Swedish-English dictionary »

därför meaning in English

SwedishEnglish
därför

therefore

thus, consequently, because, therefore

därför att

because

därför att, emedan, därför

because

följdaktligen, därför, alltså

consequently

således, så, sålunda, alltså, därför

thus

You can find it in:

SwedishEnglish