈmɒ.nə.feɪz] [US: ˈmɒ.nə.feɪz]

one-phase adjective
[UK: wʌn feɪz] [US: wʌn ˈfeɪz]

egyfázisú (villanyáram) főnév
vill

uniphase noun
[UK: jˈuːnɪfˌeɪz] [US: jˈuːnɪfˌeɪz]

holdfázis főnév

lunar phase◼◼◼ noun
[UK: ˈluː.nə(r) feɪz] [US: ˈluː.nər ˈfeɪz]

háromfázisú melléknév

three-phase◼◼◼ adjective
[UK: θriː feɪz] [US: ˈθriː ˈfeɪz]

triphase adjective
[UK: trˈɪfeɪz] [US: trˈɪfeɪz]

impulzus fázismoduláció főnév

ppm [ppm]◼◻◻ noun

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk