Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

értelem bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
értelem főnév

sense [senses]◼◼◼ noun
[UK: sens] [US: ˈsens]

point [points]◼◼◼ noun
[UK: pɔɪnt] [US: ˈpɔɪnt]

meaning [meanings]◼◼◻ noun
[UK: ˈmiːn.ɪŋ] [US: ˈmiːn.ɪŋ]

reason [reasons]◼◼◻ noun
[UK: ˈriː.zən] [US: ˈriː.zən]

import [imports]◼◼◻ noun
[UK: ɪm.ˈpɔːt] [US: ˌɪm.ˈpɔːrt]

mind [minds]◼◼◻ noun
[UK: maɪnd] [US: ˈmaɪnd]

intelligence◼◼◻ noun
[UK: ɪn.ˈte.lɪ.dʒəns] [US: ˌɪn.ˈte.lə.dʒəns]

intellect [intellects]◼◻◻ noun
[UK: ˈɪn.tə.lekt] [US: ˈɪn.tə.ˌlekt]

understanding [understandings]◼◻◻ noun
[UK: ˌʌn.də.ˈstænd.ɪŋ] [US: ˌʌn.dər.ˈstænd.ɪŋ]

head [heads]◼◻◻ noun
[UK: hed] [US: ˈhed]

senses◼◻◻ noun
[UK: ˈsen.sɪz] [US: ˈsen.səz]

effect [effects]◼◻◻ noun
[UK: ɪ.ˈfekt] [US: ɪ.ˈfekt]

significance [significances]◼◻◻ noun
[UK: sɪɡ.ˈnɪ.fɪkəns] [US: sɪg.ˈnɪ.fɪkəns]

wit [wits]◼◻◻ noun
[UK: wɪt] [US: ˈwɪt]

comprehension [comprehensions]◼◻◻ noun
[UK: ˌkɒm.prɪ.ˈhen.ʃn̩] [US: ˌkɑːm.pri.ˈhen.ʃn̩]

conscience [consciences]◼◻◻ noun
[UK: ˈkɒn.ʃəns] [US: ˈkɑːn.ʃəns]

connotation [connotations]◼◻◻ noun
[UK: ˌkɒ.nə.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌkɑː.nə.ˈteɪʃ.n̩]

rationale [rationales] noun
[UK: ˌræʃ.ə.ˈnɑːl] [US: ˌræʃ.ə.ˈnæl]

uptake [uptakes] noun
[UK: ˈʌp.teɪk] [US: ˈʌp.ˌtek]

purport noun
[UK: pə.ˈpɔːt] [US: ˈpɝː.ˌpɔːrt]

apprehension [apprehensions] noun
[UK: ˌæ.prɪ.ˈhen.ʃn̩] [US: ˌæ.prə.ˈhen.ʃn̩]

bearing [bearings] noun
[UK: ˈbeər.ɪŋ] [US: ˈber.ɪŋ]

signification [significations] noun
[UK: ˌsɪɡ.nɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌsɪɡ.nɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩]

apprehensiveness noun
[UK: ˌæ.prɪ.ˈhen.sɪv.nəs] [US: ˌæ.prɪ.ˈhen.sɪv.nəs]

headpiece [headpieces] noun
[UK: ˈhed.piːs] [US: ˈhed.piːs]

ration [rations] noun
[UK: ˈræʃ.n̩] [US: ˈræʃ.n̩]

sconce noun
[UK: skɒns] [US: ˈskɑːns]

értelem kiforgatása (szóé) főnév

verbicide noun
[UK: vˈɜːbɪsˌaɪd] [US: vˈɜːbɪsˌaɪd]

értelem nélküli énekrefrén főnév

folderol noun
[UK: fˈəʊldərˌɒl] [US: fˈoʊldɚrˌɑːl]

értelem szerint egyeztető melléknév
nyelvt

sylleptic adjective
[UK: sɪlˈeptɪk] [US: sɪlˈeptɪk]

értelem szerinti egyeztetés főnév
nyelvt

syllepsis [syllepses] noun
[UK: sɪlˈepsɪs] [US: sɪlˈepsɪs]

synesis noun
[UK: saɪnˈiːsɪs] [US: saɪnˈiːsɪs]

értelemeltérés főnév

variancy noun
[UK: vˈeərɪənsi] [US: vˈerɪənsi]

értelemhiány főnév

unintelligence noun
[UK: ˌʌnɪnˈtɛlɪʤəns ] [US: ʌnɪnˈtɛləʤəns ]

értelemszerűen határozószó

implicitly◼◼◼ adverb
[UK: ɪm.ˈplɪ.sɪt.li] [US: ˌɪm.ˈplɪ.sət.li]

consistent with reason adverb
[UK: kən.ˈsɪ.stənt wɪð ˈriː.zən] [US: kən.ˈsɪ.stənt wɪθ ˈriː.zən]

meanly adverb
[UK: ˈmiːn.li] [US: ˈmiːn.li]

where required by the sense adverb
[UK: weə(r) rɪ.ˈkwaɪəd baɪ ðə sens] [US: ˈhwer̩ ri.ˈkwaɪərd baɪ ðə ˈsens]

értelemárnyalat főnév

shade of meaning noun
[UK: ʃeɪd əv ˈmiːn.ɪŋ] [US: ˈʃeɪd əv ˈmiːn.ɪŋ]

a gyermeki értelem

the young idea[UK: ðə jʌŋ aɪ.ˈdɪə] [US: ðə ˈjəŋ aɪ.ˈdiːə]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch