Svensk-ungerska medicinsk ordbok »

flytta är på ungerska medicinsk

Svenskaungerska medicinsk
flytta av [avflytta]

elköltözik ● kiköltözik [T]

flytta över

átvisz [pl. fertőzést is] [T]

transzferál

flytta på sig

elmozdul [valaki] [T]

helyet változtat [T]

jön [valamerre] [T]

megy [valamerre] [T]

mozdul [T]

mozog

mozog [T]

odébbáll [máshova] [T]

flytta sig

elmozdul [T]

helyet változtat [T]

jön [valamerre] [T]

megy [valamerre] [T]

mozdul [T]

mozog [T]

flytta sig närmare

előnyomul [T]

közelebb jön [T]

közelebb költözik [T]

közelebb megy [T]

közelebb vonul [T]

közeledik

közeledik [T]

közelít [T]

flytta sig uppåt

feljebb lép

flytta sig ur fläcken

kimozdul a helyéről [T]

flytta tillbaka

áthelyez

áthelyez [T]

hátrál [T]

leszed [T]

leszerel

leszerel [T]

levesz [T]

visszahelyez [helyére] [T]

visszaköltözik [T]

allograft -en -er [förflyttad vävnad från en individ till en annan]

allograft [azonos fajú egyedből a másikba átültett szövet] [allograft, homograft]

cellulifugal -t -a [flyttande från l. sträckande i en riktning bort från en cell]

sejt felé irányuló [cellulipetalis]

cellulipetal -t -a [flyttande från l. sträckande i en riktning mot en cell]

sérvmetszés [celotomia, kelotomia]

förflytta -de -t

áthelyez [någon-, något till något-valakit, -valamit valahová] [T]

12

You can find it in:

Svenskaungerska medicinsk