Swedish-English dictionary »

innebära meaning in English

SwedishEnglish
innebära

infer, imply, implicate

innebära, antyda

imply

innebära, sluta sig till

infer

inbegripa, innebära

implicate

You can find it in:

SwedishEnglish