Ungersk-Engelsk ordbok » fázis är på engelska

UngerskaEngelska
fázis főnév

phase◼◼◼ noun
[UK: feɪz] [US: ˈfeɪz]

period◼◻◻ noun
[UK: ˈpɪə.rɪəd] [US: ˈpɪ.riəd]

branch noun
[UK: brɑːntʃ] [US: ˈbræntʃ]

phasis noun
[UK: fˈasiz] [US: fˈæsiz]

fázisait meghatározza (vmnek)

phase[UK: feɪz] [US: ˈfeɪz]

fázisba hoz

phase[UK: feɪz] [US: ˈfeɪz]

fázisbahozás főnév

phasing noun
[UK: ˈfeɪz.ɪŋ] [US: ˈfeɪz.ɪŋ]

fázisban eltol ige

dephase verb
[UK: dɪfˈeɪz] [US: dɪfˈeɪz]

fázisban siető áram

leading current[UK: ˈliːd.ɪŋ ˈkʌ.rənt] [US: ˈliːd.ɪŋ ˈkɜː.rənt]

fázisból kiesett

out-of-phase[UK: ˈaʊt əv feɪz] [US: ˈaʊt əv ˈfeɪz]

fázisdiagram főnév

phase diagram noun
[UK: feɪz ˈdaɪə.ɡræm] [US: ˈfeɪz ˈdaɪə.ˌɡræm]

fázisdiagram hármaspontja

triple point[UK: ˈtrɪp.l̩ pɔɪnt] [US: ˈtrɪp.l̩ ˈpɔɪnt]

fáziseltoló áramkör

shift-circuit[UK: ʃɪft ˈsɜːkɪt] [US: ˈʃɪft ˈsɝːkət]

fáziskülönbségmérő főnév
vill

phasemeter noun
[UK: fˈeɪsmiːtə] [US: fˈeɪsmiːɾɚ]

fázismoduláció

phase modulation[UK: feɪz ˌmɒ.djʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˈfeɪz ˌmɑː.dʒə.ˈleɪʃ.n̩]

fázisokra bont

phase[UK: feɪz] [US: ˈfeɪz]

fázisokra oszt

phase[UK: feɪz] [US: ˈfeɪz]

fázison kívüli vill

out-of-phase[UK: ˈaʊt əv feɪz] [US: ˈaʊt əv ˈfeɪz]

fázissal kapcsolatos melléknév

phasic adjective
[UK: ˈfeɪ.zɪk] [US: ˈfeɪ.zɪk]

fázisszinkronizált hurok főnév

PLL (phase-locked loop) noun

fázisszög fiz főnév

phase angle◼◼◼ noun

fázist eltol ige

dephase verb
[UK: dɪfˈeɪz] [US: dɪfˈeɪz]

fázistolás főnév

phase shift noun

fázisállítás főnév

phasing noun
[UK: ˈfeɪz.ɪŋ] [US: ˈfeɪz.ɪŋ]

fázisátalakulás főnév

phase transition noun
[UK: feɪz træn.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˈfeɪz træn.ˈzɪʃ.n̩]

fázisátmenet főnév

phase transition◼◼◼ noun
[UK: feɪz træn.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˈfeɪz træn.ˈzɪʃ.n̩]

anafázis

anaphase◼◼◼

azonos fázisú vill

cophasal[UK: kˈɒfeɪzəl] [US: kˈɑːfeɪzəl]

egyfázisos melléknév
vill

uniperiodic adjective
[UK: jˌuːnɪpˈiərɪˈɒdɪk] [US: jˌuːnɪpˈiərɪˈɑːdɪk]

egyfázisú

single phase◼◼◼

single-phase◼◼◻ adjective
[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩ feɪz] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈfeɪz]

monophasic adjective
[UK: mˌɒnəʊfˈazɪk] [US: mˌɑːnoʊfˈæzɪk]

single beat adjective
[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩ biːt] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈbiːt]

egyfázisú melléknév
vill

monophase adjective
[UK: ˈmɒ.nə.feɪz] [US: ˈmɒ.nə.feɪz]

one-phase adjective
[UK: wʌn feɪz] [US: wʌn ˈfeɪz]

egyfázisú (villanyáram) főnév
vill

uniphase noun
[UK: jˈuːnɪfˌeɪz] [US: jˈuːnɪfˌeɪz]

holdfázis főnév

lunar phase noun
[UK: ˈluː.nə(r) feɪz] [US: ˈluː.nər ˈfeɪz]

háromfázisú melléknév

three-phase◼◼◼ adjective
[UK: θriː feɪz] [US: ˈθriː ˈfeɪz]

triphase adjective
[UK: trˈɪfeɪz] [US: trˈɪfeɪz]

impulzus fázismoduláció rövidítés

ppm◼◻◻ abbreviation

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies