Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

gazság bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
gazság főnév

villainy [villainies]◼◼◼ noun
[UK: ˈvɪ.lə.ni] [US: ˈvɪ.lə.ni]

foul play◼◼◻ noun
[UK: faʊl ˈpleɪ] [US: ˈfaʊl ˈpleɪ]

knavery◼◼◻ noun
[UK: ˈneɪ.və.ri] [US: ˈneɪ.və.ri]

falsehood [falsehoods]◼◻◻ noun
[UK: ˈfɔːls.hʊd] [US: ˈfæls.hʊd]

hooliganism◼◻◻ noun
[UK: ˈhuː.lɪ.ɡə.nɪ.zəm] [US: ˈhuː.lɪ.ɡə.ˌnɪ.zəm]

enormity [enormities] noun
[UK: ɪ.ˈnɔː.mɪ.ti] [US: ə.ˈnɔːr.mə.ti]

knavishness noun
[UK: ˈneɪvɪʃnəs ] [US: ˈneɪvɪʃnəs ]

roguery [rogueries] noun
[UK: ˈrəʊ.ɡə.ri] [US: ˈroʊ.ɡə.ri]

roguishness noun
[UK: ˈrəʊ.ɡɪ.ʃnəs] [US: ˈroʊ.ɡɪ.ʃnəs]

scoundrelism noun
[UK: ˈskaʊndrəlɪz(ə)m ] [US: ˈskaʊndrəlɪz(ə)m ]

a kendőzetlen igazság az

the blunt fact is[UK: ðə blʌnt fækt ɪz] [US: ðə ˈblənt ˈfækt ˈɪz]

a tiszta színigazság

dinkum[UK: dˈɪŋkəm] [US: dˈɪŋkəm]

alapigazság főnév

axiom [axioms]◼◼◼ noun
[UK: ˈæk.siəm] [US: ˈæk.siəm]

fundamental truth◼◼◻ noun

elemental truth noun
[UK: ˌel.ɪ.ˈment.l̩ truːθ] [US: ˌel.ɪ.ˈment.l̩ ˈtruːθ]

aranyigazságokat mond

speak words of gold[UK: spiːk ˈwɜːdz əv ɡəʊld] [US: ˈspiːk ˈwɝːdz əv ɡoʊld]

az az igazság, hogy el kell neki ismerni …

in justice to him it must be admitted that[UK: ɪn ˈdʒʌst.ɪs tuː hɪm ɪt mʌst bi əd.ˈmɪ.tɪd ðæt] [US: ɪn ˈdʒʌst.ɪs ˈtuː ˈhɪm ˈɪt ˈməst bi əd.ˈmɪ.təd ˈðæt]

az igazság az idő gyermeke

truth is the daughter of time[UK: truːθ ɪz ðə ˈdɔː.tə(r) əv ˈtaɪm] [US: ˈtruːθ ˈɪz ðə ˈdɒ.tər əv ˈtaɪm]

az igazság bajnoka

truthsman[UK: trˈuːθsmən] [US: trˈuːθsmən]

Az igazság előbb-utóbb kiderül!

Murder will out![UK: ˈmɜː.də(r) wɪl ˈaʊt] [US: ˈmɝː.dər wɪl ˈaʊt]

az igazság istennője

Godess of Justice[UK: ɡˈəʊdes ɒv dʒˈʌstɪs] [US: ɡˈoʊdes ʌv dʒˈʌstɪs]

az igazság kedvéért be kell neki vallani, hogy …

in justice to him it must be admitted that[UK: ɪn ˈdʒʌst.ɪs tuː hɪm ɪt mʌst bi əd.ˈmɪ.tɪd ðæt] [US: ɪn ˈdʒʌst.ɪs ˈtuː ˈhɪm ˈɪt ˈməst bi əd.ˈmɪ.təd ˈðæt]

az igazság kedvéért el kell neki ismerni …

in justice to him it must be admitted that[UK: ɪn ˈdʒʌst.ɪs tuː hɪm ɪt mʌst bi əd.ˈmɪ.tɪd ðæt] [US: ɪn ˈdʒʌst.ɪs ˈtuː ˈhɪm ˈɪt ˈməst bi əd.ˈmɪ.təd ˈðæt]

az igazság napfényre jön

truth will out[UK: truːθ wɪl ˈaʊt] [US: ˈtruːθ wɪl ˈaʊt]

az igazság nem e világról való

justice is not of this world[UK: ˈdʒʌst.ɪs ɪz nɒt əv ðɪs wɜːld] [US: ˈdʒʌst.ɪs ˈɪz ˈnɑːt əv ðɪs ˈwɝːld]

az igazság szolgálatában

in the cause of justice[UK: ɪn ðə kɔːz əv ˈdʒʌst.ɪs] [US: ɪn ðə ˈkəz əv ˈdʒʌst.ɪs]

az igazság éppen az ellenkező oldalon van (átv)

the boot is on the other leg[UK: ðə buːt ɪz ɒn ðə ˈʌð.ə(r) leɡ] [US: ðə ˈbuːt ˈɪz ɑːn ðə ˈʌð.r̩ ˈleɡ]

the boot is on the wrong leg[UK: ðə buːt ɪz ɒn ðə rɒŋ leɡ] [US: ðə ˈbuːt ˈɪz ɑːn ðə ˈrɒŋ ˈleɡ]

az igazságnak megfelelően határozószó

truthfully◼◼◼ adverb
[UK: ˈtruːθ.fə.li] [US: ˈtruːθ.fə.li]

az lenne igazságos, ha ő is jött volna

it would be just as well if he came[UK: ɪt wʊd bi dʒəst əz wel ɪf hiː keɪm] [US: ˈɪt ˈwʊd bi dʒəst ˈæz ˈwel ˈɪf ˈhiː ˈkeɪm]

bel- és igazságügyi együttműködés

justice and home affairsbusiness

borban az igazság

in vino veritas◼◼◼[UK: ɪn ˈviː.nəʊ] [US: ɪn ˈviːno.ʊ]

in wine, there is truth

büntető igazságszolgáltatás

criminal justice

csorbítatlan igazság

whole truth[UK: həʊl truːθ] [US: hoʊl ˈtruːθ]

ebben jó adag igazság van

there's a great deal of truth in that[UK: ðeəz ə ˈɡreɪt diːl əv truːθ ɪn ðæt] [US: ˈðerz ə ˈɡreɪt ˈdiːl əv ˈtruːθ ɪn ˈðæt]

egyenlőtlenül igazságtalanul határozószó

one-sidedly adverb
[UK: wʌn] [US: wʌn]

elferdíti az igazságot

overstrain the truth[UK: ˌəʊv.ə.ˈstreɪn ðə truːθ] [US: ˌoʊv.ə.ˈstreɪn ðə ˈtruːθ]

elferdíti az igazságot (átv)

stretch the truth[UK: stretʃ ðə truːθ] [US: ˈstretʃ ðə ˈtruːθ]

elkendőzi az igazságot

put a gloss on the truth[UK: ˈpʊt ə ɡlɒs ɒn ðə truːθ] [US: ˈpʊt ə ˈɡlɒs ɑːn ðə ˈtruːθ]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch