Swedish-English dictionary »

åtgärd meaning in English

SwedishEnglish
åtgärd

measure, move

åtgärder

workarounds

försiktighetsåtgärd

precaution

försiktighetsåtgärd, försiktighetsmått

precaution

försiktighetsåtgärder

precautions

mått, takt, mäta, åtgärd

measure

rörelse, flytta, drag, åtgärd

move

vidtaga åtgärder

take steps

You can find it in:

SwedishEnglish