Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

silány bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
silány melléknév

poor [poorer, poorest]◼◼◼ adjective
[UK: pʊə(r)] [US: ˈpʊr]

crappy [crappier, crappiest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈkræ.pi] [US: ˈkræ.pi]

mean◼◼◻ adjective
[UK: miːn] [US: ˈmiːn]

crap◼◼◻ adjective
[UK: kræp] [US: ˈkræp]

makeshift◼◼◻ adjective
[UK: ˈmeɪk.ʃɪft] [US: ˈmeɪk.ʃɪft]

small [smaller, smallest]◼◼◻ adjective
[UK: smɔːl] [US: ˈsmɒl]

wretched◼◼◻ adjective
[UK: ˈre.tʃɪd] [US: ˈre.tʃəd]

little [littler, littlest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈlɪt.l̩] [US: ˈlɪt.l̩]

low-grade [lower-grade, lowest-grade]◼◼◻ adjective
[UK: ləʊ ɡreɪd] [US: ˈloʊ ˈɡreɪd]

chintzy◼◻◻ adjective
[UK: ˈtʃɪnt.si] [US: ˈtʃɪnt.si]

raunchy◼◻◻ adjective
[UK: ˈrɒn.tʃi] [US: ˈrɒn.tʃi]

sleazy [sleazier, sleaziest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈsliː.zi] [US: sˈliː.zi]

thin [thinner, thinnest]◼◻◻ adjective
[UK: θɪn] [US: ˈθɪn]

gimpy◼◻◻ adjective
[UK: ɡˈɪmpi] [US: ɡˈɪmpi]

pitiable◼◻◻ adjective
[UK: ˈpɪ.tɪəb.l̩] [US: ˈpɪ.tiəb.l̩]

stinky◼◻◻ adjective
[UK: ˈstɪŋk.i] [US: ˈstɪŋk.i]

crummy adjective
[UK: ˈkrʌ.mi] [US: ˈkrʌ.mi]

dipshit adjective
[UK: dˈɪpʃɪt] [US: dˈɪpʃɪt]

half-assed adjective
[UK: hɑːf ˈæst] [US: ˈhæf ˈæst]

ill-thriven adjective
[UK: ɪl ˈθrɪ.vən] [US: ˈɪl ˈθrɪ.vən]

naff adjective
[UK: ˈnæf] [US: ˈnæf]

no class adjective
[UK: nəʊ klɑːs] [US: ˈnoʊ ˈklæs]

one-horse adjective
[UK: wʌn hɔːs] [US: wʌn ˈhɔːrs]

sleazo adjective
[UK: slˈiːzəʊ] [US: slˈiːzoʊ]

tin-pot adjective
[UK: ˈtɪn pɒt] [US: ˈtɪn ˈpɑːt]

silány (átv) melléknév

shitty◼◼◼ adjective
[UK: ˈʃɪ.ti] [US: ˈʃɪ.ti]

silány ige

suck [sucked, sucked, sucking, sucks]◼◻◻ verb
[UK: sʌk] [US: ˈsək]

silány (áru) melléknév

downmarket adjective

silány melléknév
US

pickaroon adjective
[UK: pˌɪkərˈuːn] [US: pˌɪkərˈuːn]

silány, talmi cifraság főnév

gimcrackery noun
[UK: ɡˈɪmkrəkəri] [US: ɡˈɪmkrəkɚri]

silány dolog

shitty junk[UK: ˈʃɪ.ti dʒʌŋk] [US: ˈʃɪ.ti ˈdʒəŋk]

silány gyapjú

cast wool[UK: kɑːst wʊl] [US: ˈkæst ˈwʊl]

silány keverék főnév

linsey-woolsey noun
[UK: ˈlɪn.zi ˈwʊl.zi] [US: ˈlɪn.zi ˈwʊl.zi]

silány marha főnév

scallywag noun
[UK: ˈskæ.lɪ.wæɡ] [US: ˈskæ.lɪ.wæɡ]

silány munka

makeshift[UK: ˈmeɪk.ʃɪft] [US: ˈmeɪk.ʃɪft]

silány utánzat

parody[UK: ˈpæ.rə.di] [US: ˈpe.rə.di]

silány élelem

skimpy meal[UK: ˈskɪm.pi miːl] [US: ˈskɪm.pi ˈmiːl]

silány építkezés

jerry-building[UK: ˈdʒe.ri ˈbɪld.ɪŋ] [US: ˈdʒe.ri ˈbɪld.ɪŋ]

silányság főnév

wretchedness◼◼◼ noun
[UK: ˈre.tʃɪd.nəs] [US: ˈre.tʃəd.nəs]

paltriness◼◼◻ noun
[UK: ˈpɔːltrɪnəs ] [US: ˈpɔltrɪnəs ]

12