Ungarisch-Latein Wörterbuch » hisz Bedeutung in Latein

UngarischLatein
hisz indulatszó ige főnév határozószó kötőszó

auguro interjection verb noun adverb conjunction
1

auguror interjection verb noun adverb conjunction
1

ausculto interjection verb noun adverb conjunction
1

autumo interjection verb noun adverb conjunction
1

duco 3 duxi, ductus interjection verb noun adverb conjunction

opino interjection verb noun adverb conjunction
1

opinor interjection verb noun adverb conjunction
1

puto interjection verb noun adverb conjunction
1

reor 2 ratus interjection verb noun adverb conjunction
sum

hisz vkben -vmben {dat és abl}

fido 3 fisussum

hisz {acc c. inf} indulatszó ige főnév határozószó kötőszó

confido 3 fisus interjection verb noun adverb conjunction
sum

hiszek az egy Istenben! {a Hitvallás kezdő szavai}

credo in unum Deum!

hiszékeny főnév melléknév

credulus noun adjective
3

hiszékeny lányt megcsalni nem nagy dicsőség {Ovidius}

fallere credentem non est operosa puellam gloria

hiszékenység főnév

credulitas noun
atis f

hiszem, mert lehetetlen {Tertullianus} {a hittitkokat nem lehet ésszel felfogni}

credo quia absurdum

hiszen indulatszó főnév határozószó kötőszó

enum interjection noun adverb conjunction

etenim interjection noun adverb conjunction

namque interjection noun adverb conjunction

sci. {scilicet} interjection noun adverb conjunction

scilicet interjection noun adverb conjunction

hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok - mondja az Úr

non enim cogitationes meae, cogitationes vestrae: neque viae vestrae, viae meae, dicit Dominus

hiszen én

ego quidem

equidem

hiszen nem

neque enim

hiszen {mondat élén} indulatszó főnév határozószó kötőszó

nam interjection noun adverb conjunction

hiszen {vonatkozó névmás és kötőszó előtt} indulatszó főnév határozószó kötőszó

quippe interjection noun adverb conjunction

hiszi a piszi!

credat Iudaeus Apella!

hisznek nekem

credor

a hazugnak akkor sem hiszünk már, ha igazat mond {Cicero}

mendaci neque quum vera dicit, creditur

a hiszekegy {kezdő szavai, "hiszek egy Istenben ..."}

credoinis f

a hiszékeny embert könnyű becsapni

qui facile credit facile quoque fallitur idem

a jogi szőrszálhasogatás nem vall jóhiszeműségre

bonae fidei non congruit de apicibus iuris disputare

a jóhiszeműleg adott tanácsért senki sem vonható felelősségre

nullus ex consilio dummodo fraudulentum non fuerit, obligatur

a legtöbb bajt a hiszékenység okozza {Seneca}

plurimum mali credulitas facit

a rosszhiszemű tulajdonosnál nincs helye az elévülésnek

possessor malae fidei ullo tempore non praescribit

a szárnyrakelt hihetetlen híreket az emberek szívesen elhiszik {Tacitus}

divulgata atque incredibilia avide accepta sunt

a tények rosszhiszemű beállításával megrágalmaz

insinuo1

a tisztának minden tiszta {a becsületes ember mást is becsületesnek hisz}

omnia munda mundis

abban a hiszemben, hogy semmiféle csel nem lappang a dolog mögött

nihil doli subesse ratus

12

You can find it in:

UngarischLatein

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies